Товар як об’єкт міжнародних торгових угод

Товар – це предмет матеріального світу. Товарами можуть бути як продукти людської діяльності, так і предмети самої природи (копалини, надра, флора і фауна тощо). Предмети, недоступні і невідкриті людьми, об’єктами торгових угод бути не можуть.

Товар можуть характеризувати якість, кількість та ціна.

Якість товару може визначатися різними способами:

– стандарту, коли товар повинен точно відповідати певним документом, який містить характеристику товару і розробляється, як правило, авторитетними організаціями;
– технічних умов, коли відсутня стандарт;
– специфікації, зазначеній в контракті;
– зразком, який є еталоном (один зразок, як правило, знаходиться у продавця, інший – у покупця, третій – у нейтральній організації);
– опису;
– попереднім оглядом;
-справедливій середній якості (наприклад, при торгівлі зерновими);
– способом “тель-кель” (такий, який є”) та ін. Кількість товару може бути визначене твердою фіксованою цифрою, або у встановлених межах (близько* більше або менше…).

Ціна товару встановлюється в певних валютах – валютах ціни. Для платежу може бути обрана інша валюта – валюта платежу. Найбільш поширеними валютами є долари США, євро і японська ієна. Для перерахунку валюти ціни у валюту платежу зазвичай використовується поточний ринковий курс валют на день платежу, або на день, що передує дню платежу.

Для фіксації ціни можуть використовуватися такі способи:

-тверда фіксація цін (коли залишаються постійними і не змінюються);
– ціни з наступною фіксацією (в момент укладення договору визначається тільки порядок встановлення ціни. Наприклад, визначення ціни на товар за світовими цінами на конкретну дату);
-ковзні ціни (у ході здійснення угод ціни світові ціни на товари можуть визначатися на підставі наступних джерел:
– біржові котирування;
– аукціонні ціни і ціни торгів;
– контракти, прайс-листи, каталоги, з урахуванням поданих ними знижок або націнок, розміри яких повинні бути обгрунтовані;
-довідкові ціни, що публікуються в періодичній пресі для окремих видів товарів;
– ціни статистики зовнішньої торгівлі;
– індекси цін та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Товар як об’єкт міжнародних торгових угод