Вчення Геракліта і Демокріта

“Оракулом” однією з перших педагогічних концепцій був Геракліт з Ефеса (540-480 до н. Е.). Вважаючи найважливішим упізнанні та освіті діалектичний метод (і створивши систему з 120 категорій діалектики), Геракліт був переконаний, що діалектичні взаємозв’язки пробиваються навіть в іменах людей і назвах речей. “Ім’я його – життя, справа його – смерть”, – писав він, обігруючи поняття “біос” (життя) і “БІКС” – цибуля (зброя). Сам стиль викладу Геракліта – “короткий, стислий, урочистий, пророчий, як відображення ритму буття” (Кессіді Ф. Х. Від міфу до логосу. М., 1975. С. 176). Гераклітова картина світу пронизана розвитком, єдністю і боротьбою протилежностей, вічно живим космічним вогнем, “заходами затухаючим і заходами займистими”. Особливо істотно, що діалектика – властивість і породження “логосу” – порядку, закону природи, який “існує не поза світу, а в ньому самому, роблячи його космосом”. Вперше вжите Гераклітом поняття “космос” мало в античності сенс краси, порядку, пропорційності, гармонії (звідси, до речі, і слово “косметика”).
Єдність макро – та мікрокосму (людської душі) – одна з ключових ідей гераклітова натурфілософії. Головне твір Геракліта, “Пері фюзеос” (Про природу “), складається їх трьох частин:” Про Всесвіту “,” Про державу “,” Про Бога “, тісно взаємопов’язаних. Кожна душа – частинка, іскорка світового вогню, завдяки чому “людям дано пізнавати себе і бути цнотливими”. Вірячи в можливості розуму і почуттів у пізнанні світу, Геракліт водночас застерігав від поверхневого знання, не заглиблюється в сутність явищ: “Многознание не навчає розуму”.
Обговорюючи виховання і освіту в античності, не можна не згадати Демокрита (460-370 до н. е.). Виховання, згідно Демокріту, надає три дару: “добре мислити, говорити, робити”. Разом з тим він, розцінюючи вихователя як скульптора, який ліпить і формує людину, вважав, що його руками діє природа, оскільки людина – її частка, мікрокосм. Розвиваючи атомістичне вчення, Демокріт стверджував, що і душа складається з атомів. Ідеї ​​Демокріта про природосообразном освіті та вихованні, ролі трудового виховання, сім’ї як нормативному зразку і зараз актуальні. Процес утворення – тяжкий, але вдячна праця, підкреслює Демокріт.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Вчення Геракліта і Демокріта