Таблиця квадратів

Абсолютно всі числа з певної кількості одиниць. Всі вони збільшуються до нескінченності. Серед цих чисел знаходиться квадрат числа, який отримують шляхом множення числа на самого себе. Це ж число може називатися числом квадрата (а потім і куба).

Квадратом числа називають твір двох однакових чисел.
Наприклад, квадрат числа n цей твір n на число n. Квадрат числа n читають як n в квадраті (n2 = n * n). Розберемо на прикладі число, яке закінчуються на 5 якомога знайти квадрат числа. Для цього зведемо дане число в квадрат, іншими словами помножимо його саме на себе. 25 * 25 = 625. По-перше: потрібно виділити цифри, які стоять перед числом, яке ми розглядаємо. В даному випадку це 2. Це число множимо на число більше від нього на одиницю, тобто на 3 (2 * 3 = 6). До отриманого числа додаємо квадрат числа 5 (6 і 25).

Піднесення до степеня числа – це операція, яка походить від багаторазового множення числа на самого себе.
Підставою мірою може бути будь-яке число (an, де а – підстава ступеня, n – ступінь цього числа). Друга ступінь називається її квадратом.

Властивості квадрата:

Три квадрата можуть утворити арифметичну прогресію (арифметичної прогресії з чотирьох квадратів не існує).
Як сума чотирьох квадратів може бути представлено будь-яке з чисел.
Одночасно пірамідальним і квадратним числом, яке більше одиниці може бути тільки 4900.
Останнє число квадрата (десяткового) 0,1,4,5,6,9.
Квадрати чисел містить таблиця квадратів:

Tablica-kvadratov

Egipetskii-bog-mudrosti
У списку арифметичних дій на першому місці стоять множення, ділення, віднімання і додавання чисел, тому зведення чисел в квадрати виникло як самостійна операція не відразу. Але ще в Давньому Єгипті зустрічаються такі задачі на обчислення ступенів. Середньовічні математики (зокрема німецькі вчені) намагалися скоротити кількість чисел і ввести єдине їх позначення. Нікола Шюке ввів у символіку крім нульовий, ще й негативну ступінь. Він почав писати ці числа зверху справа маленьким шрифтом. Раффаеле Бомбелли називав невідоме – 1, а його ступеня символами 2 і 3. Більш схоже на сучасне позначення ступенів можна знайти в роботі Рене Декарта “Геометрія”. Такий відомий математик як Лейбніц вважав, що потрібно звернути увагу на символіки в усіх записах творів однакових множників.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Таблиця квадратів