ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ “СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ” – ІЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

У завданнях 1-10 виберіть одну правильну відповідь.

1. Коли Шевченка було викуплено з кріпацтва:

А 22 квітня 1838 р.

Б 9 березня 1840 р.

В 22 травня 1838 р.

Г 11 березня 1814 р.

2. Який з названих творів є головним у циклі “В казематі”:

А “Заповіт”

Б “Тополя”

В “Мені однаково, чи буду…”

Г “Думи мої, думи мої…”

3. Який український композитор поклав на музику поезію “Мені однаково…”:

А К. Стеценко

Б І. Карабиць

В А. Кос-Анатольський

Г М. Лисенко

4. Граф Бертольдо – герой твору:

А Лесі Українки

Б В. Підпалого

В Г. Кирпи

Г Т. Шевченка

5. Головний герой поеми Лесі Українки “Давня казка”:

А композитор

Б історик

В поет

Г художник

6. Яка географічна назва не стосується заслання Шевченка:

А Мангишлак

Б Орськ

В Аральське море

Г Джезказган

7. У поезіях Володимира Підпалого звучить:

А трепетна любов до рідної землі

В освідчення в любові коханій

Б протест проти війни

Г заклик до повстання

8. Якої з мов не знала Леся Українка:

А англійської

Б французької

В іспанської

Г болгарської

9. Хто автор вірша “З дитинства: дощ…”:

А Т. Шевченко

Б Леся Українка

В В. Сосюра

Г В. Голобородько

10. До якого покоління поетів належить Володимир Підпалий:

А шістдесятників

Б поетів рубежу ХІХ-ХХ століть

В вісімдесятників

Г дев’яностників

У завданнях 11-12 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

11. Установіть відповідність між цитатою і автором твору:

1

“Нехай він не знає, що на світі є зоопарки”

А

І. Павлюк

2

“…коли прокидається на моєму плечі”

Б

А. Мойсієнко

3

“…ти стань у це найтісніше коло.”

В

Г. Кирпа

4

“Набиває вітер золотий кисет.”

Г

І. Малкович

5

“На душі прохолода. Навіть півень затих.”

Д

В. Герасим’юк

12. Установіть відповідність між фактами біографії і особою:

1

Народилась на Київщині

А

В. Сосюра

2

Відбував заслання

Б

Г. Кирпа

3

Отримав премію англійського ПЕН-клубу

В

Леся Українка

4

Померла від туберкульозу

Г

В. Підпалий

5

Народився на Донеччині

Д І. Павлюк

6

Закінчив філологічний факультет КДУ

Е

Т. Шевченко

У завданнях 13-17 запишіть відповідь словом, словосполученням або реченням.

13. Тараса Шевченка називають великим Кобзарем, бо -______________

14. До засобів персоніфікації в поезії Лесі Українки “Давня весна” належать:____________

15. Провідні мотиви лірики Володимира Підпалого -_____

16. Василь Голобородько народився на_______________

17. Найяскравіші метафоричні образи у прочитаних творах сучасних поетів – ___________
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ “СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ” – ІЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ