Сучасна українська етика

Сучасна етика – теорія моральних відносин, що визначається умовами розвитку постіндустріального суспільства. Її головними цілями є обгрунтування моделі суспільного життя, заснованої на принципах справедливості в рамках інформаційної цивілізації, і гуманізація всієї системи суспільних відносин на засадах самореалізації особистості. У суспільстві, заснованому на принципах справедливості, зростає роль сфери моралі і затверджуються її нові види:
1) етика ненасильства;
2) екологічна етика;
3) біоетика.
Особливістю сучасної моралі є зрощування професійних знань і навичок працівника з моральними якостями його особистості. Професійні рішення вимагають від особистості прийняття моральних зобов’язань. У сучасному суспільстві традиційні моральні цінності поєднуються з правилами діяльності товариства, а поняття добра, зла, совісті, справедливості та відповідальності повинні відповідати зростанню рівня духовної культури, досягненням наукових знань і технологічному прогресу відтворення. Сучасний моральна людина повинен бути скромним, гуманним, відповідальним і водночас діловитим, непримиренно ставитися до подвійної моралі, мати самовладання і витримку і дорожити довірою людей.
Мораль сучасного інформаційного суспільства повинна бути орієнтована на такі цінності:
1) благородство цілей, ідеалів і установок;
2) гуманізм і прогрес;
3) наукові обгрунтування і наявність трудової основи.
Сучасна мораль відображає реальні суспільні і людські протиріччя. Вони можуть бути вирішені, якщо будуть грунтуватися на духовних засадах, вимозі від кожного слідувати моральному боргу, нетерпимості до проявів аморальності. Тому ознаками морального прогресу сучасного українського суспільства слід вважати:
1) зростання духовної свободи особистості і розширення можливостей її вдосконалення;
2) посилення впливу моралі на всі сфери суспільного життя;
3) подолання конфліктів шляхом застосування моральних способів впливу;
4) підвищення рівня морального протесту проти бездуховності і аморалізму;
5) теоретичний розвиток моралі і постійне збагачення етики як науки;
6) визначення більш досконалих способів впливу на моральну поведінку людей.
Підставою для твердження про моральний прогрес суспільства є рівень свідомості і відповідальності кожної людини. Мораль розвивається на зближенні належного і сущого, формуванні норм та ідеалів, які відповідають вимогам інформаційної цивілізації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сучасна українська етика