Сутність політичних партій та принципу багатопартійності

Досліджуємо сутність політичних партій і принципу багатопартійності.

В теорії є різні підходи до визначення сутності політичних партій.

По-перше, сутність політичних партій розкривається через її розуміння як групи людей, які дотримуються однієї ідеологічної доктрини (французький філософ Констан де Ребека).

По-друге, сутність політичних партій розглядається за допомогою їх трактування як виразників інтересів певних класів (Ленін, Маркс, Енгельс).

По-третє, сутність політичних партій розкривається через її інституційне розуміння як організації, яка діє в державній системі (сучасний французький політолог Дюверже).

Партії мають своєю програмою, розгалуженою організаційною структурою, системою активно розповсюджуються і захищаються цілей. Вони накладають на своїх членів ряд обов’язків і формують норми поведінки.

У деяких зарубіжних країн відмінності між партіями та іншими політичними об’єднаннями не мають чіткого характеру.

У конституціях багатьох держав вказуються лише цілі і завдання партій. Наприклад, згідно зі статтею 4 Конституції Франції “політичні партії сприяють вираженню думок в ході голосування”. Більш точно їх політична функція відображена в статті 29 Конституції Греції: “партії повинні служити вільному функціонуванню та розвитку демократичного режиму”.

Багатопартійність є спосіб для формування політичних структур, які покликані виражати і захищати інтереси окремих верств суспільства. Множинність партій не завжди передбачає ряд наукових установ.

Слід виділити ряд ознак багатопартійності. Перш за все, партії повинні представляти частина суспільства, певного класу або соціального шару, а також найбільш повно і адекватно виражати їхні погляди і потреби.

Для успішного функціонування багатопартійності необхідний сформований механізм правового регулювання взаємовідносин між партіями, органами влади та суспільством. Даний механізм повинен забезпечувати можливість для знаходження при владі різних політичних сил згідно з результатами виборів.

До причин виникнення багатопартійності слід віднести:

– складну соціальну структуру і помітну диференціацію сучасного суспільства;

– неоднорідність ідеології і складу панівних соціально-політичних цінностей;

– наявність сталих розвинених традицій політичного плюралізму і вільнодумства.

Таким чином, сутність політичних партій різноманітна, однак ключове їх призначення


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сутність політичних партій та принципу багатопартійності