В. Винниченко. “Федько-халамидник”. Головний герой як особистість

Мета: вчити учнів аналізувати характер головного героя; поглиблювати навички аналізу епічного твору; розвивати навички виразного читання, висловлення власного ставлення до прочитаного, логічне та образне мислення.

Очікувані результати: учні знають зміст твору; уміють аналізувати його; коментують риси характеру Федька, що вирізняють його з кола друзів; висловлюють своє власне розуміння духовного багатства.

Теорія літератури: епічний твір, оповідання, головний герой, другорядні герої.

Обладнання: портрет В. Винниченка, видання його твору, ілюстрації до нього.

Тип уроку: комбінований.

І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Кажуть, що коли дитина сидить спокійно, нічим не цікавиться, то з нею, напевне, щось негаразд. У Федька, героя однойменного оповідання В. Винниченка, із цим було все добре, хоч, правду кажучи, інколи він перебирав міру. Разом із тим він мав такі риси, як чесність, справедливість, доброта й милосердя та сміливість. Можливо, це вони й призвели до трагедії?

II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

(Виразне читання епізодів другої умовної частини оповідання “Федько-халамидник”, які найбільше вразили, висловлення своїх думок та вражень або коментування.)

2. Гра “Логічні пари”.

Поєднайте прислів’я з іменами героїв оповідання “Федько-халамидник”.

У тихому болоті чорти водяться

Федько

Аби душа чиста, а постоли нічого

Толя

У лиху годину узнаєш людину

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Робота з підручником.

Опрацювання статей та рубрик підручника.

2. Евристична бесіда.

– Чи простими були стосунки Федька з батьками?

– Ким був Толин батько?

– А ким був батько Федька?

– Чи справедливо господар будинку ставився до сім’ї Федька?

– Чи всі персонажі цього твору завжди роблять правильні вчинки?

– Які, на вашу думку, проблеми порушено у творі? (Батьків і дітей, моральних цінностей, багатих і бідних.)

3. Інтерактивна вправа “Гронування”.

Із поданих слів виберіть, з якими у вас асоціюється Толя, а з якими Федько.

Добрий, людяний, брехливий, сміливий, чесний, активний, бездушний, веселий, відвертий, гідний, грубий, негідний, жвавий, злий, боягуз, правдивий, підлий, пасивний, понурий, потайний, делікатний, повільний, невихований.

4. Проблемні питання.

– Чи можна, на ваш погляд, вважати Федька особистістю, що вже сформувалась? Свою відповідь обгрунтуйте.

– Як ви гадаєте, хто найбільше винен у трагедії з Федьком?

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

Інтерактивна вправа “Дерево рішень”.

V. Домашнє завдання

Скласти усний твір “Чи я хотів би (хотіла б) мати такого друга, як Федько?”.

VI. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

– Познайомившись з оповіданням В. Винниченка, я зрозумів (зрозуміла), що…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

В. Винниченко. “Федько-халамидник”. Головний герой як особистість