УЗАГАЛЬНЮЄМО ВИВЧЕНЕ – ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) – НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

І рівень. Виберіть один правильний варіант відповіді з поданих трьох.

1. Поетичні рядки “О Боже мій милий! За що ти караєш її, молоду?” – це уривок із такого твору Т. Шевченка:

А “Катерина”;

Б “Гайдамаки”;

В “Причинна”.

2. Народне повстання, відоме як Коліївщина, Т. Шевченко панорамно змалював у поемі:

А “Сон”;

Б “Тарасова ніч”;

В “Гайдамаки”.

3. За біблійними мотивами Кобзар створив поему:

А “Наймичка”;

Б “Кавказ”;

В “Марія”.

4. Баладами є такі твори Т. Шевченка:

А “Причинна”, “Тополя”, “Лілея”;

Б “Катерина”, “Наймичка”, “Сова”;

В “Гайдамаки”, “Сон”, “Кавказ”.

5. Війну Росії на Кавказі Т. Шевченко осуджує в поемі:

А “Наймичка”;

Б “Гайдамаки”;

В “Кавказ”.

6. Національна самоідентифікація через авторське “Я” найпотужніше звучить у такому творі Т. Шевченка:

А “І мертвим, і живим…”;

Б “Причинна”;

В “Тополя”.

7. До жанру послання варто віднести такий твір Кобзаря, як:

А “Сон”;

Б “Гайдамаки”;

В “І мертвим, і живим…”.

8. Ліричний герой Т. Шевченка подорожує над просторами Російської імперії у супроводі сови в поемі:

А “Катерина”;

Б “Сон”;

В “Кавказ”.

9. Пересторога Т. Шевченка “Бо хто матір забуває, / Того Бог карає, /Того діти цураються, / В хату не пускають. / Чужі люди проганяють, І немає злому / На всій землі безконечній / Веселого дому” звучить у такому творі:

А “Заповіт”;

Б “І мертвим, і живим…”;

В “Кавказ”.

10. Образ Прометея присутній у такій поемі Т. Шевченка:

А “Сон”;

Б “Кавказ”;

В “Наймичка”.

11. Образи матерів-страдниць високохудожньо виведені у таких творах Т. Шевченка:

А “Заповіт”, “Садок вишневий коло хати…”;

Б “Зацвіла в долині червона калина…”, “Ісаія. Глава 35”;

В “Катерина”, “Наймичка”.

12. Виразні мотиви гуманізму, біблійного всепрощення й милосердя до всіх без винятку людей звучать у такому творі Т. Шевченка:

А “Кавказ”;

Б “Злоначинающих спини…”;

В “Сон” (“У всякого своя доля…”).

ІІ рівень. Із чотирьох варіантів відповідей виберіть довільну кількість тих, які вважаєте правильними.

1. Біблійні мотиви звучать у таких творах Кобзаря:

А “Садок вишневий коло хати…”;

Б “Ісаія. Глава 35”;

В “Давидові псалми”;

Г “Марія”.

2. Рисами жанру балади є:

А належність до ліро-епічних творів;

Б ліризм;

В метаморфози;

Г наявність епіграфа.

3. Поема Т. Шевченка “Сон” (“У всякого своя доля…”) містить:

А філософський вступ;

Б образ Прометея;

В сатиричні образи російських царів Петра І і Катерини ІІ;

Г гротескно-карикатурні образи царя Миколи І та його дружини.

4. Поема Т. Шевченка “Кавказ” – це:

А “низьке” і “високе” бароко;

Б гостра інвектива;

В виразно сатиричний твір;

Г крамольний у свій час текст, присвячений Якову де Бальмену.

5. Друзями Тараса Шевченка були:

А Пантелеймон Куліш, Варвара Рєпніна;

Б Микола Костомаров, Михайло Максимович;

В граф Орлов, цар Микола І;

Г Варфоломій Шевченко, Ликера Полусмак.

ІІІ рівень. У вигляді твору-мініатюри спростуйте або аргументовано доведіть слушність однієї з нижче поданих думок.

А “Були в нас на Україні великі воїни, були великі правителі, а Шевченко став вище всіх їх, і сім’я рідна в нього найбільша” (Пантелеймон Куліш);

Б “Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій” (Іван Франко);

В “Він говорив до мертвих духом, які ще мали пробудитися, і до живих, і до ще ненароджених” (Іван Дзюба).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

УЗАГАЛЬНЮЄМО ВИВЧЕНЕ – ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) – НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)