Суспільна та індивідуальна свідомість

Індивідуальне свідомість являє собою свідомість особистості, формування якого відбувається за рахунок її соціалізації. Суспільна свідомість являє собою вищу форму відображення дійсності, яка не існує без суспільної взаємодії.

Суспільна та індивідуальна свідомість
Не слід вважати, що суспільна свідомість є сукупністю індивідуальних свідомостей, так як це явище являє собою виключно їх синтез.

Суспільна та індивідуальна свідомість мають свої подібності та відмінності. Так до схожості належать такі чинники:

    – Відображення суспільного буття; – Суспільно-історична практика як основа; – Загальний вид існування в образах, поняттях і нормах; – Загальна мета у вигляді задоволення потреб людини; – Виражаються за допомогою мови.

Разом з цим, індивідуальне та суспільну свідомість мають ряд відмінностей. Так суспільне знання більш об’ємно, ніж індивідуальне. Воно включає в себе спадкоємні знання і норми.

Суспільна та індивідуальна свідомість можуть містити протиріччя і створювати конфлікт з один одним. Збагачення суспільної свідомості часто відбувається завдяки індивідуальній свідомості деяких особистості, наприклад: Н. Тесла, Ч. Дарвін.

Індивідуальне свідомість володіє більшою рухливістю, ніж суспільне. Разом з тим, індивідуальна свідомість зникає в момент смерті свого носія, на відміну від суспільної свідомості, яке володіє особливістю переходу з покоління в покоління.

Соціалізація індивіда
Процес засвоєння і розвитку окремим індивідом соціального досвіду і культурних норм називається соціалізацією. Соціалізація необхідна для того, щоб людина комфортно почував себе в суспільстві.

Процес соціалізації починається тримісячного віку, і тривати все життя. За цей час людина може “приміряти” на себе велику кількість соціальних ролей.

Соціалізація відбувається у три етапи. Перший етап – соціалізація дитини дошкільного віку, другий – період навчання дитини в школі, третій – соціалізація дорослого індивіда (студент, батько, працівник, дідусь).

Найчастіше соціалізацію ділять на три основні категорії:

    1. Соціалізація у сфері спілкування. Включає в себе розвиток навичок спілкування у суспільстві, створення кола друзів і знайомих, вибір оточення. 2. Соціалізація у сфері діяльності. Передбачає розширення видів діяльності індивіда, придбання нових навичок, виділення з них головного для себе. 3. Соціалізація в сфері свідомості. Процес, в результаті якого відбувається осмислення власного “Я”, а також вибір найбільш прийнятною соціальної ролі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Суспільна та індивідуальна свідомість