ТЕСТ 2. Давня українська література (Слово про похід Ігорів, Повість минулих літ)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Слова “Випускає він десять соколів на стадо лебедів” (“Слово про похід Ігорів”) означають

А полювання на лебедів

Б затемнення сонця

В втечу князя з полону

Г бій між русичами і половцями

Д бій між русичами і татарами

2. Про київського князя Святослава (“Слово про похід Ігорів”) ідеться в рядку:

А “Великому Хорсові путъ перебігав”

Б “Жадоба спробувати Дону великого знамення йому заступила”

В “Підпер гори угорськії своїми залізними полками”

Г “Ізронив злоте слово, з сльозами змішане”

Д “Думкою поле міряє од великого Дону до малого Дінця”

3. “Се моє, і те – теж моє”, – так автор “Слова про похід Ігорів” розповідає про

А поділ військової здобичі між половцями

Б князівські міжусобиці

В поділ військової здобичі між руськими воїнами

Г стосунки між синами князя Володимира

Д загарбницьку політику київського князя

4. Слова “…Під трубами сповиті, із шоломів напоєні й згодовані із списа; Дороги і яруги їм відомі… ” сказано про

А Ігоря і його двоюрідного брата Всеволода

Б половців

В ковуїв, які вирушили в похід разом з Ігорем

Г руських дружинників

Д сина та племінника князя Ігоря

5. Автором “Слова про похід Ігорів” є

А Боян

Б народ

В невідомий

Г Нестор Літописець

Д Святослав Київський

6. Основною ідеєю “Слова про похід Ігорів” є

А пророкування щасливої будущини

Б заклик до єднання князів руських

В уславлення мужності руських воїнів

Г застереження русичів від повені

Д засудження походу проти половців

7. Головний герой “Слова про похід Ігорів” вирушає в похід проти

А татар

Б турків

В варягів

Г половців

Д печенігів

8. Літературний стиль, ознаки якого характерні “Слову про похід Ігорів”:

А бароко

Б реалізм

В класицизм

Г романтизм

Д орнаменталізм

9. В уривку “Тут два брати розлучились на березі бистрої Каяли, тут кривавого вина недоставало; тут пир закінчили хоробрі русичі: сватів напоїли і самі полягли за землю Руську” використано такий художній засіб:

А персоніфікацію

Б синекдоху

В метонімію

Г метафору

Д перифраз

10. У рядках “Слова про похід Ігорів” “Бажаю, – мовив, – списа поламати край поля половецького із вами, хоробрі, мужні русичі! Загину або шоломом Дону зачерпну” використано такий художній засіб:

А алегорію

Б символ

В оксиморон

Г метафору

Д персоніфікацію

11. “Повість минулих літ” розповідає про всі названі події, ОКРІМ

А заснування Київської держави

Б походу князя Олега на Візантію

В помсти княгині Ольги древлянам

Г заснування Києва Андрієм Первозванним

Д перемоги Богдана Хмельницького над поляками

Завдання на встановлення відповідності

12. Установіть відповідність між творами та їх авторами

Твори

1 “Повість минулих літ”

2 “Поучення дітям”

3 “Послання до єпископів”

4 “Слово про закон і благодать”

Автор

А Нестор Літописець

Б Іларіон Київський

В Ярослав Мудрий

Г Іван Вишенський

Д Володимир Мономах

13. Установіть відповідність між творами та їх цитатами

Твори

1 “Слово о полку Ігоревім”

2 “Повість минулих літ”

3 “Послання до єпископів”

4 “De libertate”

Автор

А “Браття і дружино! Лучче ж би

Потятим бути, аніж полоненим бути…”

Б “Бачите гори оці? На цих горах возсіяє

Благодать Божа. Буде город великий,

І воздвигнеБог багато церков.”

В “… зрівнявши все злото,

Проти свободи воно лиш болото.”

Г “Питаю тоді тебе: чим ти ліпший од хлопа?.. Або ти не теє ж тіло і кров?”

Д “Тобою ми випрямлені і на путъ життя виведені, сліпі бувши од бісівської облуди”
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ТЕСТ 2. Давня українська література (Слово про похід Ігорів, Повість минулих літ)