Тони серця

Тони серця – це звуки, що виникають під час роботи серця. Їх можна прослухати, приклавши вухо до передньої грудної стінки. Виділяють два тони: перший тон – систолічний і другий тон – діастолічний. Систолічний тон – більш низький, тривалий. Він з’являється на початку систоли шлуночків і пов’язаний з скороченням мускулатури стінок шлуночків, вібрацією натягнутих сухожильних ниток і коливанням стулок передсердно – шлуночкових клапанів в момент їх закриття. Діастолічний тон, короткий і високий, з’являється на початку діастоли, коли закриваються заслінки отриманих клапанів аорти та легеневого стовбура.
Відомі місця на грудній стінці, де тони серця чутні чітко. Перший тон закриття лівого передсердно – шлуночкового клапана (мітрального) прослуховується в області верхівки серця в п’ятому міжребер’ї, трохи лівіше від грудини. Перший тон закриття правого передсердно – шлуночкового клапана і скорочення міокарда правого шлуночка чути в місці з’єднання тіла грудини з її мечовиднимвідростком. Другий тон закриття клапана аорти вислуховується в другому міжребер’ї, праворуч від грудини, а закриття клапана легеневого стовбура – у другому міжребер’ї, зліва від грудини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тони серця