Теплопередача

Теплопередача – процес передачі внутрішньої енергії без здійснення механічної роботи. Існують три види теплопередачі:

    1. Теплопровідність. 2. Конвекція. 3. Випромінювання.

Ці процеси можуть протікати одночасно.

Теплопередача здійснюється так, щоб теплота передавалася від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Температури тіл при цьому вирівнюються.

Згідно законам фізики неможливий мимовільний (без зовнішнього впливу) перехід теплової енергії від менш нагрітого тіла до більш нагрітого (другий початок термодинаміки). У цьому полягає незворотність процесу теплопередачі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Теплопередача