ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ІВАНА ФРАНКА – Іван Франко (1856-1916) – ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

1. Образ “вічного революціонера” в поезії І. Франка “Гімн” уособлює

А вільнодумство героя-бунтаря

Б прагнення народу до освіченості

В соратників І. Франка в боротьбі

Г вічне прагнення людини до щастя й волі

2. Установіть відповідність між твором та уривком із нього.

1 “Легенда про вічне життя”

2 “Чого являєшся мені…”

3 “Сікстинська мадонна”

4 “Гімн”

А Яке несповнене бажання

На них, мов зарево червоне,

Займається і знову тоне У тьмі?

Б Тебе видаючи, любити мушу,

Тебе кохаючи, загублю душу.

В І де в світі тая сила,

Щоб в бігу Ті спинила,

Щоб згасила, мов огень,

Розвидняющийся день?

Г По всім краю йде вість, наче змора та сон,

І сумує весь край, і рида Вавілон.

Д Бач, я, що в небесах не міг найти

Богів, перед тобою клонюсь тоже.

3. Установіть відповідність між твором і збіркою, до якої він належить.

1 “Сікстинська мадонна”

2 “Ой ти, дівчино, з горіха зерня…”

3 “Гімн”

4 “Легенда про вічне життя”

А (Dе Рrоfundіs) “3 вершин і низин”

Б Легенди

В (Вольні сонети) “3 вершин і низин”

Г (Перший жмуток) “Зів’яле листя”

Д (Другий жмуток) “Зів’яле листя”

4. В основу поеми “Мойсей” покладено сюжет

А фольклорний

Б міфологічний

В біблійний

Г із життя

5. Образ Мойсея в однойменній поемі І. Франка розкриває ідею

А сутності біблійних заповідей

Б таємниці історії єврейського народу

В значення Мойсея для всього людства

Г ролі визначної особистості в долі нації

6. За жанром “Мойсей” –

А героїчна поема

Б філософська поема

В драматична поема

Г сатирична поема

7. Композиція поеми “Мойсей” не містить

А легенди про Всесвітній потоп

Б притчі про терен

В притчі про Оріона

Г епізоду спокуси Мойсея Азазелем

8. Установіть хронологічну послідовність подій, описаних у поемі “Мойсей”

А під проводом Єгошуа народ вирушає в дорогу

Б нащадки дорікають батькам які колись вирішили вийти з єгипетського рабства на пошуки щастя й свободи

В гебреї страчують Датана й Авірона

Г Мойсей сумнівається у своєму покликанні, у мудрості Бога

9. “Основною темою я зробив смерть пророка, не признаного своїм народом” – так автор визначив тему твору

А “Легенда про вічне життя”

Б “Гімн”

В “Сойчине крило”

Г “Мойсей”

10. Пролог до поеми “Мойсей” автор написав

А одночасно з поемою

Б значно раніше

В коли поема була завершена

Г як самостійний твір

12. Установіть відповідність між героями твору “Сойчине крило” та характеристиками.

1 Генрись

2 Массіно

3 Свєтлов

4 Зигмунт

А “відлюдько, інтелектуал”

Б хлопець “рум’яний, ніжний, як панночка”

В ватажок банди. Він був “негарний з лиця, старший літами, з грубими, малокультурними притінками та манерами”

Г “з широкою рудою бородою, з товстим червоним лицем і плескатим носом”

Д молодий залізничий інженер, що їхав до Іркутська

13. Установіть відповідність між твором і жанром.

1 “Сікстинська мадонна”

2 “Чого являєшся мені у сні?..”

3 “Мойсей”

4 “Сойчине крило”

А поема

Б сонет

Е новела

Г ліричний вірш

Д легенда

__________________________

1 Зберегти рівновагу духу! (лат.)

2 Свідоцтво вбожества (лат.).

3 Досвідчений Роберт (лат.).

4 І вмре, і не зуміє в це поцілити (попьськ.).

5 Повна пошана! (нім.)

6 Жінка – істота віруюча (лат.).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ІВАНА ФРАНКА – Іван Франко (1856-1916) – ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ