Урок розвитку мовлення. Образи “маленьких людей” у російській літературі першої половини XIX століття

Мета: розвивати усне та писемне мовлення учнів; повторити вивчене за темою “Життя та творчість М. Гоголя”; порівняти образи “маленьких людей”: Максима Максимовича та Акакія Акакійовича; формувати уміння вільно будувати та висловлювати власні судження; сприяти формуванню гуманної особистості.

Обладнання: картки із запитаннями для “Каруселі”, слова для етюдів, “Кола Вена”.

Тип уроку: розвиток зв’язного мовлення.

Розум іде наперед, коли йдуть наперед усі моральні сили в людині.

М. Гоголь

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

– Повторення

Гра – змагання: робота в двох групах (поділ можна здійснити за рядами). Учасники груп по черзі висловлюють факти із життєвого та творчого шляху М. Гоголя. Перемагає група, яка назвала більшу кількість інформативних відомостей.

– Написання етюдів (склад груп попередній)

Кожна група для роботи отримує декілька слів, серед яких кожен член групи обирає для себе одне. До обраного слова – теми учні підбирають по три слова – асоціації і, використавши підібрані слова, складають 3 речення, пов’язані за змістом. Учні за бажанням зачитують.

Урок розвитку мовлення. Образи маленьких людей у російській літературі першої половини XIX століття

Варіанти слів

. варіант. Сміх, нікчема, сум, втрата.

. варіант. Самотність, безвихідь, душа, приреченість.

Приклад етюду

Слова – асоціації до слова “душа”: жага, страх, очищення.

Палаюча пекельна жага знищення. Вона може нести з собою страх пекла. У ній може бути живильна іскра очищення та життя.

II. Узагальнення та систематизація знань за темою

– “Запитання до автора” (на основі тексту повісті Гоголя “Шинель”)

Учні працюють у парах. Формулюючи запитання “до автора твору”, вони озвучують сформульоване запитання своєму товаришу, який намагається на нього відповісти. Якщо пара не знаходить відповіді, по закінченню роботи в парах такі запитання озвучують, відповідь формулюють учні всього класу (учитель допомагає).

Примітка. Учням пропонується уникати буквальних і занадто простих за змістом запитань.

– “Карусель”. Робота в 4-х групах

Запитання для “Каруселі”

. Які почуття викликає у вас Акакій Акакійович?

. Що нового ви побачили в розкритті Гоголем теми чиновництва?

. У чому, на вашу думку, криються причини трагічного становища Башмачкіна?

. Як ви думаєте, чи міг Акакій Акакійович змінити своє життя? Аргументуйте власну точку зору.

3. “Кола Вена”: образ “маленької людини”. Порівняльна характеристика Акакія Акакійовича та Максима Максимовича

Рефлексія

Написання есе (“вільного письма”) на тему “Гоголь і життя”

Домашнє завдання

Прочитати поему М. Гоголя “Мертві душі” (або комедію “Ревізор” – за вибором учителя); повторити значення термінів “поема”, “роман”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Урок розвитку мовлення. Образи “маленьких людей” у російській літературі першої половини XIX століття