ВАСИЛЬ СИМОНКО “ЦАР ПЛАКСІЙ ТА ЛОСКОТОН”. КАЗКОВА ІСТОРІЯ І СУЧАСНЕ ЖИТТЯ – Світ фантазії, мудрості (продовження)

Теорія літератури: віршована мова (рима, строфа, ритм), порівняння, епітети (повторення).

Мета:

– простежити різні способи життя та поведінки дійових осіб; визначити основні риси характеру героїв твору; пояснювати відмінність прозової і віршованої мови казок; з’ясувати літературознавчі терміни “віршована мова”, “рима”, “строфа”, “ритм”;

– розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, вміння самостійно характеризувати героїв твору, давати оцінку їхній поведінці та вчинкам;

– формувати естетичні смаки п’ятикласників; виховувати почуття пошани, поваги до творчості В. Симоненка.

Тип уроку: урок комбінований.

Обладнання: портрет В. Симоненка, учнівські ілюстрації, текст твору, тестові завдання, картки, підручник.

Заглядає в шибку казка

Сивими очима,

Материнська добра ласка

В неї за плечима.

В. Симоненко

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Зачитайте план-порівняльну характеристику Плаксія і Лоскотона.

Орієнтовний план

1. Портрет царя Плаксія та Лоскотона.

2. Найзаповітніше бажання Плаксія – щоб усі в країні плакали.

3. Дядько Лоскотон приносив сміх.

4. Цар Плаксій любив пити сльози дітей.

5. Лоскотон любив щирий сміх людей і їхніх дітей.

6. Плаксій – злий, підступний.

7. Лоскотон – щирий, добрий.

8. Ледачий Цар Плаксій.

9. Лоскотон розвалив царський трон.

10. Чому переміг Лоскотон?

Прокоментуйте малюнки-ілюстрації.

Тестові завдання

1. Очі у Плаксія в казці В. Симоненка “Цар Плаксій і Лоскотон” порівняно…

А з кавунами;

Б з яблуками;

В з м’ячем.

2. Було дітей у царя Плаксія…

А троє;

Б шестеро;

В восьмеро.

3. Чим щодня займалася родина Плаксія?

А Грали в шахи;

Б відвідували театральні вистави;

В стогнали і плакали.

4. У гвардії царя Плаксія служили…

А забіяки;

Б брехуни;

В бешкетники.

5. Через що Плаксій зневажав Лоскотона? Бо останній…

А був бідним і постійно жебракував;

Б зневажав царські закони;

В не сплачував податки царю.

6. Лоскотон “ходив по всій країні і носив з собою сміх”…

А у в’язаній торбині;

Б у кишені;

В у розмальованій торбині.

7. Плаксій обіцяв тому, хто спіймає Лоскотона і “його посадить у льох”…

А наділити великою площею землі;

Б дати можливість сміятися і веселитися;

В дозволить одружитися з однією з царських дочок.

8. Із казкових героїв В. Симоненко порівнює зі змією…

А дочку Плаксія – Висохлу Нудоту;

Б Плаксія;

В Капітана Макаку.

9. Середульшу дочку царя Плаксія звали…

А Вай-Вай;

Б Нудота;

В Плакота.

10. Незважаючи на постійний кепський настрій, Плаксій радів, бо…

А отримав великий прибуток;

Б арештував Лоскотона;

В святкував весілля старшої дочки.

11. Помер цар Плаксій…

А від невиліковної хвороби;

Б бо потрапив в аварію;

В від сміху Лоскотона.

12. На що перетворилися три царівни після смерті батька-царя?

А Жаб;

Б п’явок;

В черв’яків.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Слово вчителя

Між фольклором і літературною казкою, як відомо, існує велика відмінність. Фольклорна казка, відшліфована віками, поєднує простоту, наївність, безмежне багатство уяви. Вона – це відбиток досвіду поколінь. А літературна казка представляє самого автора, риси його характеру і стилю.

Сьогодні ми продовжимо казкові мандри світом казкової країни з дивним ім’ям “Сльозолий”.

2. Робота з епіграфом

(Учитель читає вголос епіграф уроку, коментує його, залучає до бесіди учнів.)

· Як ви думаєте, чому в казки очі сиві?

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

(УЧНІ записують у зошити тему уроку, епіграф.)

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда

· Який спосіб життя вели дійові особи казки? (СІМ’Я царя Плаксуна була ледачою, бо вони цілими днями нічого не робили, а тільки сопіли, стогнали та ревіли. Вони були тиранами, через те що змушували всіх у царстві страждати. Капітан Макака теж був жорстоким І віроломним. Усю зиму він не спав, а висліджував Лоскотона. Підступно підкрався змієм І схопив дядька Лоскотона. Щирим І добрим був дядько Лоскотон. Він був хоч і бідним, але веселим. Його найбільшим бажанням було розвеселити бідний люд, розрадити їх у горі. Дядько Лоскотон – оптиміст.)

· Які вчинки притаманні персонажам твору? (Цар Плаксій, його сімейка, капітан Макака – недобрі, вчинки їхні лихі. Дядько Лоскотон – добра людина І вчинки його щирі, добрі.)

· Чи можемо розділити їх на групи? Як саме? За якими ознаками? (Так, можемо. Дядько Лоскотон І прості люди та їхні діти – це одна група. Їх єднає доброта, щирість, взаємодопомога, оптимізм. Вони живуть чесно, допомагають один одному, виручають із біди, борються за краще життя.

Цар Плаксій, його діти, капітан Макака – друга група. Вони вельможі, живуть у достатку, але їм нудно і сумно. Це ледачі, жорстокі, підступні люди. Цар Плаксій не дбає про свою країну, а навпаки все робить, щоб трудящі мучилися. Але це не робить його щасливим. ЯКЩО ти робиш зло – воно до тебе вертається ще З більшою силою. Це казка, але Ів нашому житті треба бути веселими, щирими І не дозволяти собі уподібнюватися до царя Плаксія.)

3. Робота в групах

(Учні об’єднуються у дві групи. Завдання для груп написані на дошці. Учитель коментує виконання наведених завдань 1-ою І 2-ою групами учнів.)

1-ша група

1. Доведіть, що “Цар Плаксій та Лоскотон” – це літературна казка. (Казка написана письменником Василем Симоненком.)

2. Поясніть походження імені царя “Плаксія”. Що воно символізує? (“Плаксій” – від “плакати”. Символізує песимізм.)

3. Чи викликають у вас відразу царські посіпаки і цар? (Так. З такими сумними людьми, ЯКІ весь час сумують, нудять, не хочеться спілкуватися.)

4. Знайдіть у творі порівняння.

2-га група

1. Що стало причиною “самознищення” капітана Макаки? (Він від злості, ЩО не здійснилось задумане, з’їв себе)

2. Чому веселий Лоскотон “носить дітям сміх у розмальованій торбині”? Згадайте Дідуся Мороза, святого Миколая, адже вони теж мають такі торбини. Про що це свідчить? (Про гостинність)

3. Кажуть, що сміх продовжує життя. А яка ваша думка? (Так, веселій людині живеться значно легше, простіше)

4. Наведіть приклади епітетів із твору.

Учитель. А чи можна купити або продати сміх?

Відповідь на це питання ви можете отримати в героя повісті відомого німецького письменника Джейса Крюса “Тім Талер, або Проданий сміх”.

Тім Талер продав свій сміх, отримавши багатство і незалежність, але щастя так і не знайшов. І тільки друзі допомогли йому повернути втрачений сміх. Тому будьмо обачні у своєму виборі.

4. Опрацювання теоретичного матеріалу

(Основні поняття учні записують у зошит)

– Віршована мова (від лат. versus – “вірш”) – ритмічно організована мова з метою посилення її виразності й емоційності. Віршована мова в художній літературі і мова художньої прози характеризуються спільною ознакою – образністю. Але, на відміну від прози, віршована мова розмірена, ритмічно організована, часто поділена на строфи. Вона більш емоційна. Віршована мова характеризується своєрідністю інтонації й особливим темпом, пов’язаним з більшою кількістю пауз, ніж це буває у природі.

– Рима (від лат. rythmas – “співмірність”) – повтор звуків, які пов’язують закінчення двох або більше рядків (наприклад, “грози – морози”), співзвучність у кінці рядків, композиційно – звуковий повтор у кінці двох або кількох рядків.

– Строфа (від грецьк. strophe – “повтор”) – група віршів, пов’язаних за смислом; сполучення двох чи кількох віршованих рядків, об’єднаних системою рим та загальною інтонацією. Залежно від кількості рядків, розрізняють двовірш (дистих), тривірш (терцет), чотиривірш (катрен), п’ятивірш або шестивірш (секстина) та ін.

– Строфа – це найбільша римована одиниця у віршованому творі.

– Ритм – рівномірне чергування повторюваних одиниць

5. Виразне читання улюблених уривків твору

V. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Рефлексія

Шляхом застосування структури методу “ПРЕС” відповісти на запитання:

Чи добре я працював (ла) протягом уроку?

Позиція

Я вважаю, що… (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваш погляд).

Обгрунтування

…тому, що… (наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому грунтуються докази на підтримку вашої позиції).

Приклад

…наприклад… (наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони підсилять вашу позицію).

Висновки

Отже (тому), я вважаю. (узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити; тобто, це є заклик прийняти вашу позицію).

2. Слово вчителя

Сьогодні наш уявний човен вирушив у казкові мандри, так як вирушав багато років тому для Симоненкового сина Лесика. Нехай несуть його нестримні хвилі вперед, а ми, його пасажири, візьмемо із собою веселого дядька Лоскотона і силою сміху будемо використовувати будь-яке зло, що стоїть на шляху добра і справедливості.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати тему за допомогою підручника та зроблених на уроці записів.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

ВАСИЛЬ СИМОНКО “ЦАР ПЛАКСІЙ ТА ЛОСКОТОН”. КАЗКОВА ІСТОРІЯ І СУЧАСНЕ ЖИТТЯ – Світ фантазії, мудрості (продовження)