ТЕПЛІ СЛОВА – ВАСИЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО Народився 1945 р. – Тепло поетичного слова Василя Голобородька – Світло української поезії

Співаймо пісні про кохання,

Щоб не вмерло слово “Дунай”,

Гуляймо весілля своїм дітям,

Щоб не вмерло слово “коровай”.

Розповідаймо казки своїм онукам,

Щоб не вмерло слово “Змій”-

Наповнюймо

Цей холодний всесвіт

Теплими словами нашої мови,

Які народжуються разом із диханням.

ПОМІРКУЙТЕ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Розкажіть, яке враження справив на вас вірш. Чи переконав вас автор?

2. Прочитайте виразно вірш. Дотримуйтесь його ритму й робіть правильні логічні наголоси.

3. Проаналізуйте, яких символічних значень набувають образи Дунаю, короваю та Змія.

4. Поясніть, як ви розумієте значення останніх двох рядків вірша.

5. Проаналізуйте антитезу “холодний світ – теплі слова нашої мови” в останній строфі вірша.

6. Поясніть значення назви поезії.

Подискутуйте з однокласниками

Вважають, що успіху й слави може досягнути лише той письменник, який живе в столиці. Усе життя В. Голобородька пов’язано переважно з провінцією. Як ви вважаєте, чи впливає місце народження та проживання на наявність (розвиток) таланту? Чи обов’язково треба жити в столиці, щоб стати успішним? Свою відповідь обгрунтуйте на прикладі біографій українських письменників і відомих вам випадків із життя.

1. Проаналізуйте вірш “Наша мова” та “Теплі слова”. Що між ними спільного?

2. Напишіть есе, у якому висловте свої враження від поезій В. Голобородька.

ТВОЇ ЛІТЕРАТУРНІ ПРОЕКТИ

1. Василь Голобородько – один із засновників літературного угруповання “Київська поетична школа”. Проведіть дослідження про це мистецько об’єднання й узагальніть його у формі презентації. Виголосьте результати дослідження на уроці.

2. Сучасна українська письменниця Оксана Забужко запропонувала висунути Василя Голобородька на нагородження Нобелівською премією в галузі літератури від України. Багато культурних діячів її підтримали. Напишіть проект представлення до Нобелівського комітету, у якому запропонуйте номінувати В. Голобородька в галузі літератури. Укажіть, за які заслуги ви пропонуєте його відзначити.

3. Розкажіть про творчу особистість В. Голобородька членам своєї родини. Влаштуйте поетичну годину, де звучатимуть його твори. Поясніть своїм близьким, у чому, на вашу думку, енергетика творів поета.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

ТЕПЛІ СЛОВА – ВАСИЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО Народився 1945 р. – Тепло поетичного слова Василя Голобородька – Світло української поезії