Театр у давній Греції – Мандруючи сторінками епохи

Як ви пам’ятаєте, особливе місце в Давній Греції належало театру.

Театральні вистави давали тричі на рік на честь Діоніса – бога природи, що оживає, покровителя виноградарства й виноробства. Йому навіть присвячували спеціальні гімни – дифірамби.

Давньогрецькі вистави завжди супроводжувалися хоровим співом. Хор немовби коментував те, що відбувалося, а його учасники не лише співали, а й танцювали.

❖ Розгляньте колаж і пригадайте, як влаштований античний театр.

Театр у давній Греції   Мандруючи сторінками епохи

Руїни античного театру в Херсонесі (Україна) та його історична реконструкція

Найбільшою популярністю в давніх греків користувалася трагедія, “батьком” якої дослідники називають Есхіла (близько 525-456 рр. до н. е.), наголошуючи тим самим на тому, що саме він є першим давньогрецьким драматургом, до якого прийшло світове визнання. Найвідомішою його трагедією є п’єса “Прометей закутий”, написана на основі давньогрецького міфу про гордого титана, який подарував людям вогонь. І в наші дні не втратили своєї актуальності трагедії Софокла (“Антігона”, “Цар Едіп”) й Евріпіда (“Медея”), “Батьком комедії” вважають Арістофана.

УКРАЇНСЬКІ СТЕЖИНИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Античність є одним із джерел збагачення та розвитку української культури. Зокрема ця доба справила значний вплив на поступ української літератури. Античні образи, сюжети й мотиви пронизують твори Тараса Шевченка (поеми “Кавказ”, “Сліпа”, вірш “Перебендя”), Івана Франка (“Геракл і Евандер”), Лесі Українки (“Сафо”, “Орфеєве чудо”, “Кассандра”), Максима Рильського (“Прометей”, “Сафо – до Афродіти”, “Як Одіссей, натомлений блуканням…”), Ліни Костенко (“Скіфська Одіссея”), Дмитра Павличка (“Дедал та Ікар”) і багатьох інших.

Підсумовуємо вивчене

1. Усно продовжте такі речення:”Героїчний епос – це…”;”Епічна поема – це…”.

2. Перевірте правильність такого запису: “Знаменитими давньоримськими поетами є Вергілій, Овідій, Сапфо”.

3. Поміркуйте, що символізують наведені зображення й чому в них поєднані саме ці автори.

Театр у давній Греції   Мандруючи сторінками епохи

4. Як ви думаєте, чим можна пояснити особливу роль театру в античному світі?

5. Як ви розумієте слова Галини Підлісної, винесені в епіграф?

6. Яке, на ваш погляд, значення античної літератури для формування особистості сучасної людини?

7. Підготуйте презентацію на тему “Антична література та українська культура”.

8. Спираючись на інформаційний плакат, узагальніть вивчене про літературу Античності. Поміркуйте, що символізують наявні зображення, чому прізвища Гомера й Есхіла виділено іншим кольором і чим можна пояснити таке розташування прізвищ Горація й Овідія в блоці “Лірика”.

Театр у давній Греції   Мандруючи сторінками епохи


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Театр у давній Греції – Мандруючи сторінками епохи