УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ ПІСНІ. ПІСНІ ПРО ЗВИТЯЖКУ БОРОТЬБУ КОЗАКІВ З ТУРЕЦЬКО-ТАТАРСЬКИМИ НАПАДНИКАМИ.(“ЗАЖУРИЛАСЬ УКРАЇНА”, “ТА, ОЙ, ЯК КРИКНУВ ЖЕ КОЗАК СІРКО”) – Вступ. Усна народна творчість

Мета: повторити й поглибити знання учнів про усну народну творчість; з’ясувати особливості створення українських історичних пісень, навчати виразно і вдумливо читати, аналізувати програмові твори, дослідити, як у них зображені події історичного минулого; розповідати про національних героїв, які змальовано в них, створювати уявні словесні картини; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття поваги, пошани до національних героїв, прищеплювати учням такі якості, як сміливість, рішучість, сила волі, наполегливість.

Обладнання: збірки народних пісень, таблиця “Цикли історичних пісень”, словник літературознавчих термінів, зображення кошового отамана Івана Сірка.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Темою уроку є українські історичні пісні. Їх опрацювання дасть змогу поглибити знання про цей жанр народних пісень. Ми розвиватимемо вміння виразно і вдумливо читати, аналізувати твори “Зажурилась Україна”, “Та, ой, як крикнув же козак Сірко”, створюватимемо уявні словесні картини; виховуватимемо почуття поваги, пошани до національних героїв.

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

1. Розповідь з елементами бесіди

Великим багатством і різноманітністю тем, видів, героїв та зображувальних засобів відзначається народна поезія України. Значне місце серед мистецького багатства народів посідає усна народна творчість (фольклор).

· Що ми називаємо фольклором?

· Назвіть види фольклору.

· Поширеним жанром героїчного епосу українського народу є історичні пісні. Вони належать до найкоштовніших перлин поезії українського народу. У них знайшли відображення всі перипетії вітчизняної історії, вони розкрили перед світом кращі риси наших людей.

· Назвіть найкращі характерні риси українця.

· Серед усіх народних пісень історичні виділяються своєю сюжетністю, насиченістю розповідними елементами, хоч у них наявні ліричні відступи, інші художні засоби, що посилюють емоційний потенціал твору, забезпечують його краще сприйняття.

· Пригадайте, які художні засоби вам відомі.

Творцями та виконавцями історичних пісень були очевидці чи безпосередні учасники подій. Тому дійсність, охоплена історичною піснею, уводить у сферу історичне життя народу, життя політичне, як внутрішнє, так і зовнішнє. Народ не тільки відтворює події, але й дає їм свою оцінку.

Чи не першим, хто звернув увагу на історизм української народної творчості, був М. Гоголь. Він увів у літературний обіг термін “історичні пісні”, вперше використавши його у статті “Про малоросійські пісні” (1883 р.).

2. Колективна робота зі словником літературознавчих термінів

Історичні пісні – народні ліро-епічні твори про важливі історичні події та конкретних історичних осіб. Це жанр народнопоетичної творчості.

У цих піснях виринають із давнини століть і проходять перед нами гордою ходою славні пращури – Байда-Вишневецький, Дорошенко, Нечай, Богун, Хмельницький, Морозенко – і кличуть захищати рідний край.

3. Робота над історичною піснею “Зажурилась Україна”

3.1. Виразне читання історичної пісні.

3.2. Словникова робота.

Гринджоли – сани.

Дрюк – велика товста дерев’яна палиця.

Ружина – зброя.

3.3. Бесіда за змістом твору.

· Який поетичний образ є головним у цій пісні?

· Які часи зображені в пісні? Що про це свідчить?

· Визначте особливості побудови цієї пісні. На які дві частини можна поділити текст за змістом?

· Яких страждань зазнала Україна?

· Ким були оборонці рідного краю?

· Як розуміти закінчення твору?

· Якою зброєю вирішили скористатися захисники України в боротьбі з ворогом?

· Для чого народ склав цю пісню?

3.3. Робота в групах.

1- ша група. Указати тему, ідею та основну думку історичної пісні “Зажурилась Україна” (Тема: показ страждань українського народу від нападів турецько-татарських орд. Ідея: заклик до мирного населення єднатися з козацьким військом для захисту рідних земель. Основна думка: лише об’єднавшись народ може врятувати країну від зруйнування.)

2- га група. Указати художні засоби в пісні “Зажурилась Україна” та їхню роль у цьому творі. (Художні особливості твору: епітети: “маленькії діти”, “шабля гостра, довга”, “вражий турчин”; метафори: “Зажурилась Україна”, “слава не пропала”; риторичні оклики: “Годі тобі, пане-брате, Гринджоли малювати, Бери шаблю гостру, довгу Та йди воювати!”, “Дамо тому стиха лиха Та вражому турку!”, “Оце ж тобі, вражий турчин, з душею розлука!”)

3- тя група. Довести, що фольклорний твір “Зажурилась Україна” за жанром історична пісня. (Пісня “Зажурилась Україна” – народний ліро-епічний твір (має сюжет, написана віршовим розміром) про важливу історичну подію (напади турецько-татарських орд) та конкретних історичних осіб (козаків, що ставали на захист української землі)).

5. Опрацювання історичної пісні “Та, ой, як крикнув же козак Сірко”

5.1. Виразне читання твору.

5.2. Повідомлення про Івана Сірка (розповідь учителя або виступ із повідомленням учня).

Іван Сірко був родом із села Мерефи, що на Харківщині. Він не мав освіти і навіть не вмів писати. Та це не завадило легендарному козацькому ватажку залишити яскравий слід в історії. Про народження Сірка існує легенда, яка свідчить, що він з’явився на світ із зубами. “Тільки-но повитуха піднесла його до столу, він одразу ж ухопив звідти пиріг з начинкою і з’їв його. Це нібито було знамення, що йому судилося увесь свій вік гризти ворогів”. З історії відомо, що Сірко мав зріст вище середнього (174-176 см), правильні риси обличчя, а на нижній губі з правого боку в нього була вроджена родима пляма, котру сучасники вважали “Божим знаком”.

“Він являв собою велетенську особистість серед усіх низових козаків…” – так Сірка характеризував визначний знавець історії українського козацтва Дмитро Яворницький.

Мало про кого ще за життя ходили легенди, складали думи й пісні. Сірко ж якраз був одним з таких героїв.

Козацького ватажка добре знали і в Криму, і в Туреччині, і в Європі. Так, наприклад, у 1965 році він отримав запрошення з Франції служити в її військах під час війни з Іспанією.

Москалі кликали Івана “Серком” і “Сереком”, німці – “Цирком”.

Ім’я Сірка стало справжнім пострахом для турецько-татарських загарбників. Бусурмани його називали “урус-шайтаном” (руським чортом) і були свято переконані, що йому допомагає нечиста сила, а татарки ім’ям Сірка лякали дітей, коли ті не слухались.

Невідомий український поет склав про Сірка поему, де пояснює його ім’я, як Богом дане. За словами поета, Іван був “поставлений Богом, як пес на сторожі християнських овечок, щоб видирати їх з вовчої пащеки турок і татар”. І справді, в ті часи сторожовим собакам часто надавали прізвисько Сірко.

Турецький султан, якого постійно турбував Сірко, видав наказ молитися в мечетях про загибель “урус-шайтана”.

Про Івана Сірка писав навіть польський король Ян Собеський: “Сірко чоловік дуже тихий, поступливий, лицарський і, здається, дуже зичливий, має велике довір’я в козацькому війську”.

Проводячи все життя на війні, Сірко, разом із тим, вирізнявся великодушністю та рідкісною безкорисливістю. Він ніколи не переслідував слабкого ворога, а після перемоги ніколи не брав собі здобичі. На війні Іван був самовіддано хоробрим і надзвичайно винахідливим: з десятком козаків долав сотні, а з сотнею молодців долав тисячі неприятелів. Вороги його боялися “більше за бурю, більше за вогонь, більше за пошесть”.

До зрадників отаман був суворим і навіть жорстоким. Сірко увібрав найкращі риси тих, хто називав себе “запорожцями”, або “славними низовими лицарями”. Тому запорожці любили його. 15 разів вони обирали своїм отаманом, і хоча часто лишали цього звання, та потім знов звертались до нього, як “притаманні діти до могутнього орла”. Запорожці казали, що рівного воїна в цілому світі немає, – сам Бог відкрив йому це.

5.7. Усне малювання. Намалюйте словесний портрет Івана Сірка таким, яким ви його уявляєте з пісні.

5.8. Бесіда.

· Які слова з історичної пісні свідчать про повагу кошового отамана до підлеглих?

· З ким порівнюється Сірко у творі? Яке порівняння, на вашу думку, найвдаліше і чому?

· Які думки і почуття викликала у вас ця пісня?

· Знайдіть образи-символи у творі, поясніть їхню роль.

· Знайдіть дієслова в пісні. З якою метою їх ужито в такій кількості?

Самостійна робота

Визначити тему, ідею, основну думку та художні засоби в пісні “Та, ой, як крикнув же козак Сірко”.

Тема: зображення походу козацького війська під керівництвом Сірка та кримського хана.

Ідея: уславлення сміливості, мужності, винахідливості, рішучості Сірка та його війська.

Основна думка: народ завжди складає пісні про тих, хто віддав своє життя заради вільної і щасливої України.

Художні засоби:

□ епітети: “військо славне запорізьке”, “сизий орел”, “вороні коні”, “битий шлях”;

□ метафори: “туман поле покриває”, “військо… виграває”, “місяць… зіходжає”;

□ повтори: “… та ми ж думали…”;

□ риторичний оклик: “Та сідлайте ж ви коней, хлопці-молодці, Та збирайтеся до хана у гості!”

5.9. Колективна робота зі словником літературознавчих термінів. У народних піснях особливо часто трапляється такий художній засіб, як паралелізм.

Паралелізм (від грецького слова, що означає “той, що йде поряд”) – поетична фігура: паралельне зображення явищ різних сфер життя, показ на фоні інших, зіставлення двох явищ шляхом паралельного зображення.

Навести приклади паралелізму у творі “Та, ой, як крикнув же козак Сірко” (“…туман поле покриває, Гей, та Сірко з Січі виїжджає”; “…орли та із Січі вилітали, Аж то військо. з Січі виїжджає”; “…сизий орел по степу літає, Аж то Сірко на конику виїжджає”; “…над степом та сонечко сяє, Аж то військо, запорізьке Та на вороних конях у степу виграває”; “…місяць в степу, ой, зі ходжає,- то козак Сірко…татар оступає”).

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Навчитися виразно читати історичні пісні, здійснювати ідейно-художній аналіз пісень, вивчених на уроці.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ ПІСНІ. ПІСНІ ПРО ЗВИТЯЖКУ БОРОТЬБУ КОЗАКІВ З ТУРЕЦЬКО-ТАТАРСЬКИМИ НАПАДНИКАМИ.(“ЗАЖУРИЛАСЬ УКРАЇНА”, “ТА, ОЙ, ЯК КРИКНУВ ЖЕ КОЗАК СІРКО”) – Вступ. Усна народна творчість