Т. Г. ШЕВЧЕНКО “ОЙ ТРИ ШЛЯХИ ШИРОКІЇ…”. РОЗДУМИ АВТОРА ПРО ПЛИННІСТЬ, СКОРОМИНУЩІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ НА ЗЕМЛІ, ПРО ЇЇ ДОЛЮ – Світ української поезії

Мета: проаналізувати ідейно-художній зміст програмової поезії в контексті розкриття філософських поглядів автора; визначити мотиви її написання; розвивати вміння виразно і вдумливо читати твір поета, коментувати основні ідеї, художні засоби поезії, висловлювати власні міркування, спостереження, робити висновки; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати в учнів любов до творчості Великого Кобзаря, усвідомлювати громадянську позицію людини як один із проявів духовності.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, малюнки митця, фотоматеріали про письменника, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Ідейно-художній аналіз поезії “Думи мої, думи мої…”

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Міні-дискусія за питаннями

· Чому, на ваш погляд, Т. Шевченко – найулюбленіший учень К. Брюллова?

· На підставі чого І. Франко, на вашу думку, поезію Т. Шевченка називає джерелом чистої холодної води?

2. Конкурс-гра “сторінками життя т. Шевченка”

Клас об’єднується у дві команди. Обирають капітанів у конкурсі – грі (проводять жеребкування). Завдання конкурсу-гри: розгадати кросворд упродовж 5-7 хвилин.

По вертикалі: 1. Ім’я батька поета. (Григорій)

По горизонталі: 1. Видатний український діяч мистецтва, з яким І. Сошенко познайомив Тараса Шевченка. (Є. Гребінка) 2. Село, де народився майбутній поет. (Моринці) 3. Під час перебування в Оренбурзі Т. Шевченку було заборонено писати і… (малювати). 4. Місто, де навчався письменник. (Петербург) 5. Видатний учений-історик, який запропонував Тарасу Григоровичу вступити до Кирило-Мефодіївського товариства. (Костомаров) 6. Збірка поета. (“Кобзар”) 7. Заклад, у якому Тарас Григорович здобув вищу освіту. (Академія) 8. Прізвище видатного російського митця, портрет якого було розіграно в лотерею для викупу Тараса Шевченка з кріпацтва. (Жуковський)

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя

Є в історії світової культури особистості, чия велич визначається не тільки їхньою літературною спадщиною, а й всією сукупністю їхньої людської творчості та громадської діяльності, власне символічністю їхнього буття, яке прориває межі епох і завойовує безсмертя.

Сила впливу таких письменників, які стали не просто свідками, учасниками й літописцями історії, а й її творцями та героями, настільки велика, що її відчувають навіть люди, не досить обізнані з тією творчістю, бо для них існує вже сам життєвий, людський приклад таких письменників.

Новою ерою української літератури можна вважати творчість Шевченка. Він подивився очима селянина-кріпака на Україну, на Російську імперію. І цей погляд був шокуючим і справедливим. Уперше в літературі російської імперії панівним класам розказали всю правду: вони кайданами висять на руках країни, вони гальмують розвиток країни, вони є головним нещастям країни.

2. ідейно-художній аналіз поезії Т. Шевченка “Ой три шляхи широкії”

2.1. Історія написання (розповідь учителя або повідомлення учня).

Скільки хлопців залишали рідні домівки і вимушені були йти в солдати або на війну, яка розпалювалася в інтересах самодержавства. Скільки їх, вірних синів України, вже не поверталися додому, в якщо і приходили, то посивілими, згорбленими, хворими дідами!

Т. Шевченко сам був солдатом і тому знав усі труднощі цієї служби. Як важко і боляче розставалися молоді хлопці з родинами, не знаючи про те, що, можливо, вони і не повернуться до своїх родин. Цей життєвий факт і покладений в основу цієї поезії письменника.

2.2. Тема: відтворення трагічного становища життя в Україні, пов’язаного з тогочасним суспільним ладом.

2.3. Ідея: засудження влади, яка руйнує щастя українців, чинить перешкоди повноцінному їх життю.

2.4. Основна думка: немає радості, щастя в українських оселях, бо народ позбавлений волі.

2.5. Жанр: громадянська лірика, зв’язок поезії з усною народною творчістю.

2.6. Композиція:

Експозиція: брати розійшлися з України на чужину.

Зав’язка: рідні брати насаджують дерева, кущ калини як обереги на випадок лиха, нещастя.

Кульмінація: страждання матері, сестри, діточок, коханої, внаслідок цього висихають насаджені ними явори, ясени, тополя, калина.

Розв’язка: Не вертаються три брати, / По світу блукають. / А три шляхи широкії / Терном заростають.

2.7. Обговорення змісту поезії. Бесіда.

· Чому шляхи у творі названо широкими?

· З чим пов’язано те, що брати вимушені були йти кожний своїм шляхом з України на чужину?

· Кого залишили брати у рідному краї?

· Що посадили рідні на згадку про своїх любих?

· Які образи-символи можна дослідити у творі?

· Про що свідчить, що дерева, калина поступово почали всихати?

· Як у родині сприймалося те, що брати не повертались?

· Як, на ваш погляд, якою могла бути причина того, що рідні не дочекалися братів?

· У чому полягає трагізм поезії? Свою думку доведіть, посилаючись на зміст твору.

· Що мав на увазі Шевченко, зазначаючи: “А три шляхи широкії терном заростають”?

· Яке значення у творі має магічне число три?

· Чи можна, на ваш погляд, цю поезію вважати казкою? Відповідь умотивуйте.

2.8. Художні особливості поезії.

Метафори: “шляхи зійшлися”, “калина зов’яла”, “шляхи терном заростають”.

Епітети: “шлях широкий”.

3. Гра “Мікрофон”

“Яким ти уявляєш свій життєвий шлях?”

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Проведення тестового опитування

1. Три шляхи широкії у творі:

А переплелися між собою;

Б розбіглися хто куди;

В докупи зійшлися;

Г символізують щасливу долю народу.

2. Вирушивши в дорогу, брати покинули:

А жінок; Б стару матір;

В кохання; Г сестру.

3. Найменший брат розлучився з:

А молодою дівчиною; Б рідною оселею;

В старим батьком; Г дитиною.

4. Три ясени в полі були посаджені:

А матір’ю; Б коханою;

В братами; Г діточками.

5. Невістка посадила:

А калину; Б вербу;

В березу; Г тополю.

6. Три явори сестра посадила:

А біля річки; Б навколо хати;

В при долині; Г вздовж шляху широкого.

7. Червоною калиною можна милуватися завдяки:

А доньці старшого брата; Б синам середнього брата;

В батькові братів; Г зарученій дівчині.

8. Наприкінці твору три шляхи широкії:

А змиті дощами;

Б терном заростають;

В тужать за братами;

Г розруйновані і сльозами народними политі.

9. Які дерева не прийнялися після того, як брати пішли з України на чужину?

А Клени; Б ясени;

В дуби; Г яблуні.

10. Шукати братів на чужину, плачучи, йде:

А мати; Б сестра;

В батько; Г доля людська.

11. За братами плачуть їхні рідні:

А припадаючи до ікони; Б сидячи на лаві біля калини;

В в нетопленій хаті. А стоячи біля широкого шляху;

12. Через страждання, спричинені перебуванням братів на чужині, “кладуть в домовину”:

А діточок; Б матір;

В заручену дівчину; Г сестру.

2. Робота на картках

Картка № 1

1. Як ви вважаєте, чи можна цей вірш пов’язати з творами усної народної творчості, зокрема казкою? Свої міркування обгрунтуйте.

2. Дослідіть, яким настроєм перейнята ця поезія. Власні спостереження узагальніть, наводячи переконливі приклади з твору.

3. Дерево, яке не згадане в поезії:

А ясен; Б тополя;

В дуб; Г явір.

Картка № 2

1. Умотивуйте, чи можна вірш “Ой, три шляхи широкії” вважати картиною народного життя. Наведіть переконливі аргументи.

2. Яке значення, на ваш погляд, мають українські дерева-символи в творі? У чому доречність їх застосування для сприйняття смислу поезії?

3. Не вертаються три брати додому, бо:

А по світу блукають;

Б шукають щасливої долі;

В вони загинули під час військового походу;

Г мають захищати рідний край від чужинців.

Картка № 3

1. Чи є, на ваш погляд, символічними у творі три шляхи? Свої міркування обміркуйте.

2. З якою метою у вірші Т. Шевченко використовує магічне число три? Відповідь аргументуйте.

3. Яке словосполучення не згадано в поезії?

А Три життя; Б три ясени;

В три брати; Г три явори.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виразно читати поезію, скласти “паспорт” поезії.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Т. Г. ШЕВЧЕНКО “ОЙ ТРИ ШЛЯХИ ШИРОКІЇ…”. РОЗДУМИ АВТОРА ПРО ПЛИННІСТЬ, СКОРОМИНУЩІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ НА ЗЕМЛІ, ПРО ЇЇ ДОЛЮ – Світ української поезії