ТЕСТ 11. Українська драматургія другої половини ХІХ ст. Іван Карпенко-Карий (“Мартин Боруля”)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Виберіть поняття, яке є зайвим серед поданих драматичних жанрів:

А драма

Б комедія

В бурлеск

Г трагедія

Д трагікомедія

2. Укажіть літературний псевдонім Івана Тобілевича:

А Радченко

Б Садовський

В Саксаганський

Г Карпенко-Карий

3. Новий український театр започатковано виставою

А “Наталка Полтавка” Івана Котляревського

Б “Назар Стодоля”Тараса Шевченка

В “Мартин Боруля” Івана Карпенка-Карого

Г “Глитай, або ж Павук” Михайла Кропивницького

Д “Талан” Михайла Старицького

4. Виберіть поняття, яке є зайвим серед структурних компонентів драми:

А опис

Б діалог

В репліка

Г ремарка

Д монолог

5. Укажіть митця, який не був корифеєм українського театру ХІХ ст.:

А Микола Садовський

Б Іван Карпенко-Карий

В Михайло Кропивницький

Г Панас Саксаганський

Д Іван Котляревський

6. Іван Карпенко-Карий народився і тривалий час працював на

А Кіровоградщині

Б Полтавщині

В Сумщині

Г Харківщині

7. Репліка “Виграв чи програв, а грошики дай! Живи – не тужи! Все одно що лікар: чи вилічив, чи залічив – плати!” належить

А Мартину Борулі

Б Трандалєєву

В Гервасію Гуляницькому

Г Націєвському

Д Степанові

8. Репліка Мартина Борулі “…дорогою не балакай до мене, бо я тебе, капловуха собако, чисто всього обпатраю!” адресована

А Омелькові

Б Миколі

В Націєвському

Г Трохимові

Д Гуляницькому

9. Події у творі “Мартин Боруля” розгортаються в такій послідовності:

А викрадення коней в Омелька – приїзд на заручини Націєвського – згода Борулі на шлюб Марисі з Миколою – звільнення Степана з роботи

Б згода Борулі на шлюб Марисі з Миколою – викрадення коней в Омелька – приїзд на заручини Націєвського – звільнення Степана з роботи

В викрадення коней в Омелька – приїзд на заручини Націєвського – звільнення Степана з роботи – згода Борулі на шлюб Марисі з Миколою

Г приїзд на заручини Націєвського – викрадення коней в Омелька – згода Борулі на шлюб Марисі з Миколою – звільнення Степана з роботи

Д приїзд на заручини Націєвського – згода Борулі на шлюб Марисі з Миколою – звільнення Степана з роботи – викрадення коней в Омелька

10. Твір “Мартин Боруля” Івана Карпенка-Карого має такі композиційні особливості:

А ремарки, вставки народних пісень, п’ять дій

Б ремарки, три дії, події відбуваються в домі Борулі

В п’ять дій, події відбуваються протягом кількох тижнів

Г невеликі репліки, кульмінація на початку твору

Д об’ємний пролог на початку твору, чотири дії

Завдання на встановлення відповідності

11. Установіть відповідність між псевдонімом і справжнім прізвищем письменника

Псевдонім

1 Остап Вишня

2 Марко Вовчок

3 Леся Українка

4 Іван Карпенко-Карий

Прізвище

А Іван Тобілевич

Б Павло Губенко

В Іван Лозов’ягін

Г Марія Вілінська

Д Лариса Косач

12. Установіть відповідність між жанром і назвою твору

Жанр

1 трагікомедія

2 послання

3 роман

4 повість

Назва

А “Чорна рада”

Б “Наталка Полтавка”

В “Інститутка”

Г “І мертвим, і живим…”

Д “Мартин Боруля”

13. Установіть відповідність між репліками і персонажами, яким вони належать

Репліка

А “Краще жить на світі щасливим мужиком, ніж нещасним паном – це всяке знає”

Б “Порося тілько у ночвах патрають, а ти хочеш благородного чоловіка”

В “Красовський державець… – вір мені, що як будеш отак роздувать свій гонор, то Красовський з ‘їсть тебе!..”

Г “Їздю на своїх конях по просителях: і коней годують, і мене годують, і фурмана годують, і платять!..”

Д “Та я ж письмоводителеві над ночвами ціле відро води на голову вилив…”

Персонаж

1 Мартин

2 Омелько

3 Марися

4 Трандалєєв

14. Установіть відповідність між засобами комічного та їх визначеннями

Визначення

1 особливо дошкульна викривальна насмішка, вияв крайньої ненависті й презирства до зображуваних явищ і людей

2 сатиричний художній прийом у мистецтві та літературі, заснований на карикатурному спотворенні, порушенні форм і розмірів предметів, перебільшенні чи применшенні зображуваного

3 прихована насмішка, коли про якесь явище чи особу говориться в позитивному чи навіть захопленому тоні, а мається на увазі зовсім протилежне

4 показ з художньою метою ознак якогось предмета чи явища в порочно зменшеному вигляді

Засіб

А гротеск

Б іронія

В літота

Г сарказм

Д трагікомедія
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ТЕСТ 11. Українська драматургія другої половини ХІХ ст. Іван Карпенко-Карий (“Мартин Боруля”)