Тепловий ефект хімічної реакції

Тепловий ефект хімічної реакції залежить тільки від виду (природи) та стану вихідних речовин і кінцевих продуктів, але не залежить від шляху процесу, тобто від кількості і характеру проміжних стадій.

Більшість реакцій протікають при постійному тиску. Тому енергетичний ефект реакції оцінюють саме зміною ентальпії або тепловим ефектом. В основі розрахунку лежить закон Гесса:

Тепловий ефект хімічної реакції залежить тільки від виду (природи) та стану вихідних речовин і кінцевих продуктів, але не залежить від шляху процесу, тобто від кількості і характеру проміжних стадій.

Наприклад, утворення діоксиду вуглецю з графіту і кисню можна розглядати як результат взаємодії простих речовин:

Сграфіт + О2 (г) = СО2 (г), ∆Н1,

Або як результат процесу, що протікає через проміжну стадію утворення і згоряння оксиду вуглецю (I):

З графіт + 1/обсязі 2о2 (г) = СО(г), ∆Н2,

СО (г) + ½ О2 (г) = СО2 (г), ∆Н3.

Або сумарно:

З графіт + О2 (г) = СО2 (г), ∆Н2 + ∆Н3.

Відповідно до закону Гесса теплові ефекти утворення СО2 будь-яким способом рівні:

∆Н1 =∆ Н2 + ∆Н3.

Ентальпії сполук розраховані з особливою точністю і наводяться у відповідних таблицях.

Тепловий ефект реакції дорівнює різниці суми теплот утворення продуктів реакції та суми теплот утворення вихідних речовин:

Q = ∑niQi – ∑njQj,

Де Qi і Qj – теплоти утворення продуктів реакції та вихідних речовин, відповідно.

Ni і nj – стехіометричні коефіцієнти рівняння.

Аналогічно можна записати:

∆H = ∑ni∆Hi – ∑nj∆Hj, де

∆H – зміна ентальпії відповідної реакції,

∆Hi і ∆Hj – ентальпії утворення продуктів реакції та вихідних речовин, відповідно.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Тепловий ефект хімічної реакції