Управління цінними паперами на фондовому ринку

Діяльність, пов’язана з управлінням цінними паперами, фінансовими ресурсами, які призначені для укладення договорів на фондовому ринку називають діяльністю в сфері управління цінними паперами.

Діяльність керівника грунтується на деяких принципах:

    При наявності довіреності на управління цінними паперами, ліцензія на її здійснення є необов’язковою; В обов’язки керуючого входить вказувати, що вчинення його дій здійснюється відповідно його повноважень, проставляючи при цьому “Д. У.”; При нанесенні збитків своєму клієнтові без його повідомлення, керуючий зобов’язаний відшкодувати повну суму збитків; Керуючий має право укладати угоди і договори на ринку цінних паперів, які представлені як кваліфіковані фінансові інструменти для інвесторів; При порушенні всіх умов і вимог керуючим, клієнт має право протягом року (з дати отримання відповідного звіту) подати позов.

Діяльність по визначенню клірингу та видачу депозитів

Діяльність по визначенню клірингу – це проведення діяльності, яка має на меті визначення взаємних зобов’язань та їх взаємозаліку по поставці цінних паперів і всіх платежів, пов’язаних з ними.

Основні характеристики проведення клірингової діяльності:

    Підприємницька діяльність в сфері визначення взаємних зобов’язань, повинна створювати спеціальні резерви, для зниження рівня ризику невиконання і не укладення договорів на фондовому ринку; Клірингова підприємство зобов’язане стверджувати всіх правил з надання послуг у сфері визначення взаємних зобов’язань; Всі підприємства, які надають клірингові послуги, повинні офіційно стверджувати і реєструвати правила визначення взаємних зобов’язань в державних органах виконавчої влади в області фондового ринку.

Діяльність з надання депозитів визначається як зберігання певних сертифікатів цінних паперів і (або) перехід прав на цінні папери іншим особам.

Характерні риси проведення депозитарної діяльності:

    Видача депозитів може здійснюватися тільки юридичною особою; Договір на проведення депозитарної діяльності оформляється і полягає тільки в формі письмового документа; При підписанні даного виду договору не здійснюється перехід цінних паперів та стягнення за зобов’язаннями до осіб, які здійснює видачу депозитів; В договорі на проведення депозитарної діяльності повинні бути вказані всі істотні умови (предмет, порядок передачі, терміни і т. д.); Основними обов’язками депозитарного особи повинні бути: здійснення реєстрації зобов’язань за цінними паперами, створення рахунку “депо”, вказівку дат і операцій за цим рахунком, надання всієї необхідної інформації своєму клієнтові про цінні папери; Особа, яка здійснює депозитарну діяльність, має право зареєструватися в реєстрі всіх власників цінних паперів і вважатися номінальним утримувачем на підставі укладеного договору; Особа, яка здійснює депозитарну діяльність, несе відповідальність за недотримання всіх умов і вимог, зазначених в договорі; Надання послуг у сфері отримання доходів та інших належних виплат з цінних паперів може здійснюватися депозитарієм; Всі грошові резерви клієнтів повинні зберігатися на окремому рахунку в банку, які можуть відкриватися депозитарієм; Юридичні особи, які надають депозитарні послуги, можуть перетворитися на акціонерне товариства, за умови, що раніше проводили свою діяльність як некомерційна організація; Якщо ж клієнт виявився кваліфікованим інвестором, то депозитарій має право зараховувати цінні папери на банківський рахунок їх власника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Управління цінними паперами на фондовому ринку