Вчення Аристотеля про судження

У другій праці “Органона” Аристотеля, “Про тлумачення”, мова йде вже не про окремі словах, а про складних логічних виразах, – це не категорії (“Сократ”, “людина”, “сидить”, “біжить” і т. д.), а висловлювання або судження, складені з них і виражають істину або неправду (“Сократ сидить”, “Людина біжить”, “Сократ є людина” та ін.). Висловлювання класифікуються відповідно кількості (загальні і приватні) і якістю (позитивні й негативні) на чотири види: А – общеутвердітельние (“Всі S суть Р”), I – частноутвердітельние (“Деякі S суть Р”), Е – общеотріцательние (“Ні одне S не є Р “) і О – частноотріцательние (” Деякі S не має Р “). Відносини сумісності висловлювань визначаються логічним квадратом:

Далі Аристотель розглядає модальності логічних висловлювань: можливість і неможливість, випадковість і необхідність, також простежуючи, які висловлювання, що виражають їх, сумісні, а які ні. Взаємовідносини висловлювань (суджень) визначаються правилами або законами мислення: це закон тотожності (А є А, т. Е. Поняття має вживатися в міркуванні в одному певному значенні); закон виключення суперечності (А не є не-А), і закон виключеного третього (А або не-а, т. е. або А, або не-а істинно, “третього не дано”). Іншими словами, в логічному судженні і умовиводі поняття (терміни) і судження (висловлювання) не повинні один одному суперечити, істинність позитивної судження означає хибність його заперечення, і т. Д. На цій основі будується вчення про силогізм.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Вчення Аристотеля про судження