Сутність і призначення комерційного кредиту

Комерційний кредит надається у формі відстрочки оплати за відвантажені матеріальні цінності на певний час. На відміну від банківського кредиту, позичальником виступає виробник або продавець товарів, а його одержувачем – покупець продукції.

Оплата за даний кредит включається в ціну відвантаженої продукції і збільшує її вартість. У ринковій економіці комерційний кредит відіграє важливу роль у розширенні попиту на реалізовану продукцію, оскільки дозволяє врегулювати виниклі фінансові зобов’язання у зручний для покупця час.

Для зацікавленості покупців у достроковій оплаті за товари постачальник пропонує певні знижки в тому випадку, коли оплата надходить раніше встановленого терміну. Такий метод надання знижок (у відсотках від вартості товару) у світовій практиці називається “skonto”. Фактично покупець, погашаючи заборгованість за відвантажену продукцію, може відразу не зорієнтуватися в величині ціни (відсотків) комерційного кредиту, оскільки вона завуальована в загальній вартості відвантажених товарів. Ціна комерційного кредиту обчислюється як витрати, утворені у зв’язку з невикористанням можливих знижок за дострокову оплату і обчислюється за формулою.

У реаліях сучасної економіки ціна комерційного кредиту значно вище, ніж банківського, тому в кожному окремому випадку доцільно порівнювати витрати на придбання комерційного та банківського кредитів і використовувати той варіант, який є більш ефективним. При цьому необхідно враховувати можливість їх залучення, умови надання та свободу в розпорядженні позиковими ресурсами. Як правило, умови отримання комерційного кредиту залишаються більш пільговими, ніж банківського. Крім того, він може бути використаний багаторазово, оскільки завдяки відстрочення у сплаті товарів покупець має можливість реалізувати свою продукцію споживачам також у кредит. У такій ситуації розширюється ринок збуту і доходи від реалізації товарів, що дозволяє знизити рівень витрат на одиницю продукції і тим самим збільшити рентабельність виробництва. Однак не можна не врахувати і негативні явища, які можуть виникнути при значному збільшенні обсягів комерційного кредиту і подовження термінів його погашення. Відстрочка термінів платежів призводить до зменшення грошових надходжень, що багато в чому негативно впливає на обсяг дебіторської заборгованості, знижує платоспроможність підприємства. Це тягне за собою фінансові втрати і додаткові витрати за сплату відсотків за залученими позиками.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сутність і призначення комерційного кредиту