Томас Гоббс: біографія, філософія і основні ідеї

Одним з видатних мислителів Англії вважається філософ на ім’я Томас Гоббс. Його теорія досить незвичайна для свого часу, оскільки автор занадто сильно занурюється в матеріалізм і природне право, трактуючи їх надмірно прямолінійно. Розглянемо докладніше філософію Гоббса, попередньо описавши основні віхи його життя.

Біографія Томаса Гоббса

Англійський філософ XVI-XVII століть на ім’я Томас Гоббс народився в 1588 році в сім’ї священика. Його вихованням та утриманням займався дядько. У нього були хороші матеріальні можливості, що дозволило забезпечити племіннику одержання чудового освіти. Уже в 14 років Гоббс вільно володів латиною і грецькою мовою. Тоді ж йому вдалося вступити до одного з коледжів Оксфорда і закінчити його через 5 років зі ступенем бакалавра. Після цього майбутній філософ знайшов роботу гувернером і вихователем одного з англійських графів. Така діяльність дозволяла йому подорожувати зі своїм підопічним по Європі, де Гоббс знайомився з іншими культурами, товариствами і думками.

Під час першої поїздки він був натхненний на ознайомлення з працями авторів античних часів. Пізніше в своїй автобіографії Гоббс писав, що той період був найщасливішим у його житті. За підсумками філософ зробив переклад “Історії” Фукідіда з метою попередити про небезпеки і негативні риси демократичного режиму правління (в той час Гоббс був прихильником монархії).

Друга подорож до Європи сподвигло його на більш докладний і ретельне вивчення геометрії. Сталося це, тому що вона давала особливу методику для всіх інших наук в тому числі. За допомогою неї можна було уявити погляди на будь-який предмет у вигляді незаперечних доказів. Гоббс висловлював припущення, що можна вилікувати всі соціальні проблеми і “хвороби”, якщо просто спробувати вникнути в побудову держави, засноване на тезах, подібних геометричним.

Під час наступного подорожі в 30-х роках XVII століття філософ став членом Паризького гуртка, до якого входили також Декарт, Гассенді. Крім того, Гоббс відвідав Італію і познайомився з вченням Галілея, що вплинуло на формування його власної філософської системи. Дуже важливою ідеєю того часу, яка прийшла йому в голову, була спроба об’єднання і аналізу ідей фізичної механіки, щоб на їх основі передбачити і вивести можливе людську поведінку.

Схильність до філософії у Гоббса з’явилася лише в середньому віці. Він сам вважав своїм основним внеском розробку вчення про оптику і теорію політичного і суспільного устрою держави. Першим трактатом вважається той, де була доведена важливість наявності одного сильного лідера, в руках якого сконцентрується вся повнота влади. У праці “Про громадянство” Гоббс говорив про те, якими є межі повноважень глави держави, а також про характер взаємин між церквою і владою.

Робота над основним своїм творінням, яке називалося “Левіафан”, була завершена в 1651 році. У ній автор яскраво і детально описав свої погляди на людину і державу. Дана праця зазвичай вважається політичним, однак міркування Гоббса в тому числі були пов’язані з природою людини, завершуючи уподобаннями в релігійній області.

Через 7 років філософ опублікував трактат “Про людину”, де він зазначив, що всі ми є особливо природними тілами, які рухаються, харчуються і відтворюють собі подібних. Потім на досить тривалий час йому довелося припинити випускати твори, оскільки Парламент активно обговорював вивчення Левіафана на предмет атеїзму і богохульства. З цієї причини Гоббсом не можна було займатися актуальними проблемами, і він присвятив себе історії.

Англійський філософ помер в 1679 році, а на його надгробку висікли слова, що говорять, що він був справедливим і дуже вченою людиною, відомим не тільки у себе на батьківщині, але і в інших країнах.

Далі зупинимося докладніше на деяких поглядах Гоббса.

Емпіризм

На думку Гоббса, єдиним предметом філософії і науки є тіла, оскільки реально існують виключно ті речі, які матеріальні. Що стосується Бога, то його пізнати неможливо. З цієї причини ніхто, в тому числі філософія, судити про нього не можуть. Так, божество і душа не вважаються об’єктами пізнання (розумом), вони відносяться лише до віри і теологічному вченню.

Наше людське мислення зводиться лише до логіки, а вона сама обмежується легкими математичними діями.

До них відносяться:

    Порівняння; Складання; Віднімання; Поділ.

Даний підхід цілком звичайний і натуральний для поглядів, які зводять все реальне до існуючих і відчутним тіл, однак трактування Гоббса все одно вважається занадто простий.

Емпіризм супроводжує і теорії пізнання, якої дотримується цей філософ. Логіка може використовувати лише дані, отримані в результаті досвіду. Думки, на його думку, є що відбуваються всередині тіла людини руху. Їх не можна сприймати як щось піднесене або ідеальне, це просто субстанціональні переміщення.

Щоб переробити емпіричні ідеї і на їх основі сформувати більш складні, застосовуються вже згадані математичні операції порівняння, додавання, ділення. Гоббс уточнює, що це дуже сильно нагадує, як з окремих одиниць з’являються послідовні числа. Безтілесних предметів за визначенням існувати не може, оскільки вони не сприймаються ні почуттями, ні відчуттями. Дане вчення англійського філософа дуже вплинуло на інших емпіриків.

Пізнання і воля з’являються, грунтуючись на враженнях від навколишнього середовища. Дані почуття сприяють виникненню задоволення і невдоволення, нарівні з логічними висновками. Зрозуміло, будь-яка людина намагається посилити перше і послабити друге. Однак і те, і інше є руху всередині серця. З цього можна зробити висновок, що ми вважаємо добром те, що викликає у нас задоволення, а протилежні відчуття, отже, вважаються злом.

Отже, людина прагне зберегти задоволення, збільшити його, тому робить певні дії, проте в той же час він намагається утриматися від інших діянь, які призводять до незадоволення. Саме цей вибір між дією і стриманістю Гоббс називає волею.

Якщо говорити про мораль, то, як і майже всі представники матеріалістичного течії, цей англійський мислитель дотримується думки, що вона відносна. Досить очевидно, що немає абсолютного добра, тобто не існує такого вчинку, який би всіма людьми без винятку зізнавався хорошим. На думку Гоббса, поняття “добро”, можна звести лише до почуття прекрасного або корисного. У ньому немає нічого піднесеного, просто земні, мирські відчуття.

Політична теорія

Гносеологія емпіричного плану Томаса Гоббса не надто відрізнялася від поглядів інших мислителів того часу. Велику славу йому принесла політична теорія виникнення державної влади і держави самого. Втім, і вона не відрізнялася особливою глибиною. Її головна характеристика – завзяте і наполегливе дотримання матеріалістичної позиції.

Теоретичні положення походження держави Гоббс викладає в своїй відомій праці, який називається “Левіафан”. Він бере за основу загальновідому думку, що людина за своєю природою і натурі злий і жадібний. Не варто розглядати індивіда по-іншому, оскільки мислитель заперечує наявність в душі ідеального (про що сказано раніше). Гоббс вірить, що до появи державної влади все люди були рівні між собою. Таким було їхнє природне, природне стан. Однак через жадібної природи кожного і підсвідомого прагнення до панування могла виникнути загальна війна. Щоб позбутися від страху, потрібно було створити державу. Кожен житель відмовляється від частини своєї свободи і нічим не обмежених прав на користь даного політичного утворення. Саме в цьому вчинку і ховається сутність поняття держави.

Зрозуміло, всі піддані і громадяни зобов’язані повністю підкорятися верховному правителю. А якщо потрібно вибрати режим влади, то краще зупинитися на монархії, оскільки тільки вона допомагає досягти головної мети, тобто забезпечити безпеку всім жителям. Верховний правитель є одночасно джерелом законів, тобто тримає в руках всю повноту влади. Саме він визначає, що є справедливим, а що – ні. Громадяни мають право повстати лише, коли держава нездатна охороняти мир. Іншими словами, коли правитель порушує всякі природні закони, наприклад, закликає жителів:

    Відмовитися від захисту від ворога; Вбивати один одного; Наносити собі ушкодження.

Природно метою будь-якого заколоту не повинно бути просто повалення верховної влади, а лише заміна однієї тиранії іншою, більш дієздатною.

Отже, з вищесказаного видно, що люди укладають між собою якийсь “суспільний договір”, погоджуючи створення держави і віддаючи йому частину своїх прав. Правитель залишається за його рамками, він не відмовляється від повноважень, залишаючись єдиним повноправним людиною в країні. Гоббс висловлював думку, що якби в угоду увійшов і монарх, то громадянські війни точно були неминучі, оскільки з’явилося б безліч протиріч з приводу управління і розподілу влади.

Релігія в державі

Особливу увагу в філософії Гоббса приділяється теологічних питань, перш за все, тому що взаємини церкви і держави були ключовою проблемою англійської революції. Отже, яке ж головне положення, якого дотримується мислитель? Основний принцип полягає в тому, що договір між людьми ставиться на вищий щабель, ніж угода з Богом.

Всі наші релігійні переконання з’являються, тому що у людей добре розвинена уява. Також ми забобонні і знаємо не так багато, тому хочемо якось пояснити навколишні явища, суть яких ще не осягнули. Розумно і логічно розмірковуючи, людина хоче знайти першопричину всього і вирішує, що початком може бути всюдисущий і нескінченний Бог. Однак, на думку Гоббса, найбільш істинною релігією варто визнавати віру в державу.

Якщо ж говорити, про вищу владу в країні, то правитель повинен мати верховенство не тільки над мирським життям громадян, а й над релігійними культами. Церква і держава, таким чином, невіддільні одне від одного і складають єдине ціле.

Природне право

В рамках теорії природного права Гоббс створює певний напрям, яке вперше дозволяло відмежувати його від моралі і релігійної норми. Концепція цього англійського філософа містила в собі переосмислення античної спадщини в сукупності з досягненнями природничих наук і прогресом його часу.

Основне положення, від якого слід відштовхуватися, – це відношення до природного права як до права людини. Воно одне і полягає в самозбереженні. Правда, з нього можна вивести і інші фундаментальні права – на життя, свободу, власність, прагнення до отримання задоволення. Щоб реалізувати можливість самозбереження, людині потрібні кошти. Які саме? Це ми вирішуємо самостійно, в зв’язку з чим потенційно дане право можна вважати правом на все. Однак якщо один наділений таким повноваженням, то інший вже не має його, оскільки вони несумісні. З цього можна зробити висновок, що природний стан людини – війна всіх проти всіх. Як уже сказано вище, вихід з такої ситуації є, і полягає він у створенні такого політичного утворення, як держава.

Підбиваючи підсумки

Томас Гоббс був одним з видних основоположників школи публічного договору. У своїй праці “Левіафан” він висловлювався за створення держави, заснованого на взаємній угоді людей. Об’єкт вивчення філософії, згідно з вченням Гоббса, є природу і особистість, а джерелом такого знання виступає розум. Крім того, мислитель вказував, що всі люди прагнуть задовольнити свої бажання і потреби. Тому вони вважають добром лише те, що приносить їм задоволення.

Гоббс також був матеріалістом. Він вважав, що тільки те, що можна відчути або відчути, – є реальним. Довести існування Бога не вийде, проте вірити в нього можна. Втім, на думку філософа, справжня релігія – це та, яка грунтується на вірі в державу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Томас Гоббс: біографія, філософія і основні ідеї