УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. КОНКУРС НА КРАЩОГО ОПОВІДАЧА КАЗКИ – Світ фантазії, мудрості

Мета:

– викликати в учнів інтерес до читання казок та творчої діяльності;

– розвивати культуру зв’язного виразного мовлення учнів, їхню творчу уяву логічне мислення, увагу, пам’ять; збагачувати словниковий запас учнів; формувати кругозір, світогляд;

– виховувати в учнів почуття поваги до усної народної творчості; прищеплювати пізнавальний інтерес до наслідків власної праці.

ТИП уроку: урок розвитку мовлення.

Обладнання: учнівські малюнки до народних казок, підручник.

Казка кличе нас у мандри,

Велить бути в житті

Сміливими й мудрими,

Долати перешкоди й біди

І не забувати добра світового,

БО тільки цим і вимірюється

Наша людська сутність.

Валерій Шевчук

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Слово вчителя

Відомий французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері у своїй філософсько-алегоричній притчі-казці “Маленький принц” зауважив: “Усі ми з берега дитинства, хоча здебільшого й забуваємо про це”. І кожен із нас прийшов з такої країни. А казка теж звідти – з дитинства людства і з дитинства нашого народу.

Усі ми – принаймні переважна більшість – виховувались у царині казок, але з роками призабуваємо цей дивовижний виховальний пласт.

Не забуваймо казок: вони повертають нас у дитинство – країну мрій і високої поезії.

2. Робота з епіграфом

(Учитель читає вголос епіграф уроку, коментує його, залучає до бесіди учнів.)

Валерій Шевчук вказує на велике значення казки в житті людини. Як ви розумієте слова “добра світового”? Чи погоджуєтесь із Валерієм Шевчуком?

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

(Учні записують у зошити тему уроку, епіграф.)

IV. ЗМІСТ РОБОТИ

1. Обрання журі

2. Інструктаж учителя

Журі оцінює виступ учнів за такими критеріями:

– логічність, послідовність викладу подій;

– виразність розповіді, її інтонаційну відповідність змісту казки;

– чистота мовлення (відсутність лексичних помилок, слів-паразитів, орфоепічна правильність вимови);

– артистизм, доречність міміки та жестів;

– оригінальність.

Вимоги щодо оповіді казки:

– вибрана для переказу казка має бути українською народною; за обсягом невеликою;

– можна переказувати епізод, але такий, аби всі розуміли його зміст (наприклад, перед розповіддю сказати вступне слово);

– можна готувати переказ чи інсценівку групами, парами;

– за можливості сценічно відтворити образи з використанням костюмів героїв та оповідачів.

Пам’ятка учасникам конкурсу

1) Продумай текст розповіді.

2) Визнач тему й основну думку твору.

3) Визнач своє ставлення до подій.

4) Подумки уяви їх.

5) Виріши, що повідомлятимеш під час читання слухачам, що вони повинні зрозуміти (яке твоє завдання як читця).

6) Обміркуй відповідно до цих завдань і обери інтонаційні засоби – тон, темп, читання, поміть паузи, логічні наголоси.

7) Прочитай спочатку текст вголос для себе. Не забудь, що ти промовляєш текст перед слухачами і спілкуєшся з ними.

8) Перекажи текст виразно.

3. Розповідь казки (на вибір учнів)

– розповідь одного оповідача;

– переказ парами;

– переказ чи інсценівка групами.

4. Робота журі

Установлення балів рівня навчальних досягнень учнів-конкурсантів. Визначення переможців, їх нагородження.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Рефлексія

(Фрази записані на дошці, учні ПО черзі продовжують одну фразу за бажанням.)

– Сьогодні на уроці я був (-ла) у ролі…

– Я думаю, що дуже важко…

– На уроці мені найбільше запам’яталося…

– Я хотів би (-ла б) …

2. Слово вчителя

Повернемось до епіграфа. Ви сьогодні справді були сміливими й мудрими, долали перешкоди і не забували добра світового.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до бесіди з позакласного читання – твору Галини Пагутяк “Лялечка і Мацько”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. КОНКУРС НА КРАЩОГО ОПОВІДАЧА КАЗКИ – Світ фантазії, мудрості