Твір на тему – План-конспект уроку для вивчення оповідання А. П. Чехова “Хамелеон”

Завдання: розробіть план-конспект уроку для вивчення оповідання А. П. Чехова “Хамелеон”.

Загалом чинна програма відводить 3 години у 6-му класі на вивчення життєвого і творчого шляху А. Чехова. Вивчають твори: “Хамелеон”, “Товстий і тонкий”, одже це буде 2-й урок із вивчення творчості А. Чехова (1-й урок: життєвий і творчий шлях А. Чехова; 2-й урок: “Товстий і тонкий”).

Тема: Аморальність, підлість, брехливість, малодушність, самоприниження, запопадливість…(за оповіданням А. П. Чехова “Хамелеон”)

Мета: розглянути/вивчити текст оповідання; навчити виділяти характерні риси оповідання, як жанру епосу; розвивати вміння бачити за ситуацією та вчинками персонажа риси його характеру; розвивати навички продуктивного пошуку деталей, елементів на підтвердження своєї думки; виховувати почуття зневаги до підступних, підлих, аморальних, брехливих людей-підлабузників

Обладнання: тексти “Хамелеона”, учнівські малюнки за твором

Тип уроку: вивчення та закріплення нового матеріалу

Хід роботи

Епіграф уроку: Вислів, який я зараз оголошую,

Є помилковим…

І. Вступне слово вчителя: На сьогоднішньому уроці, діти, ми з Вами розглянемо оповідання Антона Павловича Чехова “Хамелеон”, прочитання якого було вашим домашнім завданням. Чехов – відомий російський письменник-реаліст, чудовий художник слова. Жанр оповідання – малої епічної форми – він довів до досконалості: за малого обсягу він максимальною правдиво зображував дійсні сторони життя Росії 80-90-х років XIX століття. У своїх маленьких оповіданнях Чехов створював образи людей різних професій і соціальних верств. Всі сторони життя ставали об’єктом його письменницької зацікавленості. Чехов висміював обивателів, чиновників, їх вульгарність, аморальність, дурість, тупість, підлабузництво, смішні звички. Саме комізм та іронія становлять головну особливість його творчості цього періоду.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Репродуктивна бесіда за змістом оповідання, з метою встановлення відсотку прочитання/не прочитання твору та більшого засвоєння тексту.

1. Яке ім’я головного героя оповідання?

2. Що ніс “городовой”?

3. Що побачив Очумєлов на базарній площі?

4. За яку руку пес вкусив Хрюкіна?

5. Чий був пес?

6. За що пес вкусив Хрюкіна? (не за руку, а за…)

7. А потім чий став пес?

8. Чий пес був насправді?

9. Чи отримав Хрюкін якусь компенсацію?

10. Як Ви вважаєте чому не отримав?

ІІІ. Формування нових знань учнів. Продуктивна евристична бесіда

За твором, з метою досягнення поставленої мети уроку.

1. Скажіть, будь ласка, який обсяг має оповідання? (2 сторінки, тобто невеликий)

2. Якою мовою написане оповідання (прозовою)

3. Скількох головних героїв ми маємо у цьому оповіданні? (одного, всі інші – другорядні герої)

4. Яку кількість подій описано у творі? (одна подія)

5. Чи можемо ми сказати, що якщо у творі висвітлено один епізод із життя героя, то ми маємо одну сюжетну лінію? (так)

6. Яка будова твору? (зачин, основна частина, кінцівка, тобто будова чітка, лінійна)

7. Чи є у творі описи природи, ліричні відступи (відсутні)

8. Чи є описи персонажів? (так)

9. Які ці описи? (чіткі і лаконічні, слова чітко відточені автором)

Отже, ми з Вами можемо сформулювати визначення терміна

“оповідання”. Це – невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному (рідко кількох) епізоді з життя одного персонажа, що вимагає нерозгалуженого, лінійного, чіткого за будовою сюжету з лаконічними, чіткими описами персонажів, що відображають риси їх характерів.

ІV. Евристична бесіда за твором (з метою характеристики цінностей головного героя).

1. Яку позицію зайняв Очумєлов на початку? Знайдіть у тексті.

2. Чим аргументував зміну думки? Знайдіть у тексті.

3. Яка роль діалогів? Підтвердіть думку цитатами із твору.

4. Чому головний герой то роздягався, то вдягався? Як це його характеризує?

5. Чи зважав Очумєло на суспільну думку?

6. Якої думки притримуєть “покусаний”?

7. Що означає те, що постраждалий кинув цигаркою у пса?

8. Чи знав він чий то пес?

9. Якби знав, то зробив би так?

10. Що то за тварина “хамелеон”?

11. Хто має характеристики хамелеона?

12. Чому оповідання має саме таку назву?

V. Аналіз роботи на уроці. Підсумки. Оцінки (з коментарем)

VI. Домашнє завдання: Написати твір, шляхом коментування ключових фраз головного героя, на тему: “Аморальність, підлабузництво і самоприниження” (За оповіданням “Хамелеон” А. П. Чехова).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему – План-конспект уроку для вивчення оповідання А. П. Чехова “Хамелеон”