Урок-зустріч з поезією

На уроках літератури, присвячених вивченню поетичних творів, учитель повинен дбати, щоб учні не тільки опановували літературний матеріал, а й розвивали творче мислення, заглиблювалися в атмосферу пошуку. Тому слід підбирати такі завдання, які б стимулювали активність школярів, сприяли розвиткові творчих здібностей.

Не і виразне читання поетичних творів, яке сприяє проникненню у світ зображуваного, відкриттю краси і сили художнього слова, розвиткові художніх смаків учнів; і складання “асоціативних павутинок” та “анкет образу”, що розвиває асоціативне мислення, яке веде до мислення діалектично-понятійного. Треба зазначити, що, пропонуючи такі завдання учням, учитель повинен передбачити відповідну послідовність дій, виконання яких вело б від сприйняття та відчуттів до уявлень і понять:

– знайомство з образом чи словом;

– спостереження над ним;

– визначення найважливіших ознак та властивостей;

– місце у ряді інших – подібних чи різних – образів, слів;

– аналіз виділених ознак, зв’язків;

– виокремлення і систематизація серед них загальних та індивідуальних;

– застосування образу, слова в інших умовах, стосовно інших об’єктів, які характеризуються такими ж чи подібними властивостями або ознаками.

На уроках, присвячених вивченню поетичних творів, доцільно використовувати музику, пісні. Це підсилює сприйняття почутого, прочитаного, викликає у школярів переживання, насолоду від прекрасного, бажання творити самому.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Урок-зустріч з поезією