Вартість грошей і методи її визначення

Гроші, як всякий товар, мають певну вартість. Ключовим фактором, який робить вирішальний вплив на вартість грошових ресурсів, є час. У міру подовження періоду від моменту отримання до витрачання їх вартість знижується. Це викликано властивістю грошей, які можуть принести додаткові доходи тільки при їх ефективному витрачанні. В іншому випадку втрачається можливість збільшення грошових надходжень. Таким чином, гроші, витрачені сьогодні, найближчим часом мають більш високою вартістю, ніж потенційні надходження в майбутньому. Ці особливості грошових коштів повинні враховуватися в управлінні фінансовою діяльністю, насамперед, при використанні тимчасово вільних коштів і визначенні ефективності інвестиційних проектів.

Для обгрунтування результативності проведених операцій використовуються категорії майбутньої і поточної вартості грошових коштів. Передбачувані зміни величини грошових ресурсів, спрямованих на фінансування проектів довгострокового характеру, оцінюються за допомогою майбутньої вартості. Її величина розраховується на основі складних відсотків, що означає приєднання раніше нарахованих відсотків до авансованого капіталу. На величину майбутньої вартості грошових коштів впливає період вкладень і середньорічна процентна ставка. Майбутня вартість розраховується за наступною формулою:

FV = PV – (1 + j) r, де FV – майбутня вартість грошей; PV – поточна вартість грошей; j – річна процентна ставка; r – кількість періодів капіталізації відсотків.

Для спрощення розрахунків майбутньої вартості можна використовувати спеціальні таблиці, в яких відображаються коефіцієнти (більше 1), що відповідають конкретним періодам часу і прийнятої річної процентної ставки. Шляхом множення суми грошей на цей коефіцієнт встановлюється її майбутня вартість.

Поточна вартість грошей відображає реальну вартість грошових коштів, одержуваних у майбутньому. Оскільки вартість грошових коштів знижується з часом, то для обліку майбутніх надходжень, а також порівняння поточних витрат з потенційними надходженнями використовується метод дисконтування. Поточна вартість обчислюється за формулою.

У широкій практиці для обчислення поточної вартості використовуються таблиці, в яких представлені коефіцієнти дисконтування (менше 1), що відповідають конкретної ставці дисконтування та відповідного періоду.

Встановлення поточної вартості грошей має важливе значення при розрахунку ефективності всіх видів інвестицій. Категорія поточної вартості використовується також для оцінки фінансових потоків, вартості оборотних активів, викликаних змінами в структурі всього майна.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Вартість грошей і методи її визначення