В. СТЕФАНИК. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “КАМІННИЙ ХРЕСТ”, “СИНИ”

1. В. Стефаник – неперевершений майстер…

А Соціально-психологічної новели.

Б Соціально-побутової повісті.

В Філософського роману.

Г Драматичного твору.

2. Уміння спостерігати і глибоко переживати бачене й почуте надало творам В. Стефаника того болю, що гримів, як музика…

А П. Майбороди.

Б М. Лисенка.

В Л. Бетховена.

Г К. Стеценка.

3. До кого звертається Максим (В. Стефаник “Сини”), кажучи: “Ти дала Сина одного, а я двох”?

А До України.

Б Жебрачки.

В Власної жінки.

Г Матері Божої.

4. В. Стефаник народився…

А На Львівщині.

Б Івано-Франківщині.

В Вінниччині.

Г Тернопільщині.

5. Писати почав Василь Стефаник у Кракові, з 1897р. його твори друкуються у чернівецькій газеті…

А “Воля”.

Б “Народне життя”.

В “Правда”.

Г “Зоря”.

6. “Оце Україна, а тут… її кров; землю нашу ідем від ворога відбирати” – ці слова належать (В. Стефаник “Сини”)…

А Андрію.

Б Максиму.

В Івану.

Г Невідомому військовому.

7. В. Стефаник свій твір “Камінний хрест”, відзначаючи його жанрові спрямування, назвав…

А Повістю.

Б Оповіданням.

В Новелою.

Г Студією.

8. На камінному хресті було написано (В. Стефаник “Камінний хрест”)…

А Заповіді Біблії.

Б Уривок з давнього літопису.

В Ім’я Івана Дідуга і його дружини.

Г Молитву-оберіг від непосильної праці.

9. Залишаючи село, І. Дідух просить сусідів, щоб вони (В. Стефаник “Камінний хрест”)…

А Чистили хрест та доглядали порядок біля нього.

Б У святу неділю покропили хрест.

В Писали йому листи про своє життя.

Г Обробляли ту землю, на якій він тяжко працював.

10. “Сини” В. Стефаника належать до його збірки…

А “Земля”.

Б “Синя книжечка”.

В “Дорога”.

Г “Камінний хрест”.

11. В. Стефаник – письменник…

А XX ст.

Б XIXст.

В Кінця XVIII – початку XIXст.

Г Кінця XIX – початку XXст.

12. Максим (В. Стефаник “Сини”) і скаржиться, і плаче, і падає на землю через…

А Власне безсилля працювати на ній.

Б Тугу за синами, що загинули на війні.

В Неслухняність і жорстокість синів по відношенню до себе.

Г Жорстоке ставлення влади до старого.

Варіант 2

1. В. Стефаник, окрім того, що був обдарованим письменником, вважався незрівнянним…

А Педагогом.

Б Психологом.

В Музикантом.

Г Істориком.

2. Творчість В. Стефаника зближується…

А 3 експресіонізмом.

Б Романтизмом.

В Сюрреалізмом.

Г Символізмом.

3. Батько благословив обох синів на боротьбу за (В. Стефаник “Сини”)…

А Справедливість.

Б Національно-культурне життя.

В Незалежність рідної землі.

Г Україну.

4. У рідному селі В. Стефаник відкрив…

А Школу.

Б Музей мистецтв.

В Літературознавчий гурток.

Г Читальню.

5. З 1892р. В. Стефаник навчався…

А На медичному факультеті Краківського університету.

Б Філологічному факультеті Київського університету.

В Юридичному факультеті Чернігівського університету.

Г Хіміко-біологічному факультеті Полтавського педагогічного інституту.

6. До “покутської трійці” належали…

А В. Стефаник, О. Кобилянська, І. Франко.

Б Л. Мартович, М. Черемшина, В. Стефаник.

В В. Стефаник, М. Павлик, О. Маковей.

Г М. Шашкевич, В. Стефаник, Н. Кобринська.

7. Твір “Камінний хрест” В. Стефаника написаний під впливом…

А Знань письменника про вірування селянської бідноти.

Б Згадок автора про чисельну смерть простого люду.

В Вражень митця від масової еміграції.

Г Матеріалів, надрукованих у періодичних виданнях.

8. Образ хреста символізує (В. Стефаник “Камінний хрест”)…

А Страдницьку долю селянина.

Б Набожність селян.

В Місце історичних подій.

Г Тугу за рідним краєм.

9. Долю В. Стефаника охарактеризував у ліричному нарисі “Добрий вечір, пане-брате!” його побратим…

A Л. Мартович.

Б І. Франко.

В М. Черемшина.

Г М. Шашкевич.

10. Пафос твору В. Стефаника “Сини” утому, що…

А Необхідно відроджувати національні традиції і культуру.

Б Батьки повинні пишатися своїми дітьми.

В Безсмертний той народ, який ще може народжувати справжніх захисників рідної землі.

Г Війна – це лихо, яке нищить усе живе.

11. Тема твору В. Стефаника “Сини” полягає у зображенні…

А Національно-визвольної війни.

Б Вірної синівської любові до батьків.

В Благородної праці синів на батьківських землях.

Г Історичної правди.

12. “Сини” В. Стефаника – це…

А Соціальний монолог старого батька.

Б Згадка Андрія та Івана про минуле життя.

В Авторський коментар стосовно взаємостосунків батька та його синів.

Г Трагедія всього українського народу.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

В. СТЕФАНИК. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “КАМІННИЙ ХРЕСТ”, “СИНИ”