ТЕСТ 16. Василь Стефаник (“Камінний хрест”)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Василь Стефаник – представник

А харківської школи романтиків

Б “Руської трійці”

В Кирило-Мефодіївського братства

Г “Покутської трійці”

Д “Молодої музи”

2. Василь Стефаник прославився в українській літературі як майстер

А соціально-психологічної повісті

Б психологічної новели

В історичного роману

Г притчового оповідання

Д ліричних відступів в епічному творі

3. Події в новелі “Камінний хрест” Василя Стефаника відбуваються

А за часів кріпаччини

Б після скасування кріпосного права

В наприкінці XIX – на початку XX ст.

Г під час Першої світової війни

Д після більшовицького перевороту

4. Репліка “За цим краєм не варт собі туск до серця брати! Ця земля не годна кілько народа здержати та й кількі біди втримати” належить

А Іванові Дідуху

Б Катерині

В кумові Михайлу

Г синові Івана

Д одному з односельців

5. Новела “Камінний хрест” Василя Стефаника закінчується словами:

А Але Іван не дивився в той бік. Ймив стару за шию і пустився з нею в танець.

Б А Михайло ймив Івана за барки, і шалено термосив ним, і верещав як стеклий.

В [Іваниха] все рукою показувала в повітрю, як глибоко вона той поріг виходила.

Г Люди задеревіли, а Іван термосив жінкою, як би не мав уже гадки пустити її живу з рук.

Д Видиш, стара, наш хрестик? Там є відбито і твоє намено. Не біси, є і моє, і твоє…

6. Символом розпачу від прощання з рідним краєм у новелі “Камінний хрест” Василя Стефаника є

А горб

Б хрест

В танець

Г камінь

Д збіжжя

7. Кульмінацією новели “Камінний хрест” Василя Стефаника є

А пісня про загублені молоді літа

Б розповідь Івана односельцям про хрест

В звернення Івана Дідуха до дружини

Г танець Івана Дідуха з дружиною

Д розповідь про молодість Івана Дідуха

8. Композиційною особливістю новели “Камінний хрест” Василя Стефаника НЕ є

А поділ на сім частин

Б діалоги

В розповідь від першої особи

Г розповідь про минуле Івана Дідуха

Кульмінація в кінці твору

9. Темою новели “Камінний хрест” Василя Стефаника є:

А смерть селянина від тяжкої праці на землі

Б еміграція західноукраїнської родини

В тяжке життя селян в умовах кріпацтва

Г доля жінки-матері в еміграції

Д життя людини в гармонії з природою

10. Новела “Камінний хрест” Василя Стефаника – твір:

А реалістичний

Б романтичний

В неоромантичний

Г імпресіоністичний

Д експресіоністичний

Завдання на встановлення відповідності

11. Установіть відповідність між художніми засобами і уривками з твору

Приклад

А “Догори ліз кінь, як по леду…”

Б “Вік свій збув на тім горбі.”

В “СпросивІван ціле село.”

Г “Очі замиготіли великим жалем, а лице задрожало…”

Д “Сонце… малює по нім маленькі фосфоричні звізди.”

Художній засіб

1 метонімія

2 персоніфікація

3 фразеологізм

4 порівняння

12. Установіть відповідність між стильовими течіями модернізму та їх ознаками

Ознаки

А намагання героя наблизити дійсність до мрії, сильний герой

Б відтворення сутності предметів та ідей через знаки

В об’єктивне зображення дійсності, типовий герой у типових обставинах

Г мінливість вражень і відчуттів героя, зорові й слухові образи

Д повсякденний біль героя, невтішне майбутнє, контрасти

Течія модернізму

1 символізм

2 експресіонізм

3 неоромантизм

4 імпресіонізм

13. Установіть відповідність між жанром та його характеристикою

Характеристика

А зображення всебічної картини життя великої кількості людей у певний період часу або цілого людського життя

Б повчання в іносказальній, алегоричній формі, яке ілюструє важливу ідею, торкаючись проблем моралі, загальнолюдських законів В драматичний твір, конфлікт у якому вирішується засобами комічного, що спрямовані проти потворних суспільних і побутових явищ, проти відмираючого і відсталого, а також проти негативних людських рис

Г низка епізодів з життя головного героя, хронологічний розвиток сюжету та відповідна побудова композиції

Д напружений сюжет, несподівана розв’язка, стислість, відображення внутрішніх почуттів людини, загострений конфлікт

Жанр

1 новела

2 повість

3 роман

4 комедія

14. Установіть відповідність між назвами предметів та словами, до них зверненими

А “Ото-с ні, небоже, зібгав у дугу! Але доки ні ноги носє, то мус родити хліб!”

Б “Не біси, вігниєш та й сам віпадеш, а я не маю часу з тобою панькатися”

В “Е-ех, мой, як тобов грєну, та й по нитці розлетишся, який же-с тяжкий!”

Г ” Ото-сми ті виходила, ото-сми ті вігризла оцими ногами”

Д “Там є відбито і твоє намено. Не біси, є і моє, і твоє…”

1 бодяк

2 горб

3 міх

4 поріг
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

ТЕСТ 16. Василь Стефаник (“Камінний хрест”)