ТРАДИЦІЇ РЕАЛІЗМУ XIX ст. ТА ЇХНЯ ВЗАЄМОДІЯ З НОВИМИ ЛІТЕРАТУРНИМИ ТЕЧІЯМИ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ОЛЕКСАНДРА КУПРІНА. КУПРІН ТА УКРАЇНА. РОМАНТИЧНЕ КОХАННЯ – ОДНА З ПРОВІДНИХ ТЕМ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про реалізм та його вплив на літературу; знання про життя та творчість О. Купріна; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі; інформаційні: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: реалізм.

Обладнання: портрет О. Купріна, видання його творів, таблиця “ЗХВ” (аркуш паперу ф. А1 на дошці, маркер), презентація за темою уроку*, медіазасоби.

Воно живе і править на землі –

Із всіх чудес єдине чудо.

Ю. Огнєв

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

– Які літературні течії панували в літературі першої половини ХХ ст.?

– Назвіть характерні риси реалізму як напряму в літературі.

– Якою була основна тематика художніх творів початку ХХ ст.?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1. Робота з епіграфом до уроку

– Поясніть, як ви розумієте рядки Ю. Огнєва.

2. Слово вчителя

– “Кохання, яке буває раз на тисячу років…” Саме таке кохання оспівував у своїй творчості Олександр Іванович Купрін – відомий російський письменник, на сторінках книг якого оживають герої та лиходії – від рядових до генералів І все це – на тлі нев’‎янучого оптимізму та пронизливої любові до життя, яку дарує своїм читачам письменник. “Одне із найзапашніших… і найсумніших оповідань про любов”,- так 1911 р. писав про “Гранатовий браслет” К. Г. Паустовський Саме з цим твором ми познайомимося сьогодні.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

– Олександр Іванович Купрін – відомий російський письменник, автор роману, новел, оповідань, нарисів Продовжуючи гуманістичні традиції російської прози ХІХ ст., його творчість виявила глибокі суперечності свідомості людини початку ХХ ст., прагнення віднайти духовний ідеал і неможливість це зробити в реальному житті Прозу Купріна, силу його дару цінували Толстой, Чехов, Короленко і Горький. Останній зауважував, що Купрін – талант яскравий, здоровий і переживе свій час І дійсно, спадщина Купріна продовжує жити, а його “Поєдинок”, “Гранатовий браслет”, “Лістригони”, “Ізумруд”, “Гамбрінус”, “Олеся” і сьогодні хвилюють читачів.

– Тут і далі: відео – або медіапрезентація – за можливості. В іншому разі – ілюстративний матеріал за тією самою темою.

Як художника та громадянина Купріна сформувала епоха 1905 р. Визвольний буревій першої російської революції надав його творчості початок “сміливий і буйний”. Маючи талант, він зумів відшукати під непримітною та грубою оболонкою шляхетність і красу. За словами І. Буніна, людина, яка “прийшла у світ для безмежної свободи, творчості і щастя”, буде щасливою та вільною.

Сучасники Купріна називали його біографію “романом пригод”… Він не прагнув до розміреного буття, цурався світського та інтелігентного кола. Його ідеал і симпатії завжди перебували на боці людей, які з якихось причин опинилися поза межею розміреного та щасливого існування

2. Огляд життя письменника

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням*

3. Ознайомлення з творами письменника

Учитель демонструє книги з творами О. Купріна, стисло розповідає про них.

4. Робота з таблицею “Знаю – хочу дізнатися – вивчив” (“ЗВХ”)

Знаю

Хочу дізнатися

Вивчив

Коментар. Таблиця “ЗХВ” містить три стовпчики. У перший стовпчик записують інформацію із запропонованої теми (“первинні знання”). Другий стовпчик заповнюють відповідно до мотивації навчальних досягнень учнів (сюди записують відомості, які очікують отримати) Останній стовпчик допомагає узагальнити щойно отриману інформацію (“вторинні знання”) Після повідомлення учнів про те, що нового вони дізналися, потрібно виявити, чого вони в ній не знайшли У такому випадку вчитель або скеровує учнів до джерела інформації, або сам відповідає на запитання.

5. Романтична концепція кохання в прозі О. Купріна.

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням (або слово вчителя)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Колективне гронування за темою “О. Купрін”.

Коментар. Інтерактивний прийом “Гронування” спонукає учнів вільно думати і відверто висловлюватися на певну тему, стимулює до пошуку зв’‎язків між окремими поняттями Для роботи обирають опорне слово, поняття, термін (слово-тема). Відповідно до нього добирають слова за певними зв’‎язками, асоціаціями. Грона існують однорівневі (від одного відправного слова) та багаторівневі (кожне слово наступного рівня стає опорним для добирання інформації). Багаторівневе гроно є розгорнутим опорним конспектом за темою, заснованим на принципі гіперзв’‎язків Перевагою гронування є те, що за нетривалий час можна пригадати значну кількість інформації.

2. Усне словесне малювання “яким я уявляю Олександра Купріна”

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Прочитати “Гранатовий браслет” О Купріна, схарактеризувати ключові образи, підготувати запитання для однокласників за змістом твору.

2. Індивідуальне: підготувати стисле повідомлення про історію написання О. Купріним “Гранатового браслета”.

* Тут і далі: повідомлення учня (учнів) може супроводжуватися доповненнями вчителя, демонструванням мультимедійної презентації (за можливості).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ТРАДИЦІЇ РЕАЛІЗМУ XIX ст. ТА ЇХНЯ ВЗАЄМОДІЯ З НОВИМИ ЛІТЕРАТУРНИМИ ТЕЧІЯМИ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ОЛЕКСАНДРА КУПРІНА. КУПРІН ТА УКРАЇНА. РОМАНТИЧНЕ КОХАННЯ – ОДНА З ПРОВІДНИХ ТЕМ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст