Таблиця окислення всіх хімічних елементів

Щоб визначити умовний заряд атомів в окисно-відновних реакціях, використовують таблицю окислення хімічних елементів. Залежно від властивостей атома елемент може проявляти позитивну або негативну ступінь окислення.

Що таке ступінь окислення

Умовний заряд атомів елементів в складних речовинах називається ступенем окислення. Значення заряду атомів записується в окисно-відновних реакціях, щоб зрозуміти, який елемент є відновником, а який – окислювачем.

Ступінь окислювання взаємопов’язана з електронегативні, яка показує можливість атомів приймати або віддавати електрони. Чим вище значення електронегативності, тим більше здатність атома віднімати електрони в реакціях.

Ступінь окислювання може мати три значення:

    Нульове – атом знаходиться в стані спокою (всі прості речовини мають ступінь окислення 0); Позитивне – атом віддає електрони і є відновником (всі метали, деякі неметали); Негативне – атом приймає електрони і є окислювачем (більшість неметалів).

Наприклад, ступеня окислення в реакції натрію з хлором виглядають наступним чином:

2Na0 + Cl20 → 2Na + 1Cl-1

В реакції металів з неметалами метал завжди є відновником, а неметалл – окислювачем.

Як визначити

Існує таблиця, в якій вказані всі можливі ступені окислення елементів.

Назва

Символ

Ступінь окиснення

Водень

H

+1, -1

Гелій

He

0

Літій

Li

+1

Берилій

Be

+2

Бор

B

-1, 0, +1, +2, +3

Вуглець

C

-4, -3, -2, -1, 0, +2, +4

Азот

N

-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

Кисень

O

-2, -1, 0, +1, +2

Фтор

F

-1

Неон

Ne

0

Натрій

Na

+1

Магній

Mg

+2

Алюміній

Al

+3

Кремній

Si

-4, 0, +2, +4

Фосфор

P

3, 0, +3, +5

Сірка

S

2, 0, +4, +6

Хлор

Cl

1, 0, +1, +3, +5, +7, рідко +2 і +4

Аргон

Ar

0

Калій

K

+1

Кальцій

Ca

+2

Скандій

Sc

+3

Титан

Ti

+2, +3, +4

Ванадій

V

+2, +3, +4, +5

Хром

Cr

+2, +3, +6

Марганець

Mn

+2, +3, +4, +6, +7

Залізо

Fe

+2, +3, рідко +4 і +6

Кобальт

Co

+2, +3, рідко +4

Нікель

Ni

+2, рідко +1, +3, +4

Мідь

Cu

+1, +2, рідко +3

Цинк

Zn

+2

Галій

Ga

+3, рідко +2

Германій

Ge

-4, +2, +4

Миш’як

As

-3, +3, +5, рідко +2

Селен

Se

-2, +4, +6, рідко +2

Бром

Br

-1, +1, +5, рідко +3, +4

Криптон

Kr

0

Рубідій

Rb

+1

Стронцій

Sr

+2

Іттрій

Y

+3

Цирконій

Zr

+4, рідко +2, +3

Ніобій

Nb

+3, +5, рідко +2, +4

Молібден

Mo

+3, +6, рідко +2, +3, +5

Технецій

Tc

+6

Рутеній

Ru

+3, +4, +8, рідко +2, +6, +7

Родій

Rh

+4, рідко +2, +3, +6

Паладій

Pd

+2, +4, рідко +6

Срібло

Ag

+1, рідко +2, +3

Кадмій

Cd

+2, рідко +1

Індій

In

+3, рідко +1, +2

Олово

Sn

+2, +4

Сурьма

Sb

-3, +3, +5, рідко +4

Теллур

Te

-2, +4, +6, рідко

Йод

I

-1, +1, +5, +7, рідко +3, +4

Ксенон

Xe

0

Цезій

Cs

+1

Барій

+2

Лантан

La

+3

Церій

Ce

+3, +4

Празеодім

Pr

+3

Неодім

Nd

+3, +4

Прометій

Pm

+3

Самарій

Sm

+3, рідко +2

Європій

Eu

+3, рідко +2

Гадоліній

Gd

+3

Тербій

Tb

+3, +4

Диспрозій

Dy

+3

Гольмій

Ho

+3

Ербій

Er

+3

Тулій

Tm

+3, рідко +2

Іттербій

Ib

+3, рідко +2

Лютецій

Lu

+3

Гафній

Hf

+4

Тантал

Ta

+5, рідко +3, +4

Вольфрам

W

+6, рідко +2, +3, +4, +5

Реній

Re

+2, +4, +6, +7, рідко -1, +1, +3, +5

Осмій

Os

+3, +4, +6, +8, рідко +2

Іридій

Ir

+3, +4, +6, рідко +1, +2

Платина

Pt

+2, +4, +6, рідко +1, +3

Золото

Au

+1, +3, рідко +2

Ртуть

Hg

+1, +2

Талій

Tl

+1, +3, рідко +2

Свинець

Pb

+2, +4

Вісмут

Bi

+3, рідко +3, +2, +4, +5

Полоній

Po

+2, +4, рідко -2, +6

Астат

At

Радон

Ra

0

Францій

Fr

Радій

Ra

+2

Актиній

Ac

+3

Крім того, ступеня окислення хімічних елементів можна визначити по періодичній таблиці Менделєєва:

    Вищий ступінь (максимально позитивна) збігається з номером групи; Для визначення мінімального значення ступеня окислення з номера групи віднімається вісім.

Більшість неметалів мають позитивну і негативну ступеня окислення. Наприклад, кремній знаходиться в IV групі, значить, його максимальний ступінь окислення +4, а мінімальна -4. У з’єднаннях неметалів (SO3, CO2, SiC) окислювачем є неметалл з негативною ступенем окислення або з великим значенням електронегативності. Наприклад, в поєднанні PCl3 фосфор має ступінь окислення +3, хлор -1.

Електронегативність фосфору – 2,19, хлору – 3,16.

Друге правило не працює для лужних і лужноземельних металів, які завжди мають одну позитивну ступінь окислення, що дорівнює номеру групи. Винятки становлять магній і берилій (+1, +2). Також постійну ступінь окислення мають:

    Алюміній (+3); Цинк (+2); Кадмій (+2).

Решта метали мають непостійну ступінь окислення. У більшості реакцій виступають в якості відновника. У рідкісних випадках можуть бути окислювачами з негативною ступенем окислення.

Фтор – самий сильний окислювач. Його ступінь окислення завжди -1.

Що ми дізналися?

З уроку 8 класу дізналися про ступінь окислення. Це умовна величина, що показує, скільки електронів може віддати або прийняти атом в ході хімічної реакції. Значення пов’язано з електронегативні. Окислювачі приймають електрони і мають негативну ступінь окислення, відновники віддають електрони і виявляють позитивну ступінь окислення. Більшість металів – відновники з постійною або змінною ступенем окислення. Неметали можуть проявляти властивості окислювача і відновника в залежності від речовини, з яким реагують.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Таблиця окислення всіх хімічних елементів