Т. Г. ШЕВЧЕНКО – СПІВЕЦЬ КРАСИ РІДНОГО КРАЮ – ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ

Матеріал уроку. Т. Г. Шевченко “Вітер віє-повіває”, “Вітер з гаєм розмовляє…”.

Мета. Показати, як поет оспівує красу рідного краю; вчити виразно, чітко читати вірші; збагачувати словник учнів; сприяти національному вихованню учнів, формувати почуття гордості за Україну.

Хід уроку

І. Підготовка до сприймання матеріалу.

Розгадування кросворда.

Пригадайте і впишіть у кросворд слова із віршів Шевченка.

1. “Село! І серце одпочине, село на… Україні…”. (Нашій)

2. “… вода із-за гаю та попід горою”. (Тече)

3. “Зоре моя…, зійди над горою”. (Вечірняя)

4. “Встала й весна, … землю сонну розбудила”. (Чорну)

5. “Садок… коло хати”. (Вишневий)

6. “І досі…: під горою…”. (Сниться)

7. “Світає, край неба палає, … в темнім гаї сонце зустрічає”. (Соловейко)

8. Як називається збірка віршів Т. Г. Шевченка? (“Кобзар”)

II. Повідомлення теми і мети уроку.

– Звичайно, сила і безсмертя поета – у його віршах. Чудовими і неповторними є Шевченкові вірші, у яких він оспівує красу рідного краю. Примусова розлука з рідною землею загострила у нього почуття любові до України. Ніби голуби сизокрилі, прилітали з-за Дніпра думи і переносили поета додому. І бачив він картину неповторної краси рідного краю. Зараз і ми з вами здійснимо подорож у ці куточки.

III. Опрацювання вірша Т. Шевченка “Вітер віє-повіває…”.

1. Читання вірша вчителем.

– Тарас в дитинстві дуже любив слухати пісні і думи старих кобзарів. В уже дорослому віці у постаті сліпого кобзаря поет бачив мужнього митця, який вірно служив народові, будив його до боротьби проти соціального і національного гніту. Поет високо цінував громадську позицію кобзарів, шанобливо ставився до їхньої творчості, надихався їхніми думами і піснями. Невипадково образ кобзаря проходить через усю його творчість, майже в кожному творі образ кобзаря набуває нових рис, поглиблюється з усвідомленням його духовної місії в Україні. Послухайте уривок з одного із таких творів.

– Які картини змальовано у вірші?

2. Словникова робота.

Вправа для розвитку мовної здогадки.

– Прочитайте слова, подумки вставляючи пропущені букви.

П_ле

К_бза

Пов_в_є

Ст_п

С_д_ть

Ш_р_ке

С_ніє

Мор_

Р_звив_є

– Яке слово зайве у кожній колонці? (Синіє, сидить, розвиває.) Чому?

3. Повторне читання вірша вголос.

– Який настрій створює вірш?

4. Осмислення змісту поезії.

– Де сидить кобзар? Що робить?

– Як поет описує степ? З чим його порівнює?

– Поясніть вислів “а там – тільки мріє”.

– Прочитайте, як виглядає кобзар.

– Хто слухає його пісні?

– Пофантазуйте, про що міг співати кобзар.

5. Вправи на розвиток швидкості читання.

А) Гра “Хто уважніший?”.

– Прочитайте рядки вірша, у яких зустрічаються слова зі словникової роботи.

– Знайдіть і прочитайте усі рими.

Б) Підготовка до виразного читання вірша (робота в парі).

Діти визначають, у якому темпі, з якою силою голосу краще читати вірш, розставляють логічні наголоси, визначають місце пауз. Напівголосно читають сусідові по парті.

6. Розвиток зв’язного мовлення. Словесне малювання.

– Як би ви проілюстрували вірш? Які фарби використали б?

7. Виразне читання вірша вголос.

IV. Опрацювання вірша Т. Шевченка “Вітер з гаєм розмовляє…”.

1. Читання вірша вчителем.

– Які картини малює ваша уява, коли ви слухаєте вірш?

2. Словникова робота.

– Прочитайте кожну колонку слів на одному диханні.

Пливé

Одúн

Пóвен

Дунáю

Поплúв

Скíпок

Спиняє

Загрáло

Спинúть

Розмовляє

Погрáлися

Рибáлоньки

– Прочитайте усі дієслова.

– Поясніть слово “скіпка”.

– Поясніть правопис слова з великої букви.

3. Повторне (мовчазне) читання вірша учнями.

– Зверніть увагу, як поет змальовує картини тиші та неспокою в природі.

4. Аналіз змісту вірша.

– Що поет описує у вірші? Де плив човен? Чому його понесло у море?

– Які вирази передають роздуми поета?

– Прочитайте, що із зображеного у вірші ви могли б сприйняти зором, а що – відчути слухом.

– Які почуття викликав у вас цей вірш? Чому?

5. Вправи на розвиток швидкості читання.

А) Читання вірша, напівприкриваючи букви лінійкою.

Б) Гра “Знайди і прочитай”.

– Прочитайте рядочки вірша, в яких зустрічаються слова з І колонки словникової роботи.

6. Виразне читання вірша.

– Який темп читання кожної строфи вірша?

– Які почуття треба передати інтонацією?

V. Підсумок уроку.

– Про кого говорили на уроці?

– Які твори читали сьогодні? Що, по-вашому, об’єднує їх? А чим вони відрізняються?

– Як характеризують ці вірші поета?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Т. Г. ШЕВЧЕНКО – СПІВЕЦЬ КРАСИ РІДНОГО КРАЮ – ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ