Творчість В. Винниченка – ПРАКТИКУМ

1. Життя В. Винниченка в еміграції, активна участь в українському літературному процесі (багатотомні видання творів письменника в Києві і Харкові, їх осмислення тогочасною критикою, популярність у читачів).

Викреслення творчості письменника з офіційної історії літератури після листа до Й. Сталіна 1933 року.

2. Драматургія В. Винниченка та її роль у становленні українського модерного театру.

3. Морально-філософські пошуки у драматургії В. Винниченка (“Між двох сил”, “Базар”).

4. Філософські праці В. Винниченка. Значення його “Щоденника”.

5. Значення творчості В. Винниченка в розвитку сучасної літератури.

Завдання:

1. Розкрити зміст таких літературознавчих понять (письмово): конкордизм, поліфонія, неореалізм, неоромантизм, примітивізм, натуралізм.

2. Прочитати зазначені в плані заняття п’єси В. Винниченка, підготуватися до обговорення їх в аудиторії, зробити виписки.

3. Підготувати повідомлення для публічного виступу за одним із пунктів плану цього практичного заняття.

Література

1. Гусар-Струк Д. Винниченкова моральна лабораторія? / Д. Гусар – Струк // Українське слово. – К., 1994. – К. 1. – С. 374 – 384.

2. Жулинський М. Із забуття в безсмертя / М. Жулинський. – К., 1990. – С. 128 – 151.

3. Мороз Л. “Сто рівноцінних правд”. Парадокси драматургії В. Винниченка / Л. Мороз. – К., 1994. – 126 с.

4. Панченко В. Творчість Володимира Винниченка 1902 – 1920 рр. у генетичних і типологічних зв’язках з європейскими літературами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

Http://www. librarv. kr. ua/books/panchenko/. – (дата звернення 30. 08. 2015) – Назва з екрана.

5. Слово і час. – 2000. – № 7 (номер присвячено В. Винниченку).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Творчість В. Винниченка – ПРАКТИКУМ