ТЕМА КОХАННЯ В СОНЕТАХ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА №116, 130. ОБРАЗ СМАГЛЯВОЇ ЛЕДІ – ВІДРОДЖЕННЯ

Мета: поглиблювати знання учнів про поетичну творчість В. Шекспіра, проаналізувати сонети на тему кохання (№116 та 130), порівняти втілення образу коханої в сонетах Данте і Шекспіра; розвивати навички аналізу ліричного твору, порівняльного аналізу, зв’язне мовлення; виховувати вміння цінувати красу високих почуттів, прищеплювати естетичний смак.

Обладнання: хрестоматія, текст сонета В. Шекспіра №116 у перекладі Віктора Марача.

Перебіг уроку

Сонети – це ключ, яким Шекспір відкрив своє серце.

В. Вордсворт, англійський поет XVIII-XIX cт.

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

– Перевірка домашнього завдання

2-3 учні представляють спостереження за перекладами сонета В. Шекспіра №66. Клас доповнює їхні відповіді. Учні роблять висновок, що всі переклади досить точно передають переживання, страждання і відчай ліричного героя, викликані пануванням зла у світі; висловлюють думку, чий переклад і чому їм здається найкращим.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

– Слово вчителя

В. Шекспір увійшов у літературу в той період, коли митці зосередилися на зображенні внутрішнього світу людини. Англійський автор теж прагнув пізнати таїну людського серця, поринути у світ переживань, почуттів людини. Цей світ відкривається читачеві в сонетах майстра.

– Виразне читання художнього твору

Учитель декламує сонет В. Шекспіра №116.

– Бесіда

1. До якої тематичної групи лірики (любовна, громадянська, пейзажна тощо) належить сонет?

2. За допомогою яких образів поет малює кохання? У чому полягає свіжість, незвичність цих образів?

3. Чим є кохання для поета? (На думку поета, у коханні немає і не може бути ніякого зла: воно дарує надію, слугує в житті провідною зіркою. Справжня любов не залежить від обставин і часу: вона палає в серці людини завжди.)

4. Як ви розумієте останні рядки сонета?

5. А з чим можете порівняти кохання ви?

6. Яким ви уявляєте ліричного героя цього сонета?

7. Згадайте, які є двоскладові віршові розміри.

8. Намалюйте схему розташування наголошених і ненаголошених складів. Визначте віршовий розмір перекладу сонета В. Шекспіра. (П’ятистопний ямб.)

9. Порівняйте переклади сонета Дмитра Паламарчука і Віктора Марача. Чим вони відрізняються? Який з перекладів вам здається більш вдалим? Чому?

СОНЕТ №116

Перешкоджати двох сердець єднанню

Не стану я. Не визнає замін

Любов, не підкоряється бажанню.

Їй не страшні ні відстані, ні тлін.

О ні! Вона, мов сонцесяйна мітка,

Яку не згасять бурі і туман,

Немов зоря, мов Аріадни нитка,

Всім, хто в житті бреде серед оман.

Любов не ходить в дурниках у Часу,

Що все стинає, рівня вона з ним:

Хоч щедро тратить дні свого запасу –

Воскреснуть здатна й спомином одним.

Якщо ж це лжа, що в слові залишив, –

То не кохав ще й не писав віршів.

(Переклад В. Марача)

– Виразне читання художнього твору

Учитель декламує сонет В. Шекспіра №130.

– Бесіда

1. Визначте тему сонета.

2. Якою зображена героїня сонета?

3. Які художні засоби використав перекладач для створення образу коханої? Запишіть у зошити їхні назви та наведіть приклади (можна у вигляді таблиці).

ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ В СОНЕТІ В. ШЕКСПІРА №130

Назва засобу

Приклад використання

4. Із якими почуттями поет говорить про кохану?

5. Пригадайте, якою зображено кохану в сонеті 11 Данте.

6. Порівняйте образи двох жінок у сонетах класиків італійської й англійської літератури. Чим вони відрізняються? (У Данте кохана жінка зображена ідеалізовано, вона – справжнє диво, “нове й прекрасне”. Сама її поява змушує змінюватися тих, хто її оточує, дарує добро та втіху. У Шекспіра кохана – звичайна жінка, навіть не красуня. Ані на ліричного героя, ані на інших людей вона не справляє якогось виняткового враження. Проте для ліричного героя вона є найкращою поміж смертних.)

7. Деякі дослідники вважають, що у своєму сонеті Шекспір пародіює численні твори європейських ліриків, у яких краса коханої порівнюється з зірками, квітами та іншими образами природи. Спростуйте або підтвердьте цю думку.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

– Робота з епіграфом

1. Прочитайте епіграф до уроку. Як ви поясните вибір висловлювання Вільяма Вордсворта епіграфом до заняття?

2. Чи згодні ви з думкою Вордсворта? Аргументуйте свою відповідь.

– Бесіда

1. Які почуття передає В. Шекспір у своїх сонетах?

2. Як розкривається тема кохання в поетичних творах Шекспіра?

3. Якою постає кохана в сонетах Шекспіра?

4. Який з розглянутих сонетів вам сподобався найбільше? Чому?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати трагедію В. Шекспіра “Ромео і Джульєтта”. Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення “Театр доби Шекспіра”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ТЕМА КОХАННЯ В СОНЕТАХ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА №116, 130. ОБРАЗ СМАГЛЯВОЇ ЛЕДІ – ВІДРОДЖЕННЯ