Товарне виробництво, товар, гроші

Товарне виробництво – це форма суспільного виробництва, при якій продукти виготовляються для обміну. Просте товарне виробництво, виникає з появою суспільної праці. Мета товарного виробництва – отримання прибутку. При товарному виробництві діють товарно-грошові відносини, це відносини між людьми в процесі виробництва і обміну товарів.
Товар – це кінцевий продукт діяльності підприємства, який підлягає продажу з метою отримання прибутку.
Гроші – це міра вартості певного товару або послуги.

Необхідність грошей викликана товарним виробництвом. Товарне виробництво передбачає розгляд загальних причин, що пояснюють необхідність грошей у всіх економічних формаціях.
Загальна причина виникнення грошей – суспільний поділ праці. Товарне виробництво можливе без грошей, але гроші не можуть існувати без товарного виробництва.

Приватні причини пояснюють необхідність грошей в конкретній суспільно-економічної формації.
Приватні причини:

    1) безпосередній праця кожного виробника є приватним працею. Суспільне визнання праці можливе лише через обмін, таким чином: суспільний характер праці прихований, тобто гроші необхідні для порівняння витрат на створення продукту; 2) неоднородность труда, яка обумовлює розподіл матеріальних благ залежно від витрат людини; 3) рівень розвитку продуктивних сил зумовлює розподіл матеріальних благ за витратами енергії; 4) наявність різних форм власності на засоби виробництва і продукти праці; 5) прагнення людей споживати максимальну кількість благ; 6) наявність міжнародного поділу праці, міжнародних економічних зв’язків, що вимагають еквівалентного обміну продуктами праці між країнами.

Сутність грошей розкривається через форми її прояву:

    1) гроші як загальний еквівалент товарів. Гроші – товар особливого роду, який має внутрішню вартість, і через цей товар вимірюється вартість; 2) споживча вартість – форма прояву вартості, укладеної в товарі, що знаходиться у відносній формі вартості; 3) гроші як форма загальної обмінності.

Однією з рис, що характеризують сутність грошей, є їх загальна безпосередньо надсилати-тість на всі інші товари. (Товар – це продукт на продаж, має споживчу вартість, яка виявляється в грошовій формі – вартості). Ця властивість проявляється у всіх формаціях, але характеризується залежно від сфер застосування грошей. В умовах ринкового господарства дана риса досягає свого апогею. Робоча сила перетворюється на товар. Предметом купівлі-продажу стають на тільки продукти праці, а й природні багатства, моральні якості людини. У соціалістичному суспільстві сфера застосування грошей звужується;
4) кредитний характер грошей. У сучасних умовах гроші мають кредитний характер, що проявляється в тому, що гроші випускаються, по-перше, в процесі кредитних операцій, по-друге, являють собою кредитні операції держави. Гроші випускають в обіг на потреби кредитування народного господарства, а не на цілі покриття бюджетного дефіциту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Товарне виробництво, товар, гроші