Суспільна та державна організація антів

Розглядаючи питання суспільного і державного організації антів чи треба з’ясувати етногенезіс слов’ян, однієї з гілок давньо-европейського поселення, які з’явилися на історичній арені в l тис. До н. е. Щодо їх походження і місця початкового проживання існує кілька версій. Найдавніший період відноситься до культури осілих племен на території між Одером і Дніпром.

Перші відомості про слов’ян, які жили на великий за обсягом території між Дніпром і Віолою, від степів Північного Причорномор’я до берегів Балтики, належать до I ст. н. е. Римський вчений Пліній Старший в “Природній історії” згадує їх під назвою “венеди”.

У VI ст. н. е. готський історик Йордан говорить про дві великі групи слов’ян, жителів півдня Європи – склавинів і антів. Останні створили східну гілку слов’янства і населяли територію від Дунаю до гирла Дону і Азовського моря. Анти заклали підвалини етносів східних і південних слов’ян і були найбільшою племінною групою давніх слов’ян IV-VII ст.

Вони жили в напівземлянках з вогнищами, пізніше – кам’яними печами з лежанками, з підвалами для зберігання харчових припасів. Поруч з житлом будувалися господарські приміщення та майстерні. У землеробстві застосовували перелогову систему і парову з двухпольной і трехпольной сівозмінами. Значного розвитку набули ремесла. Споруджували укріплені городища. Політичний устрій антів стародавні історики називають народовладдям, коли на чолі племені стояв князь і старшини, основні питання вирішувало народне збори – віче.

Таким чином, східні слов’яни в Vll – Vlll ст. знаходилися на тому рівні соціально-економічного розвитку, який створює внутрішні передумови для виникнення держави.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Суспільна та державна організація антів