Товарно-транспортна накладна

Товарно-транспортна накладна (ТТН) призначена для обліку руху товарно-матеріальних цінностей і розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом. Товарно-транспортна накладна на перевезення вантажів автомобільним транспортом складається вантажовідправником для кожного вантажоодержувача окремо на кожну поїздку автомобіля з обов’язковим заповненням усіх реквізитів.

Форма товарно-транспортної накладної складається з двох розділів:

1. Товарного, що визначає взаємини вантажовідправників і вантажоодержувачів і службовця для списання товарно-матеріальних цінностей у відправників і оприбуткування їх у вантажоодержувачів.

2. Транспортного, що визначає взаємини вантажовідправників замовників автотранспорту з організаціями – власниками автотранспорту, що виконали перевезення вантажів, і службовця для обліку транспортної роботи та розрахунків вантажовідправників чи вантажоодержувачів з організаціями – власниками автотранспорту за надані їм послуги з перевезення вантажів.

Оформлення товарно-транспортної накладної

Складання товарно-транспортної накладної

Вантажовідправник зобов’язаний складати товарно-транспортні накладні на кожен рейс автомобіля. При цьому неважливо, чи є автотранспортний засіб власністю вантажовідправника або він скористався послугами третьої особи для надання автотранспортних послуг.

У заповненні товарно-транспортної накладної беруть участь вантажовідправник-продавець, вантажоодержувач-покупець і перевізник.

Товарно-транспортна накладна (ТТН) виписується в чотирьох примірниках:

Перший – залишається у вантажовідправника і призначається для списання товарно-матеріальних цінностей;
другий, третій і четвертий примірники, завірені підписами і печатками (штампами) вантажовідправника і підписом водія, вручаються водієві;
другий – здається водієм вантажоодержувачу і призначається для оприбуткування товарно-матеріальних цінностей у одержувача вантажу;
третій і четвертий примірники, завірені підписами і печатками (штампами) вантажоодержувача, здаються організації – власникові автотранспорту.
Третій примірник, який є підставою для розрахунків, організація – власник автотранспорту докладає до рахунку за перевезення і висилає платнику – замовнику автотранспорту, а четвертий – додається до подорожнього листа і є підставою для обліку транспортної роботи та нарахування заробітної плати водієві.

Заповнення товарно-транспортної накладної

При відвантаженні товару продавець-вантажовідправник складає товарно-транспортну накладну за формою N 1-Т в чотирьох примірниках.

У таблиці товарного розділу відображаються дані про товар і його вартості (за одиницю і всього), одиниця виміру, кількість місць, вид упаковки і т. д.

При цьому:

Стовпець 2 “Номер прейскуранта і доповнення до нього”, стовпець 3 “Артикул або номер за прейскурантом” заповнюється, якщо організація-продавець стверджує ціни на товари в спеціальному прейскуранті і привласнює товарам певний артикул. Однак заповнення цих граф не є обов’язковим.

У колонці 5 “Ціна, руб. коп. “вказується ціна товару з урахуванням акцизу, ПДВ (якщо товари цими податками обкладаються).

У Стовпці 10 “Маса, т” вказується брутто маса вантажу в тоннах (всіх товарів в сумі в цьому рядку).

Стовпець 11 “Сума, руб. Коп.” вважається як множення стовпця 4 на стовпець 5.

У рядку “Націнка,%” вказується відсоток торгової надбавки, встановленої організацією-продавцем. Цю графу заповнюють тільки торгові організації.

З боку вантажовідправника документ підписують особи, відповідальні за відпуск товару, і головний бухгалтер, ставиться печатка.

До документа, як правило, прикладаються також рахунок-фактура і товарна накладна за формою N ТОРГ-12.

У таблиці “Вантажно-розвантажувальні операції” транспортного розділу вантажовідправник вносить дані про спосіб навантаження (ручний) і часу прибуття під навантаження та вибуття автомобіля.

Час прибуття визначається за часом пред’явлення водієм-експедитором на контрольно-пропускному пункті подорожнього листа.

Час вибуття проставляють в момент підписання накладної та передачі її експедитору.

При прийомі товару до доставки водій-експедитор проставляє в перших трьох примірниках накладної свої дані під таблицею транспортного розділу. Перший примірник транспортної накладної залишається у постачальника. Він служить підставою для списання товару. Решта екземплярів передаються водієві.

Якщо при доставці вантажу вантажоодержувачу ніяких розбіжностей або відхилень за кількістю і якістю товару, зазначеним у документах не було виявлено, то в відповідних полях накладної проставлені прочерки.

Далі, вантажоодержувач ставить підпис і печатку в товарному розділі накладної, а також заповнює свою частину таблиці “Вантажно-розвантажувальні операції” транспортного розділу: спосіб розвантаження, час прибуття автомобіля на розвантаження і його вибуття зі складу вантажоодержувача після розвантаження.

Другий примірник товарно-транспортної накладної (і документи, що додаються) залишається у покупця та є підставою для оприбуткування товару.

Третій і четвертий екземпляри товарно-транспортної накладної водій доставляє в свою автотранспортну компанію.

При цьому стовпці 20-44 заповнюють водій і бухгалтер транспортної організації. Тут вказується кілометраж пробігу автомобіля, час простою, розцінки на транспортні послуги і т. Д.

Виходячи з даних, зазначених у цих стовпчиках, розраховується вартість транспортних послуг і заробітна плата водія.

У Стовпці 26 “За транспортні послуги з клієнта” вказується загальна вартість транспортних послуг.

У Стовпці 27 “За транспортні послуги належить водієві” вказується сума заробітної плати, нарахованої водієві за перевезення вантажу.

Автотранспортна компанія після вказівки в ТТН даних, необхідних для розрахунків за транспортні послуги (відстань перевезення, вартість послуг, час простою під навантаженням і розвантаженням і т. д.), направляє замовнику транспортних послуг один (третій) примірник ТТН і рахунок на оплату послуг перевезення.

На підставі залишився (четвертого) примірника ТТН і подорожнього листа автотранспортна компанія нараховує заробітну плату водієві.

ТТН при транзитне постачання

Транзитна торгівля являє собою дві незалежні одна від одної угоди: торгова компанія укладає договір купівлі-продажу товару з постачальником, на підставі якого зобов’язується оплатити придбаний товар, а постачальник – відвантажити товар на той склад, який вкаже торгова організація, і окремий договір з покупцем товару, в рамках якого зобов’язується поставити за плату товар.

При цьому торгова компанія в першому договорі буде виступати покупцем товару, а в другому – його продавцем.

В цьому випадку рядки товарно-транспортної заповнюються таким чином.

У рядку “Платник” зазначається торгова компанія.

Кого поставити в рядок “Вантажовідправник”, залежить від моменту переходу права власності.

Якщо в момент відправки товару його власником стала торгова компанія, то вона і буде вказана в цьому рядку. Якщо після відправки власником залишився постачальник, то в рядку “Вантажовідправник” буде значитися постачальник.

Заповнення рядка “Вантажоодержувач” залежить від того, хто фактично приймає товар на складі кінцевого покупця.

Якщо цим займається сам покупець, то вказати потрібно саме його.

Якщо ж розвантаження виробляє представник торгової компанії, то в якості вантажоодержувача слід вказати назву, адресу та телефон торгової компанії.

У будь-якому випадку в поле “Пункт навантаження” повинен стояти адреса постачальника, а в полі “Пункт розвантаження” – адреса кінцевого покупця.

Терміни зберігання товарно-транспортних накладних

Термін зберігання первинної облікової документації становить не менше п’яти років.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Товарно-транспортна накладна