Теплоємність

Класична теорія теплоємності: молярні теплоємності газів при постійному обсязі і при постійному тиск не залежать від їх хімічного складу і температури.

Теплоємність тіла – це фізична величина, яка визначається відношенням кількості теплоти, поглиненої тілом при нагріванні, до зміни його температури.

Фізичний зміст теплоємності тіла: теплоємність тіла дорівнює кількості теплоти, поглиненому тілом при нагріванні або виділеному при його охолодженні на 1К.

Теплоємність тіла – це добуток питомої теплоємності речовини, з якого воно виготовлене, і маси цього тіла: C = ст.

Питома теплоємність – це здатність різних речовин до поглинання теплоти при їх нагріванні.

Питома теплоємність речовини визначається відношенням кількості теплоти, отриманої їм при нагріванні, до маси речовини і зміни його температури.

Молярна теплоємність – це фізична величина, що дорівнює відношенню кількості теплоти, поглиненої речовиною при нагріванні або виділеного при охолодженні, до кількості молей ньому і зміни температури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Теплоємність