Сутність життя та властивості живого

Чому дуже складно дати визначення поняття “життя”?

Точне визначення поняття “життя” дати дуже складно, так як для живих організмів характерний ряд ознак, відсутніх у неживих систем. Але серед цих ознак немає жодного, який був би відзначений тільки у живого. Наприклад, зростання характерне не тільки для живих істот, але і для мінералів.

У чому відмінність хімічної організації живих організмів і об’єктів неживої природи?

До складу живого входять ті ж хімічні елементи, що складають і тіла неживої природи. Однак їх кількісне співвідношення в живій і неживій природі різному. Так, в земній корі перші чотири місця за поширеністю займають кисень, кремній, алюміній і натрій.

Основу живих систем складають вуглець, водень, кисень, азот, а також фосфор і сірка. Для них характерне утворення водорозчинних сполук, що дозволяє їм накопичуватися в живих організмах. Здатність атомів вуглецю з’єднуватися між собою в довгі ланцюги і при цьому утворювати хімічні зв’язки і з іншими елементами забезпечує створення складних органічних молекул, часом мають величезну молекулярну масу. Це білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти і інші органічні сполуки, поряд з неорганічними складові живу речовину.

Чому живі організми називають “відкритими системами”?

Для підтримки впорядкованості біосистеми і екосистеми обмінюються з навколишнім середовищем речовиною та енергією. Отже, живі системи – відкриті системи. В результаті обмінних процесів відбувається безперервне оновлення більшості елементів живої системи.

У чому полягає різниця процеси обміну у живих організмів і в неживій природі?

Обмін речовин – характерна властивість живих організмів, що полягає в споживанні живої системою речовин з навколишнього середовища і виділення в неї різних продуктів життєдіяльності. Але це явище зустрічається і в неживій природі. При горінні з повітря поглинається кисень і використовуються органічні речовини, наприклад вугілля. При цьому в навколишнє середовище виділяються різноманітні сполуки.

Головна відмінність обміну речовин в живій природі – можливість здійснювати реакції синтезу високомолекулярних сполук і їх розпаду.

Яка роль мінливості і спадковості у розвитку життя на нашій планеті?

Спадковість – властивість організмів передавати ознаки своєї будови, функціонування і розвитку нащадкам, з покоління в покоління. Мінливість – здатність живих систем набувати нових ознак і властивості. Ці дві властивості живого тісно взаємопов’язані і відіграють величезну роль у розвитку життя на Землі. Зміни в генетичному матеріалі призводять до появи в організмів нових ознак, їх поєднання визначають ступінь пристосованості особини в конкретних умовах. Тому мінливість є постачальником різноманітного матеріалу для відбору найбільш життєздатних особин, які потім передадуть ознаки своєї будови і розвитку у спадок. Це веде до виникнення нових видів організмів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сутність життя та властивості живого