Теорія літератури. ДРАМАТИЧНИЙ ЕТЮД – ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (1878-1944) – ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Драматичний етюд (з грецьк. drama – дія, сценічний твір; фр. etude – вивчення, дослідження, нарис) – невеликий за обсягом одноактний віршований чи прозовий драматичний твір, події якого мають драматичний характер. Автор у драматичному етюді створює філософсько-ліричні настроєві “картинки” життя й виявляє в них загальнолюдські цінності (“Трагедія серця”, “По дорозі в Казку”, “Танець життя” Олександра Олеся).

7. Виконайте завдання.

Справжнє прізвище Олександра Олеся –

А Тобілевич

Б Рудченко

В Кандиба

Г Косач

2. На антитезах та оксиморонах побудовано твір А “Чари ночі”

Б “По дорозі в Казку”

В “З журбою радість обнялась…”

Г “О слово рідне! Орле скутий!..”

3. Установіть відповідність.

Назва твору

Провідний мотив

1. “Чари ночі”

2. “По дорозі в Казку”

3. “О слово рідне! Орле скутий!..”

4. “3 журбою радість обнялась…”

А народ і провідник

Б краса життя й кохання над усе

В збереження навколишнього середовища

Г значення рідної мови в житті народу

Д повнота життя в єдності протилежностей

4. Чому Олександр Олесь був змушений покинути Україну в 1919 р. й решту життя прожити за кордоном?

5. Які мотиви переважають у ліриці Олександра Олеся?

6. Визначте й випишіть символи з поезії “О слово рідне! Орле скутий!..”. Проілюструйте їхнє значення.

7. Доведіть конкретними прикладами з творів Олександра Олеся слушність думки С. Єфремова про поєднання у творчості поета громадянських та інтимно-особистісних мотивів.

8. Пригадайте жанрове визначення романсу. Доведіть, що поезія “Чари ночі” – романс.

9. З якими європейськими митцями споріднена творчість Олександра Олеся?

10. Яка поезія Олександра Олеся вам найбільше сподобалась і чим саме?

11. Доведіть, що вірш “З журбою радість обнялась…” написаний у неоромантичному стилі.

12. Який із вивчених віршів Олександра Олеся, на вашу думку, наймузикальніший? За допомогою яких засобів автор досягає цієї музикальності?

8. Виконайте домашнє завдання.

1. Вивчіть напам’ять вірш Олександра Олеся “Чари ночі”.

2. Підготуйте повідомлення про життя та творчість письменника в еміграції (за бажанням).

Література для додаткового (самостійного) читання

Ю. Яновський. “Голлівуд на березі Чорного моря”.

Г. Косинка. “В житах”, “На золотих богів”.

О. Довженко. “Україна в огні”.

У. Самчук. “Марія”.

Л. Костенко. “Берестечко”.

O. Гончар. “Собор”.

П. Загребельний. “Диво”.

P. Іваничук. “Черлене вино”, “Журавлиний крик”.

Василь Барка. “Жовтий князь”.

Ю. Му шкетик. “Яса”.

Ю. Андрухович. “Московіада”.

С. Андрухович. “Фелікс Австрія”.

Л. Пономаренко. Збірка “Синє яблуко для Ілонки”.

B. Шкляр. “Залишенець”.

C. Жадан. “Ворошиловград”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Теорія літератури. ДРАМАТИЧНИЙ ЕТЮД – ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (1878-1944) – ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ