ТЕСТ 3. Григорій Сковорода (“De libertate”, “Всякому місту – звичай і права”, “Бджола і Шершень”, афоризми)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Автором твору “Всякому місту – звичай і права” є

А Іван Вишенський

Б Тарас Шевченко

В Григорій Сковорода

Г Григорій Квітка-Основ’яненко

Д Іван Нечуй-Левицький

2. Сатиричними є обидва твори в рядку:

А “Всякому місту – звичай і права” Григорія Сковороди – “Сон” Тараса Шевченка

Б “Енеїда” Івана Котляревського – “Гайдамаки” Тараса Шевченка

В “Кайдашева сім’я” Івана Нечуя-Левицького – “Камінний хрест” Василя Стефаника

Г “Хазяїн” Івана Карпенка-Карого – “Людина” Ольги Кобилянської

Д “Мина Мазайло” Миколи Куліша – “Балада про соняшник” Івана Драча

3. Укажіть літературного героя, який виконує пісню, що є переробкою 10-ї пісні Григорія Сковороди “Всякому місту – звичай і права”:

А Возний (“Наталка Полтавка” Івана Котляревського)

Б Катерина (“Катерина” Тараса Шевченка)

В Кирило Тур (“Чорна рада” Пантелеймона Куліша)

Г Василь (“Маруся” Григорія Квітки-Основ’яненка)

Д Еней (“Енеїда” Івана Котляревського)

4. Думка Епікура “Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним” актуалізована у творі

А “Кайдашева сім’я”

Б “Наталка Полтавка”

В “Хазяїн”

Г “Маруся”

Д “Бджола та Шершень”

Уважно прочитайте уривок і виконайте завдання 5-8

Той безперевно стягає поля,

Сей іноземних заводить телят.

Ті на ловецтво готують собак,

В сих дім, як вулик, гуде від гуляк.

Я ж у полоні нав’язливих дум:

Лише одне непокоїть мій ум.

5. З якого твору поданий уривок:

А “De libertate” Григорія Сковороди

Б “Володимир” Феофана Прокоповича

В “Поучення дітям” Володимира Мономаха

Г “Всякому місту – звичай і права” Григорія Сковороди

Д “І мертвим, і живим, і ненародженим…” Тараса Шевченка

6. Тип римування перших чотирьох рядків поданого уривка:

А перехресне

Б білий вірш

В суміжне

Г кільцеве

Д потрійне

7. Віршовий розмір поданого уривка:

А ямб

Б хорей

В анапест

Г дактиль

Д амфібрахій

8. Укажіть УСІ тропи, які є у виділених рядках:

А епітет

Б гіпербола

В порівняння

Г метафора

Д синекдоха

Е алегорія

9. У байці “Бджола та Шершень” розкривається тема:

А просвітництва

Б свободи

В взаємодопомоги

Г “сродної праці”

Д самопізнання

10. У рядках з поезії “Всякому місту – звичай і права” Григорія Сковороди

“Знаю, що смерть – як коса замашна,

Навіть царя не обійде вона!

Байдуже смерті, мужик то чи цар, –

Все пожере, як солому пожар.

Хто ж бо зневажить страшну її сталь?

Той, в кого совість, як чистий кришталь” звучить:

А пророкування близького кінця світу

Б погроза цареві фізичною розправою

В байдужість до смерті

Г уславлення людей праведних, з незаплямованою совістю

Д порівняння смерті із руйнівною силою вогню

Завдання на встановлення відповідності

11. Установіть відповідність між літературними жанрами та прикладами

Літературний жанр

1 афоризм

2 байка

3 пісня

4 поема

Приклад

А “Всякому місту – звичай і права”

Б “Світ ловив мене, та не спіймав”

В “Бджола та Шершень”

Г “De libertate”

Д “Слово про похід Ігорів”

12. Установіть відповідність між назвою твору та цитатою

Назва твору

1 “Бджола та Шершень”

2 “De libertate”

3 “Слово про похід Ігорів”

4 “Всякому місту – звичай і права”

Цитата

А “Всякому голову крутить свій дур.”

Б “О, якби в дурні мені не пошитись,

Щоб без свободи не міг я лишитись.”

В “Веселість серця – життя для людини.”

Г “Рано почали ви половецьку землю мечами усмиряти, а собі слави шукати.”

Д “Бери вершину і матимеш середину.”

13. Установіть відповідність між назвою твору та ідеєю

Назва твору

1 “Бджола та Шершень”

2 “De libertate”

3 “Слово про похід Ігорів”

4 “Всякому місту – звичай і права”

Ідея (мотив)

А праця має стати для людини природною потребою

Б щасливий той, хто має чисте сумління

В заклик до єднання для спільної боротьби проти ворогів

Г воля – найцінніше багатство

Д викриття моральної ницості священиків-зрадників
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

ТЕСТ 3. Григорій Сковорода (“De libertate”, “Всякому місту – звичай і права”, “Бджола і Шершень”, афоризми)