Вчитайся, вслухайся у Шевченкове слово – ТАРАС ШЕВЧЕНКО: СТОРІНКИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ

Матеріал уроку. Т. Г. Шевченко “Село! І серце одпочине”, “І досі сниться: під горою…”.

Мета. Ознайомити учнів із поезією Т. Шевченка, розкрити красу поетичних образів, домогтися замилування учнями поетичним малюнком природи; удосконалювати читацькі уміння – точність, виразність теми; сприяти вихованню любові до рідного краю.

Обладнання. Портер Т. Г. Шевченка, книжкова виставка (збірка поезій Т. Шевченка для дітей), “Кобзар”, запис пісні “Зоре моя вечірняя”, таблиця для розпитування № 3 (додаток 3).

Хід уроку

I. Вправи на вдосконалення читацьких навичок.

1. Розпитування.

За таблицею № 3 (додаток 3) рядок 4 з голосними [у, о, и].

2. Читання деформованого тексту.

– Прочитайте деформований текст. Пригадайте, хто сказав ці слова і про кого.

РедПе сметюр котьба скавола посявивди ан наси і скаваз, що з сподаргоства муйо чогоні єн тбаре: з гоньо йдеви неащоби.

(Д. Красицький “Тарас Шевченко”)

II. Повідомлення теми і мети уроку, підготовка до сприйняття.

1. Бесіда-розповідь учителя.

– На минулих уроках ми дізналися, яке важке дитинство було у Тараса Шевченка. І ці пророчі слова батька Григорія Івановича, які ми пригадали, справдились, бо з малого Тараса вийшов великий художник і народний поет, наш прекрасний поет, наша гордість. Українці називають його своїм Кобзарем. Раніше їх було багато в Україні, вони ходили селами й містами країни, співали пісні та думи про боротьбу відважних героїв-українців з ворогами під акомпанемент кобзи (бандури). Т. Шевченко, як кобзар, виповів українському народу його життя. Та й книгу, яку він писав усе життя, поет назвав “Кобзар”. (Демонструє “Кобзар” у різних виданнях.)

– Люблять твори Кобзаря за правду, щирість. У віршах він писав про тяжке життя селян-кріпаків, дітей-сиріт, бо ж і сам зазнав сирітського життя.

Та не тільки сум і горе бачив Шевченко. Він зростав в Україні серед мальовничої природи, українського люду, які з вуст у вуста передавали, переповідали легенди, билини, казки, повір’я чумаків, козаків.

Поет кохався у природі рідного краю, і тому, мабуть, кожен рядок вірша переливається краплинами любові до природи.

2. Складання назв віршів Т. Шевченка із розсипанки слів.

– Із розсипанки слів складіть назви творів Т. Г. Шевченка, які ви вже читали.

“з-під, вода, Тече, явора”,

“край, палає, Світає, неба”,

“моя, Зоре, вечірняя”,

“калина, у лузі, Зацвіла, червона”,

“землю, Встала, сонну, весна, чорну, розбудила”,

“ранВці,

“жнаКня”.

– Про який твір почули вперше? (“Княжна”.)

– Поема “Княжна” – це один із перших творів, написаних Кобзарем у засланні. Цей великий твір розпочинається чудовим пейзажем “Зоре моя вечірняя…”.

3. Слухання запису пісні “Зоре моя вечірняя…” на музику Я. Степового.

– Послухайте цю пісню на слова Т. Шевченка, яка стала народною.

4. Читання уривка поеми учителем.

– І далі в поемі Т. Шевченко звертається до зорі:

… Зоре моя!

Мій друже єдиний!

І хто знає, що діється

В нас на Україні?

А я знаю. І розкажу

Тобі; й спать не ляжу.

А ти завтра тихесенько

Богові розкажеш.

III. Опрацювання вірша Т. Шевченка “Село! І серце одпочине…”.

1. Читання вірша вчителем.

– Послухайте продовження поеми “Княжна”. Про що розповів поет зорі?

2. Словникова робота.

– Прочитайте кожну колонку слів на одному диханні.

Сам

Бог

Село

Диво

Сині

Неначе

Сади

Україні

Серце

Дніпром

Стоять

Широколисті

– Прочитайте усі іменники.

– У якому слові “заховалося” два слова? Поясніть слово “палати”.

– Поясніть правопис слів, написаних з великої букви.

3. Повторне (мовчазне) читання вірша учнями.

– В яку пору року описане село? Чому так думаєте?

4. Аналіз змісту. Робота над порівняннями.

– Які почуття охопили поета при згадці про українське село?

– Як поет описав село? Що росте біля села?

– Які порівняння вжив поет? Прочитайте. Поясніть кожне з них.

– Прочитайте останній рядок вірша. Що ним хотів сказати поет?

5. Вправи на розвиток швидкості читання.

А) Читання “буксиром” за учнем.

Б) Читання вірша, напівприкриваючи букви лінійкою.

В) Гра “Знайди прикметник”.

Учитель називає іменник з вірша, а учні у тексті шукають, з яким прикметником він вжитий: гори (Сині), тополі (Широколистії), гаєм (Зеленим), Україні (Нашій).

6. Робота з ілюстрацією до вірша.

– Розгляньте малюнок. Які рядки вірша зобразила художниця? А що ви ще домалювали б?

7. Виразне читання вірша.

IV. Опрацювання вірша Т. Шевченка “І досі сниться…”.

1. Самостійне читання вірша мовчки.

– Краєвиди рідної природи, спогади дитинства не раз приходили до поета у снах на далекій чужині. І все це виливалось у чудові вірші.

– Прочитайте вірш “1 досі сниться…” мовчки. Який сон побачив поет?

2. Словникова робота.

Вправа для розвитку мовної здогадки.

– Прочитайте слова подумки, вставляючи пропущені букви.

М_ти сн_ться

Дит_ си_ить

В_уча бав_ть

Д_д ви_шла

Д_сі хор_шеє

– Яке слово “зайве” у кожній колонці? (Досі, хорошеє.) Чому?

3. Повторне читання вірша вголос.

– Які картини малює ваша уява, коли ви читаєте вірш?

4. Аналіз змісту вірша.

– Які дві картини приснилися автору?

– Який настрій викликав цей сон у поета? Доведіть словами вірша.

– Як ставляться один до одного члени родини? З чого це видно?

– Які зменшувально-пестливі слова використав автор у вірші? Про що це говорить?

– Як ви думаєте, поет описав те, що колись бачив, чи свої мрії?

– Які почуття викликав у вас цей вірш?

– Що спільного і чим відрізняються вірші “Село! І серце одпочине…” і “І досі сниться…”?

5. Вправа на розвиток швидкості читання.

А) Читання напівголосне сусіду по парті, взаємоконтроль.

Б) Гра “Знайди і прочитай”.

– Прочитайте рядочки вірша, в яких зустрічаються слова з І колонки словникової роботи.

6. Мовно-логічне завдання.

– З’єднайте стрілками слова І колонки із словами II колонки, щоб утворились правильні словосполучення.

7. Виразне читання вірша.

8. Робота в зошиті (с. 54).

V. Ознайомлення із картиною Тараса Шевченка “Селянська родина”.

Діти дають відповіді на запитання, що у підручнику.

VI. Підсумок уроку.

– Куди б не закидала доля Шевченка, він завжди пам’ятав і любив рідний край – Україну.

Любіть і ви Україну, як любив її поет. Бережіть її, як берегли ваші діди і прадіди.

Читайте його твори, і ваша мова теж буде гарною, чарівною, барвистою, бо українська мова – одна з найкращих мов світу.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Вчитайся, вслухайся у Шевченкове слово – ТАРАС ШЕВЧЕНКО: СТОРІНКИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ