Узагальнення за розділом “Злет людського духу в літературі доби Відродження” – ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ (готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Визначте рядок, де постійний епітет ужито правильно:

А велемудрий Ахіллес; В велемудрий Еней;

Б велемудрий Одіссей; Г велемудрий Зевс.

2. Хто з-поміж названих персонажів вважається вічним образом?

А Одіссей; Б Ахілл; В Еней; Г Прометей.

3. Укажіть рядок зі схемою римування рубаї:

А аабб; Б ааба; В абба; Г абаб.

4. Від якого словосполучення утворена назва збірки новел Боккаччо? А “сто років”; Б “сто днів”; В “десять років”; Г “десять днів”.

5. Хто з-поміж названих персонажів вважається вічним образом?

А Дон Кіхот; Б Офелія; В Лаура; Г Санчо Панса.

6. Визначте жанр цього вірша:”Життя прожить – не поле перейти, два мудрих правила вкарбуй у пам’‎ять ти: що краще постувать, ніж що попало їсти, і краще йти самому, ніж з ким попало йти”.

А сонет; Б рубаї; В канцона; Г сирвента.

7. Прочитайте судження та оберіть правильний варіант відповіді:

1 У сонеті “Як не любов, то що це бути може…” використана антитеза.

2 У сонеті “Ні зоряних небес мандрівні хори…” використана анафора. А правильним є лише перше судження;

Б правильним є лише друге судження;

В обидва судження є правильними;

Г обидва судження є неправильними.

8. Прочитайте цитати й оберіть правильний варіант відповіді (в яку добу написано твір, з якого наведено цитату):

1 “… Світові неабияка могла вчинитися шкода: скільки ще в ньому зла треба знищити, скільки беззаконня скасувати, скільки сваволі впинити, скільки помилок виправити”.

2 “…Того, що суджено, боятися не треба. Боюсь неправедно прожити на землі”.

А перша із цитат – Середньовіччя, друга – Відродження;

Б перша із цитат – Відродження, друга – Середньовіччя;

В обидві цитати – Відродження;

Г обидві цитати – Середньовіччя.

9. Установіть відповідність між цитатами та жанрами творів:

1 “Король наш Карл…”; А сонет;

2 “Бути чи не бути…”; Б епічна поема;

3 “У кого є в запасі півкоржа…”; В трагедія;

4 “Втомившися, вже…”. Г рубаї;

Д новела.

10. Установіть відповідність між цитатами з вивчених творів та їхніми авторами:

1 “Дивних багато в світі див, найдивніше з них – людина…”; А Шекспір;

2 “Звихнувся час наш. Мій талане клятий, що я той вивих мушу направляти!”;Б Горацій;

3 “Смерті весь не скорюсь, не западе в імлу частка краща моя…”;В Омар Хайям;

4 “А що, якби серпи, мотики й рала повиливати нам з блискучих лат…” Г Софокл;

Д Ду Фу.

11. Установіть відповідність між поетичними розмірами й жанрами та письменниками, які їх найчастіше використовували:

1 терцина; А Гомер;

2 рубаї; Б Боккаччо;

3 гекзаметр; В Лі Бо;

4 новела; Г Рудакі;

Д Данте.

12. Установіть відповідність між словами та цифрами:

1 рубаї; А 3;

2 терцина; Б 4;

3 декамерон; В 5;

4 гекзаметр; Г 6;

Д 10.

13. Установіть відповідність між перекладачем і твором:

1 Борис Тен; А “Божественна комедія”;

2 Микола Лукаш; Б рубаї Омара Хайяма;

3 Василь Мисик; В “Дон Кіхот”;

4 Євген Дроб’‎язко; Г “Пісня про Роланда”;

Д “Іліада”.

14. Установіть послідовність появи творів, що починаються рядками:

А “Музо, повідай мені про бувалого мужа, що довго світом блукав,

Священну столицю троян зруйнувавши…”‘?

Б “Зброю співаю і мужа, що перший з надмор’‎їв троянських, долею гнаний нещадно, на берег ступив італійський…”?

В “Гнів оспівай, о богине, нащадка Пелея Ахілла згубний, що дуже багато ахеям лиха накоїв…”?

Г “Звів я пам’‎ятник свій. Довше, ніж мідь дзвінка, вищий од пірамід царських простоїть він…”

15. Установіть послідовність творчості поетів:

А Омар Хайям; В Петрарка;

Б Лі Бо; Г Вергілій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Узагальнення за розділом “Злет людського духу в літературі доби Відродження” – ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ