Умови, чинники і шляхи виникнення держави

Розглянемо умови, фактори і шляхи виникнення держави.

Найбільш повне уявлення про державу можна скласти після розгляду його з трьох сторін:

– з функціональної точки зору (функціональна характеристика);

– з субстанціональної точки зору (субстанциональная характеристика);

– з точки зору генезису (генетична характеристика).

Субстанціональна характеристика дозволяє зрозуміти його сутність, будова і характерні властивості (субстанціональні ознаки). Функціональна і генетична характеристики являють собою доповнення до субстанціональної розуміння і вносять в загальне поняття певного явища його функціональні і генетичні ознаки, шляхи виникнення держави.

Опис держави і права необхідно починати з субстанционального підходу, а потім доповнювати субстанциональную характеристику (сутності, будови, властивостей) функціональною характеристикою і щодо достовірними версіями про виникнення права і держави.

До достовірно встановлених фактів, які пов’язані з походженням держави, слід віднести те, що:

– держава існувала не завжди (перші державні утворення з’явилися близько 5 тисяч років тому, а до цього існувала первісна організація суспільства);

– виникнення держави стало продуктом суспільного розвитку;

– на певному відрізку часу;

– в процесі тривалого історичного розвитку;

– виникнення держави відбулося під впливом безлічі факторів.

До складу даних чинників входять: екологічні умови, географічний, релігійний, національний, психологічний та інші фактори. При цьому слід виділити основні чинники і умови, які сприяли появі держави і постійно обумовлюють необхідність його наявності.

До подібних факторів, які зумовлюють виникнення державної форми влаштування суспільного життя, слід віднести:

– виникнення необхідності по-новому організувати управління соціальними та економічними процесами в масштабі всього суспільства;

– фактори соціально-майнового розшарування суспільства, що призвело до диференціації інтересів на індивідуальні, сімейні, групові, суспільні, і як наслідок поява функції “загальних справ”.

Виникнення держави є наслідком не революцій і природних чинників, а результатом еволюційного розвитку суспільства і реалізації соціального шляху розвитку людства.

Суспільство як котра саморозвивається і самокерована система володіє власними внутрішніми механізмами і стимулами розвитку. Даний процес самоорганізації суспільства ніколи не зупиняється і протікає зараз в умовах загальносвітового процесу формування наддержавних органів координації і управління.

Розвиток виробництва в масштабі суспільства і соціальне розшарування відбувалися як два взаємопов’язані процеси. В умовах формування тієї чи іншої держави кожен з цих них міг займати переважне місце.

В рамках так званого “східного шляху” виникнення держав, заснованих азійському способі виробництва, поява держави було пов’язано з необхідністю здійснення масштабних громадських робіт (будівництво великих іригаційних споруд і т. д.).

У подібних державах економіка грунтувалася на державній та громадській власності, а соціальне розшарування стало результатом присвоєння не засіб виробництва, а управління ними (з’являється шар державної “номенклатури”).

Первинним фактором процесу появи держав на території Європи ( “європейський шлях”) став процес соціального і майнового розшарування суспільства, який був викликаний формуванням приватної власності.

Вищевказані основні чинники виникнення держави в конкретних історичних умовах виявлялися по-різному і доповнювалися в кожному конкретному випадку сукупністю специфічних обставин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Умови, чинники і шляхи виникнення держави