Традиційна біотехнологія

У другій половині XX століття докорінно змінилася структура мікробіологічної промисловості, виникли принципово нові напрямки, видозмінилися існували виробництва. Зміни, які відбулися в мікробіологічних виробництвах (в технології, аппаратурном оформленні, методи створення продуцентів та ін.), Були настільки істотні, що дозволяють говорити про виникнення нової галузі – біотехнології. Фундаментом для виникнення біотехнології послужило впровадження в промислову мікробіологію великих досягнень середини XX ст. в біологічних дослідженнях (мікробіологія, біохімія, генетика, ензимологія і т. д.), в інших природничих науках (хімія, фізика), в прикладної математики та кібернетики, в ряді технічних наук (процеси та апарати, хімічна технологія і т. д. ).

У повоєнні роки біотехнологія була не просто однією з нових технологій (“неології”). Більшість з виникли тоді нових технологій було пов’язано в першу чергу з військово-промисловим комплексом і викликало у людей в основному страх. Біотехнологію розглядали як ідеальну альтернативу цим технологіям. Вона щойно дала новий тип ліків – антибіотики, що здавалися тоді панацеєю від усіх інфекційних хвороб, і різко підвищили тривалість життя. Від неї чекали вирішення проблем бідності, голоду, виснаження ресурсів і забруднення навколишнього середовища. Її гуманістичний потенціал був дуже великий і на роботу в цій галузі переключилися багато фізиків, які зіграли найважливішу роль у становленні галузі. Наприклад, ініціатор і учасник проекту по створенню американської ядерної бомби Лео Сцилард став одним із творців молекулярної біології, вніс великий внесок у математичне моделювання біотехнологічних процесів і багато зробив для популяризації ролі біотехнології в побудові більш досконалого світу. У нашій країні підвищенню ролі фізиків у розвитку біології в 50-х – початку 60-х років сприяло і те, що найбільш кваліфіковані біологи, особливо їх передовий загін – генетики все ще відчували гоніння з боку підтримуваних владою лисенківців. Частина генетиків, як Н. К. Тимофєєв-Ресовський, вціліла під крилом у фізиків-ядерників. В. А. Енгельгардт, створюючи в 1959 р Інститут радіоаціонной фізико-хімічної біології (нині інститут молекулярної біології РАН), зібрав людей, поняття не мали ні про молекулярної біології, ні взагалі про біології, – чистих хіміків, чистих фізиків, що поріднилися в ході спільної роботи з вірусологами, біологами, биохимиками і знайшли спільну мову у вирішенні дуже складних проблем [[19], с.809].

У 60-70 роках біотехнологію розглядали і пропагували як спосіб використання наукового потенціалу багатьох країн для вирішення проблем бідних. Основною областю її застосування вважали в цей час виробництво їжі. Біотехнологія представлялася ядром, навколо якого будуть формуватися ефективні і гармонійно вписані в навколишнє середовище виробництва майбутнього.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Традиційна біотехнологія