УРОК ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ № 2. КОНКУРС-ЧИТАННЯ ПОЕЗІЙ ПАВЛА ТИЧИНИ, МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО – Рідна Україна. Світ природи

Мета:

– поглибити знання учнів про виразне читання поетичних творів, удосконалювати вміння виразного читання; навчити створювати партитури віршових творів;

– розвивати навички виразного читання віршів, пам’ять школярів, артистичні здібності;

– прищеплювати етичні й естетичні смаки, виховувати любов до слова.

Тип уроку: урок виразного читання.

Обладнання: пам’ятки “Як навчитися виразно читати віршові твори”; “Пам’ятка декламатора”; таблиця “реєстр основних партитурних знаків”, підручник.

Поезія – це завжди неповторність,

Якийсь безсмертний дотик до душі.

Ліна Костенко

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Бесіда

· Пригадайте, що таке виразне читання. (Це мистецтво відтворення в живому слові думок і почуттів (якими насичений художній твір), а також наміру виконавця і його ставлення до виконуваного твору.)

· Які ще є терміни для визначення цього мистецтва? (Художнє читання, декламація)

· Чим відрізняється один від одного читець, слухач і критик? (У кожного своє бачення, життєвий досвід, уподобання.)

· Які якості необхідно мати читцеві, слухачу й критику? (Читець має бути емоційний, небайдужий; слухач – уважний, спостережливий; критик – доброзичливий, коректний.)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Слово вчителя

Сьогодні ви спробуєте себе в кожній із цих ролей. Ви виразно читатимете вірш, уважно слухатимете декламації однокласників та висловлюватимете свою думку щодо правильності прочитаного (відповідно до партитури). А ще ми сьогодні поглибимо знання про виразне читання поетичних творів, навчимося створювати партитури віршових творів, відчуємо красу й силу слова, адже щоб повести за собою полки, треба це слово вимовити так, щоб ніхто не залишився байдужим.

І як це зробити, ми дізнаємося сьогодні на уроці виразного читання.

2. Робота з епіграфом

(Учитель читає вголос епіграф уроку, коментує його, залучає до бесіди учнів.)

Чому поезія неповторна? (Тому що кожна людина відкриває в ній щось своє.)

3. Ознайомлення з критеріями виразного читання напам’ять поетичних творів

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

(Учні записують у зошити тему уроку, епіграф.)

V. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Опрацювання теоретичного матеріалу

Робота з партитурними позначками

Знак

Значення

Дощ

Пряма лінія під словом для позначення логічного наголосу

/

Коротка пауза

//

Середня пауза

///

Довга пауза

Підвищення голосу

Рівний тон

Зниження тону

Благодатний

Пунктир під словом (словами) – для позначення уповільнення вимови

2. Опрацювання пам’ятки для вироблення навичок виразного читання віршових творів

Як навчитися виразно читати віршові твори

1. Вдумливо прочитай вірш.

2. З’ясуй лексичне значення не зрозумілих тобі слів.

3. За змістом та ідеєю твору визнач настрій, з яким читатимеш вірш.

4. У кожному рядку підкресли олівцем стрижневе слово, на яке падає логічний наголос.

5. Познач олівцем паузи: а) кома – ледь помітна пауза (позначка – /); б) двокрапка й тире – помітна пауза (позначка – //); в) крапка – явна пауза з інтонацією завершеності (позначка – ///).

6. Ліворуч від кожного рядка постав стрілку, що передає тон читання.

7. Прочитай кілька разів вірш із дотриманням вимог усіх позначок.

8. Читаючи вірш, уявляй картини, які виникають, і запам’ятовуй їх послідовність.

9. Вивчивши вірш напам’ять, виразно прочитай його своїм близьким і з’ясуй, що вони побажали б тобі для кращого прочитання твору. Зваж на їхні побажання.

3. Опрацювання пам’ятки декламатора

1. Перед читанням напам’ять текст вірша повтори про себе.

2. Перш ніж декламувати, займи зручну й правильну позу (стань рівно, розправ плечі, набери потрібну кількість повітря). Для впевненості на початку читання можеш дивитися періодично на двох-трьох учнів, з якими товаришуєш (щоб одразу не знітитися), а згодом, оволодівши ситуацією, слід розсіювати свою увагу по всьому класу.

3. Назви автора і твір, який читатимеш.

4. Читання вірша можеш супроводжувати жестами, проте рухи рук мають бути стриманими, не втомлювати, не відволікати слухача.

5. Не поспішай під час читання, набирай повітря рівними частинами під час пауз.

6. Декламуючи, уявляй картини, які озвучуєш, і з відповідним темпом і настроєм передавай їх.

7. Не варто занадто голосно читати вірш, оскільки майстерність у читанні художнього твору визначається передусім темпом, інтонацією, дотриманням пауз, настроєм, а також мімікою, жестами тощо.

4. Бесіда

· Який настрій передає М. Рильський у вірші “Дощ”? (Бадьорий, впевнений, оптимістичний)

· Чи змінюється настрій ліричного героя протягом вірша? (Ні, він залишається веселим.)

· У якому ритмі потрібно читати цей вірш? (У середньому темпі, не швидко й не повільно.)

· Яке почуття хотів передати автор у цій поезії? (Упевненість у тому, що дощ принесе гарний урожай і звеселить села.)

5. Складання партитури вірша

ДОЩ

Благодатний/, довгожданий,//

Дивним ↑сяйвом ↑осіянний, //

Золотий вечірній гість/

Впав бадьоро,/ свіжо,/ дзвінко/

На закурені будинки/

Зголоднілих передмість. ↓ ///

Відкривай гарячі груди, //

Мати-земле! ↑ // Дощ остудить,//

Оживить/ і запліднить,- //

І пшеницею,/ й ячменем, /

Буйним повівом зеленим ↑ /

Білі села звеселить. ↓ ///

6. Виразне читання поезій Павла Тичини, Максима Рильського

(Учні уважно слухають читання однокласників і заповнюють таблицю, вписуючи бали. За сумою набраних балів визначають переможців)

ПІБ однокласника (ці)

Засоби виразності

Темп (3 б.)

Логічні наголоси (3 б.)

Паузи (3 б.)

Інтонація

(3 б.)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

(Фрази записані на дошці, учні по черзі продовжують одну фразу за бажанням)

– Найбільше мені сподобалось читання…, тому що…

– На уроці мені найбільше запам’яталося…

V ІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал підручника.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

УРОК ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ № 2. КОНКУРС-ЧИТАННЯ ПОЕЗІЙ ПАВЛА ТИЧИНИ, МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО – Рідна Україна. Світ природи