Василь Стефаник. Камінний хрест – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Багатозначність символічних образів

Мета (формувати компетентності): Предметні (знати основні віхи життєвого й творчого шляху письменника; коментувати зміст новели “Камінний хрест” як модерністського твору; пояснювати сюжетно-композиційні особливості, емоційно напружений драматизм ситуації; характеризувати образ головного героя Івана Дідуха; розкривати історичну основу новели; пояснювати багатозначність символіки камінного хреста, горба, прізвища головного героя); Ключові (установлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями в житті героїв твору; аналізувати життєву ситуацію з певної позиції); Загальнокультурні (усвідомлювати важливість нерозривної єдності людини з рідною землею).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет В. Стефаника, репродукція картини “Крик” Е. Мунка. “Портрет Василя Стефаника” М. Жука. “Несіння хреста” В. Кравцевича. Сонати, симфонії Л. Ван Бетховена, які любив В. Стефаник. Екранізація твору (реж. Л. Осика).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Бесіда з учнями

1. Що вам відомо про В. Стефаника як про людину та про митця? 2. Скільки новел написав автор? Як ви гадаєте, це мало чи багато? 3. Яке ваше враження від прочитаного? 4. Як ви думаєте, символом чого може виступати хрест? 5. Що означає вислів “нести свого хреста”? Звідки цей вираз походить? 6. Доведіть, що твір є новелою. 7. Доведіть, що твір тяжіє до експресіонізму.

Повідомлення учнів

Учень 1. Причини еміграції українців

Після революції 1848 року Галичина, Закарпаття та Буковина були найбіднішими в Європі. Ці землі залишалися внутрішньою колонією Австрійської імперії. Вони були аграрними з незначним нагромадженням капіталу. Промисловість, торгівля виявилися слабо розвиненими. Як і раніше, ці землі залишалися ринком збуту промислових товарів і сировинним додатком промислово розвиненої метрополії – Австро-Угорщини. У цей час ще більше посилилося панування іноземного капіталу, яке стало гальмом розвитку промисловості. Поглибилося розшарування селянства, 5 % становили куркулі. Бідняки розорювалися, а куркулі скуповували за безцінь їхні землю. Малоземельні селяни орендували землю в багатіїв, що стало найпоширенішою формою експлуатації на Західній Україні. Розорені селяни, не знайшовши роботу в містах, вирушали на заробітки до Чехії, Угорщини чи взагалі за межі Австро-Угорщини.

Західноукраїнського селянина знала вся Європа. Селяни працювали на вахтах Франції, Бельгії. На початку ХХ століття почалася еміграція українського населення до Америки. Причинами такого явища стало безземелля та малоземелля, безробіття, нестерпні податки, хронічне голодування. Уряди США, Канади, Бразилії заохочували масове переселення з-за кордону. Закарпатці першими розпочали еміграцію до США ще в 70-х роках ХІХ століття. На кінець ХІХ століття українська громада в США нараховувала 200 тисяч чоловік, українська громада Канади – 24 тисячі. Упродовж 1890-1910 рр. тільки з Галичини виїхало 300 тисяч українців. Упродовж уроку будемо розглядати головну проблему, порушену в новелі “Камінний хрест”,- еміграції селян, вічну проблему екології буття. Кожен у цьому житті несе свій хрест. Велетням духу роковано впродовж усього свого життя нести хрест вселюдської муки. Стефаників хрест аж почорнів з розлуки, бо пустив він свою душу в душу народу.

Учень 2. Історія написання твору “Камінний хрест”

Новела “Камінний хрест” була написана в лютому 1899 року. Цей твір дуже любив сам письменник і через 36 років у листі до онука Стефана Дідуха писав: “Зараз по їх від’їзді я написав новий “Камінний хрест”, де є дослівні думки. Вашого небіжчика діда майже в дослівнім наведенню. Це, так сказати, мій довг, сплачений Вашому дідові в українській літературі, він же, Ваш дідусь, мав в моїй молодості великий вплив…” Письменник змінив ім’я селянина Стефан на більш поширене Іван, а камінне поле замінив більш виразним образом безплідного піщаного горба. В основу новели покладено справжній факт. Стефан Дідух, односелець письменника (у новелі – Іван), емігруючи до Канади, поставив на своєму полі камінний хрест. Він і понині стоїть на найвищому горбі в Русові.

У цей період народилося дуже багато народних емігрантських пісень, коломийок, у яких оспівується доля емігрантів – важка праця, тяжкі умови, безправність. У деяких піснях у сатиричному плані говориться про “райське” життя емігрантів і бажання якнайшвидше повернутися додому.

Робота з таблицею “Символи твору”

Символ

Його потрактування

Камінний хрест

Пам’ятник усім емігрантам, які покинули рідний край у пошуках кращої соціально-економічної долі, батьківщини, тяжкої праці, терпіння народу, що хилиться під кам’яною вагою, гніту, але не падає, пам’ять про І. Дідуха, безвихідь, титанічна марна праця, частка героя, відчай, печаль., поховання людини заживо, долі, крові й поту

Дідух

Хліб, сніп, основа життя, українство, поминання померлих, символ урожаю

Горб

Тяжка праця, безвихідь, рідна земля, пам’ять

Чужина

Смерть, еміграція

Журавель

Туга за рідним краєм, надія, українство

Бесіда за змістом твору

1. Чому письменник зображує паралельно коня й Івана? 2. Чому Дідуха звали в селі Переломаним? 3. Що ви дізналися про минуле Івана? 4. Чому не кидав того “тяжкого” горба, який забирав усі його сили? 5. Як уплинули на Івана рекрутчина, смерть батьків і розорене господарство? Чи можемо сказати, що Дідух був сильною особистістю? 6. Чому Іван “спросив ціле село”? Які почуття переповнюють селянина? 7. Що стало причиною еміграції Дідуха та його земляків? Чи вірить він, що на чужині знайде щастя? 8. Чим для Івана Дідуха є розлука з рідною землею? Які слова передають трагізм становища? 9. Що переважило в Іванові – любов до рідного краю чи любов до дітей? Чи можемо за це осуджувати Дідуха? 10. За що люди шанують Івана? 11. Чому горб, на якому “вік свій збув”, такий дорогий селянинові?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати характеристику Івана.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Василь Стефаник. Камінний хрест – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Багатозначність символічних образів