ВЧИТАЙМОСЯ В ЛЕСИНЕ СЛОВО ІСКРИСТЕ – ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ

Матеріал уроку. Леся Українка “Конвалія” (уривок), “Давня весна”.

Мета. Продовжити ознайомлення учнів із життєвим і творчим шляхом поетеси; формувати уміння відчувати емоційний зміст поезій, зв’язно висловлювати свої думки; збагачувати словниковий запас школярів; викликати захоплення великою силою волі поетеси.

Хід уроку

І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

1. Вікторина.

1. Поетеса народилася у 1871 році…

А) 25 лютого;

Б) 8 березня;

В) 25 січня.

2. Який літературний псевдонім Лесиної матері?

А) Марійка Підгірянка;

Б) Олена Пчілка;

В) Наталя Забіла.

3. Яке справжнє ім’я Лесі Українки?

А) Лариса Письменна;

Б) Леся Мовчун;

В) Лариса Косач-Квітка.

4. Який перший вірш написала?

А) “Конвалія”;

Б) “Мамо, іде вже зима”;

В) “Надія”.

5. Хто допоміг дібрати літературний псевдонім?

А) Мама;

Б) тато;

В) тітка Еля.

6. Доля Лесі була нелегкою, тому що…

А) її вигнали з України;

Б) за вірші посадили в тюрму;

В) з дитинства страждала на невиліковну хворобу.

2. Контроль навички читання.

Діти читають текст за 40 с.

У львівському журналі “Зоря” був опублікований твір Лариси Косач – вірш “Конвалія”, підписаний “Волинь, 1884, 30 жовтня. Леся Українка”. Геніальна у своїй прозорливості мати, Ольга Петрівна Косач (Олена Пчілка), поєднала з іменем України творчу долю 13-річної доньки Лариси Петрівни Косач, і, щоб усі розуміли, що то пише українка з етнічної України, поневоленої царською Росією, дала їй такий псевдонім.

– Під яким віршем вперше з’явився псевдонім Лариси Косач?

– Скільки років тоді було поетесі?

– Чому мама Ольга Петрівна запропонувала дівчинці таке літературне ім’я?

– А тепер давайте:

Відкриймо її серце відверте і чисте,

Відкриймо її душу не заспану,

Вчитаймось в Лесине слово іскристе

Очима живими та ясними.

(Олена Журлива)

II. Опрацювання вірша Лесі Українки “Конвалія” (уривок).

1. Виразне читання вірша вчителем.

– Послухайте вірш “Конвалія”, написаний Лесею у тринадцятирічному віці. Які почуття викликав у вас цей твір?

2. Словникова робота.

Вправа на миттєве приймання слів.

Учитель на картках-блискавках показує слова, а діти мовчки їх читають і запам’ятовують.

Слова на картках: Музика, грає, промовила, музиченька, крає, замовкла, навтішалась.

– Яке із прочитаних слів означає “пораділа”? (Учитель прикріплює слова на дошку.)

– Які були спільнокореневі слова? Продовжте цей ряд.

– Які слова були антоніми? Доберіть синоніми до слова “промовила”.

– Які слова римуються? Доберіть ще кілька рим.

3. Читання вірша вголос “ланцюжком”.

– Де росла квіточка? Що з нею трапилося?

4. Аналіз змісту вірша та образних висловлювань.

– Прочитайте, де росла квіточка.

– Для чого її зірвали?

– Які почуття пережила конвалія? Доведіть рядками твору.

– Наведіть приклади того, як поетеса протиставляє почуття беззахисної конвалії з тим, що відбувалося на балу.

– Який кінець цієї історії?

– Про що свідчить цей випадок із життя маленької беззахисної конвалії?

– Як автор передала своє ставлення до квіточки і панночки?

– Які почуття конвалії описала поетеса? А панночки?

– Поясніть вилови “віку вкоротила”, “музика серце крає”.

5. Вправи на розвиток техніки читання.

А) Читання вірша, напівприкриваючи букви лінійкою.

Б) Знайти і прочитати найкоротше і найдовше речення. Останнє прочитати на одному диханні.

6. Порівняльна характеристика персонажів твору (робота в групах).

Діти добирають риси характеру кожного персонажа, заповнюють таблицю, доводять свою думку рядками твору.

Зразок картки.

Конвалія

Панночка

7. Виразне читання вірша.

– Читаючи вголос, передайте ті почуття, які переживали у творі персонажі.

III. Опрацювання вірша Лесі Українки “Давня весна”.

1. Слухання вірша.

Учитель читає вірш напам’ять.

– Які почуття у вас викликає цей вірш? Чому?

– Пригадайте і ви прихід весни. Який у вас тоді буває настрій? Що ви чекаєте від весни?

2. Словникова робота.

Читання слів “луною” за вчителем, а тоді “буксиром” у парі.

Весéла

Я

Яснá

Хвóра

Шум

Мúла

Рáдісна

Веснá

Щéдра

Тіснá

Квіткú

Зелéний

Білéсенькі

Хатúна

Самотнá

– Що об’єднує слова І і II стовпчиків? Яке слово зайве у II? Чому?

– Доберіть антоніми до слів І стовпчика. Доберіть синоніми до слів “ясна”, “мила”, “весела”, “щедра”.

– Поясніть значення слова “самотна”.

3. Читання вірша учнями (мовчки).

– Хто головний герой вірша? Від чийого імені ведеться розповідь?

4. Осмислення змісту вірша. Робота над образними засобами твору.

– Знайдіть у перших двох строфах рядки, в яких про весну говориться як про живу істоту. Які із синонімів, що ви добирали до слів, можна вжити у вірші? Чому ви так вважаєте?

– Яким був спочатку настрій дівчинки? Чому вона була дуже сумна?

– Який дарунок принесла весна поетесі? Як про це сказано у вірші?

– Як потім змінився настрій дівчинки? Чим це було викликано? Як це можна передати під час читання?

– З яких рядків видно, що, незважаючи на хворобу, героїня сильна, мужня, що вона з любов’ю ставиться до природи?

– Як поетеса описує у вірші пробудження природи: вітру, дерев, пташок? Прочитайте ці рядки.

– Поясніть, як ви розумієте вислови: “промінням грала, сипала квітки”; “співало все, сміялося, бриніло”.

– Поміркуйте, чому Леся Українка назвала вірш “Давня весна”.

5. Мовно-логічне завдання.

– З’єднайте слова середньої колонки з відповідними прикметниками (Словникова робота), щоб утворилися словосполучення із вірша.

6. Виразне читання вірша.

– Прочитайте вірш, передаючи голосом зміни настрою героїні.

7. Робота в зошитах (с. 41-42, завд. 7-9).

IV. Підсумок уроку.

– Твори якого поета читали?

– Який вірш сподобався більше? Чому?

УРОК 72. УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

ВЧИТАЙМОСЯ В ЛЕСИНЕ СЛОВО ІСКРИСТЕ – ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ